TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge – 2020 Destek Programı


TÜBİTAK yeni açıkladığı Sipariş Ar-Ge – 2020 Destek Programı ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkacak bir ürününün tasarım faaliyetlerine destek verecektir. Diğer destek modellerinden farklı olarak Sipariş Ar-Ge – 2020 Destek Programında farklı uygulamalar mevcuttur.

1-   Proje iki kısma ayrılmıştır. Birinci aşamada ürünün Ar-Ge ve prototip faaliyetleri gerçekleştirilecektir. İkinci aşamada ise ürünün ticarileştirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. TÜBİTAK desteği sadece birinci aşama için geçerli olacaktır. Ürünün ticarileştirilmesine de destek verilseydi proje bütünlüğü açısından daha sağlıklı bir kurgu yapılmış olurdu kanaatindeyiz.

2-  Proje bir müşteri (KOBİ veya Büyük İşletme) ile KOBİ (Ar-Ge faaliyetini yapacak tedarikçi firma) arasında imzalanacak işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Müşteri işin ticarileştirilmesinden, tedarikçi firma da Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.

Sipariş Ar-Ge – 2020 Örnek Proje:

A firması sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır ve Covid-19 salgını kapsamında Yoğun Bakım Ventilatörü satmak istemektedir. A firmasının sağlık sektöründeki tecrübesi ve satış-teknik servis ağı pazarlama faaliyetleri için son derece yeterlidir. Buna karşın A firmasının Ar-Ge altyapısı yoğun bakım ventilatörü imalatı için yeterli değildir.

A firması Ar-Ge faaliyetleri yapan B firması ile yoğun bakım ventilatörünün Ar-Ge çalışmaları ve prototip imalatı için anlaşır. B firması işin Ar-Ge’sinden A firması da işin ticarileştirilmesinden sorumludur.

Sadece B firmasının Ar-Ge harcamaları proje kapsamında desteklenir. Proje gider kalemlerinin %40 A firması tarafından %40’ı TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. Giderlerin %20 si B firması tarafından karşılanacaktır. B firmasının proje sonucunda Ar-Ge kapasitesi gelişecektir ancak B firmasının %20’lik maliyete katlanması fizibıl değildir.  

Sipariş Ar-Ge 2020 destek programında en karlı işletme A firması olacaktır zira destek öncesi 100 birime yaptıracağı işi 40 birime yaptırabilecektir.   

Özellikle müşteri portföyü hazır olan müşteri konumundaki A firmaları için Sipariş Ar-Ge 2020 destek programı çok uygundur. Uygulamada tedarikçiye kalan %20 lik kısım da müşteri tarafından karşılanacağını düşünsek bile %40’lık bir avantaj söz konusu olacaktır.

Sipariş Ar-Ge 2020 duyuru metnini sizler için aşağıda paylaşıyoruz. Destek kapsamında danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz size bir telefon kadar yakınız.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %99’undan fazlası KOBİ’dir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projelerin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. 

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.


Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Bu nedenle proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi çok önemlidir. Proje önerisi Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmalarını kapsayacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.


Çağrının açılış tarihi:

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih:

17 Ağustos 2020 - Saat 17:00

Başvuruların alınması:

15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (saat 17:00)

NOT: Ayrıntılar ve açıklamalar için çağrı duyurusuna bakınız.

Bu çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır. Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır.

Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir.

Yorumlar