İnovasyon vs Endüstri 4.0

 

Neden bazı terimleri, kişileri veya düşünceleri karşılaştırırız? Cevabı göreceli olmakla birlikte gelecekte takınacağımız bir davranış veya eylem için gerekli bilgilere erişmek ve doğru bir yaklaşım ortaya koymak için örneğin. Akademik alanda yapılan karşılaştırmalar için değerlendirme nispeten kolay olurken daha soyut konularda oldukça zordur.



Bugünkü kısa okumamızda biz de İnovasyon ve Endüstri 4.0 kavramlarını karşılaştıracağız. Neden bu konuyu seçtiğimizi kısaca özetleyeyim.

Teknolojik ürünler ve bilim üretme alanında geri olan ülkemiz İnovasyon, Endüstri 4.0, Toplam Kalite Yaklaşımı gibi terimleri de ithal eder durumdadır. Buradaki temel sorun bu kavramları ithal etmek değil maalesef bu kavramların ülkemiz sanayisi için ne kadar uygulanabilir olduğu gerçeğidir. Gelişmiş ülkelerde Endüstri 4.0’ın ciddi şekilde rağbet görmesi çok doğaldır zira şirketlerin alt yapısı buna kolaylıkla geçiş yapabilecek durumdadır. Ülkemiz gibi sanayi altyapısı tam oturmamış ülkelerde Endüstri 4.0’a geçiş ile ilgili çalışmalar sınırlı kalacak özellikle KOBİ ölçekli firmalarda karşılığı az olacaktır.

Konuyu açalım. Soru sanayimizde hangi yaklaşımlara ihtiyacımız var?

İnovasyon vs Endüstri 4.0 birbirine rakip mi yoksa farklı kavramlar mı?

İnovasyon kelimesi üretkenlik, katma değer artışı ve karlılık kavramları ile iç içe bir terimdir. Her dönem sanayide trend olmuş terimler ve yaklaşımlar olmuştur. 90’lar Kalite ve Toplam Kalite Anlayışı açısından parlayan bir dönemdi. Sonrasında teknoloji tabanlı start-uplar, R&D ve İnovasyon, 2010 yılları sonrası gelen bilişim çağı, nesnelerin interneti derken Endüstri 4.0 yaklaşımı ana gündemimiz oldu.

Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi manada bir karşılık bulmaktadır. Bu düşüncem ağırlıklı olarak kurumsallaşmasını tamamlayamamış büyük şirketler ve KOBİ’ler için geçerli. Kurumsal firmalarımızda Endüstri 4.0 alanında yapılan çalışmaları görüyor ve takdirle karşılıyorum.

Bizim gibi gelişmekte olan ve sanayisi teknolojik ürünler üretmeyen ülkeler için ise Endüstri 4.0 bir 10 yıl sonrasının hedefi gibi gözüküyor. Tabiki şimdiden önlemlerimizi alırsak.

İşin inovasyon tarafında ise daha fazla yapılacak iş var gibi görünüyor. Nedeni şu ürün ve hizmetlerde yapılabilecek iyileştirmeler firmalara kısa zamanda kar olarak geri dönüş sağlayabilir. Hele ki teknoloji altyapısı ile sağlanan inovasyonlar tadından yenmez olacaktır. (Biri Endüstri 4.0 mı dedi?)

Ticari başarı getiren yenilikler olarak tanımladığımız İnovasyonu, KOBİ’lerimiz için geliştirme faaliyetlerinin başlangıç noktası diyebiliriz. Ürün ve hizmetlerin inovasyon ile rekabet güçlerinin arttırılması ve sonrasında pazarda aranır hale gelmesi firmalarımız için önemli bir kazanım olacaktır. Sonrasında yapılacak endüstri 4.0’a yönelik hamleler daha anlamlı olacaktır.

Kıssadan hisse: Ölçek ekonomisi alanında da sorunlu olan KOBİ’lerimiz için Endüstri 4.0 yaklaşımları anlamlı olmayacaktır. Bunun yerine ürün hizmetlerin inovasyon ile pazarda kuvvetlendirilmesi daha doğru bir stretejidir.

İnovasyon vs Endüstri 4.0 karşılaştırmasında KOSGEB inovasyon faaliyetlerini sürekli olarak (Ar-Ge İnovasyon Desteği) Endüstri 4.0 çalışmalarını ise ara ara çıktığı KOBİGEL Çağrıları ile desteklemektedir.

Yorumlar