KOSGEB KOBİGEL 2020 İmalat Sanayinde Gelişme Çağrısı

1-      Destek oranı:

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.

Örneğin 100 TL’lik bir makinenin 60 TL’si desteklenmekte 60 TL’nin de 18 TL’si hibe 42 TL’si de geri ödemeli destek olarak verilmektedir.

·         Alınacak makinenin yerli malı belgesi olması durumunda %30’luk geri ödemesi destek %45’e çıkmakta %70’lik geri ödemeli destek de %55’e düşmektedir.

Yerli malı belgesi olan 100 TL’lik bir makine alındığında; 27 TL’si hibe 33 TL geri ödemeli olarak destek verilmektedir.Destek üst limiti:

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

3-      Desteklenecek Proje Giderleri

 

Personel Desteği: 90.000 TL (Destek Oranı %100)

2 Mevcut 2 Yeni olmak üzere 4 Adet personel istihdam edilebilir. En düşük mezuniyet Meslek Yüksek Okulu

Makine Teçhizat Desteği: 850.000 TL

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: 100.000 TL

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri: 200.000 TL

Eğitim giderleri · Danışmanlık giderleri · Proje hazırlama danışmanlığı gideri · Belgelendirme giderleri · Test ve analiz giderleri

4-      Erken Ödeme:

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

5-      Proje Süresi:

En az 8 Ay- En Fazla 20 Ay

6-      Özel Şartlar:

2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

7-      Değerlendirme:

·         İşletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda değerlendirmede +5 puan verilir.

·         Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış proje ya da ArGe Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda +5 puan (İlgili kurumun / TGB’nin yazısı veya ArGe Merkezi belgesi hizmet sağlayıcıdan alınarak başvuruya eklenmelidir.) verilir.

·         İşletmenin Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda +10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır) verilir.

·         Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

 

8-      Proje Sunulabilecek Konular:

 

·         Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

 

·         İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

 

·         İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

 

·         İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

 

·         Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

 

·         İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

·         İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

 

·         İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri


Yorumlar