Zimmet Talimatı


1.        Amaç
Personele teslim edilen tüm araç gerecin nasıl teslim ve muhafaza edileceği ile iade koşullarını açıklamak.
2.        Sorumluluk
Muhasebe ve İK Proses Lideri, Tüm Birim Sorumluları
3.        Uygulama
3.1    Personele şirket tarafından verilen tüm ekipman (eşya, demirbaş, araç, avadanlık v.b.) Zimmet Teslim Formuna işlenir ve karşılıklı imza ile teslim edilir. Üretim hattında kullanılan tüm ekipman çalışma bitiminde kilitli dolaplarda muhafaza edilir. Üretim hattında çalışan personel kendine zimmetli olmayan hiçbir ekipmanı ilgili personelin bilgisi haricinde kullanamaz.
3.2    İmzalı zimmet formu ilgili birimin zimmet dosyasında saklanır.
3.3 Personelin işten ayrılması durumunda personel Zimmet İade Formunu düzenlenerek üzerine zimmetli tüm araç gereci birim sorumlusuna teslim eder. İade edilen eşyalarda çalışmama, arıza durumu vb haller var ise bu durum birim sorumlusu tarafından Genel Müdüre bildirilir.
3.4    Personele zimmetlenen tüm ekipmanın bakımları ilgili personel tarafından yapılır, yaptırılır. Araçların bakımları yıllık olarak yapılır. Zimmetlenen ekipmanın çalışır vaziyette tutulması personelin sorumluluğundadır.
3.5    Zimmetlenen araç gerecin kaybolması, çalınması durumunda bu durum anında birim sorumlusuna bildirilir.


Zimmet Talimatı Zimmet Talimatı Reviewed by KOBİ GİRİŞİM on 23:10:00 Rating: 5
Blogger tarafından desteklenmektedir.