Covid19 Mücadele Destek Programları


Covid19 pandemisinin giderek arttığı günümüzde, gerek ülkemiz gerekse de diğer ülkeler virüsün yayılımı engellemek,  covid19 virüsüne karşı tedavi edici önemleler bulmak için var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar (araştırmalar, çeşitli önlemler vb) ağırlıklı olarak kamu eliyle yapılmaktadır. Covid19’a karşı başlatılan çalışmalar da kamu yanında özel sektör firmaları ve stklar da bu çalışmaların içinde yer alması için teşvik edilmeye, desteklenmeye başlandı. Bu yazımızda covid19 pandemisinin önlenmesine yönelik olarak verilen devlet teşviklerini desteklerini sizlerle paylaşacağız.KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

KOSGEB Teknoyatırım desteği kapsamında kobilere aşağıdaki ürünlerin üretimini yapacak işletmelere 6 Milyon TL’ye kadar teşvik destek vermektedir.

Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)
Diğer yıkama, temizleme müstahzarları
Dezenfekte ediciler
Kolonya
Kolonyolar
Koruyucu Elbise
Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer  maddeden
Koruyucu Gözlük
Diğer gözlükler
Maske
Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan; örme  veya kroşe HARİÇ
Eldiven
Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)
Ventilatör**
Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

* Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir.

**Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesinde yer alan Tıbbı Cihaz Ürün Listesi kapsamında projelendirilebilir.

İSTANBUL Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Programın Genel Hedefi
COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi.

Programın Öncelikleri
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Projelere Sağlanacak Asgari Ve Azami Destek Miktarı
Asgari Tutar: 200.000 TL Azami Tutar: 2.000.000 TL
Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve %100’ünü aşamaz.
Kâr Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.

Proje Süresi
Asgari 1 ay, azami 3 aydır.

Son Başvuru Tarihi
30/04/2020

Ankara Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri
Kamu Kurum ve kuruluşları
Mahalli İdareler
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
Birlikler, Kooperatifler
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
Üniversiteler,  Enstitüler
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
İşletmeler

Destek Tutarı
Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 1.500.000 TL

Destek Oranı
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin:    %25-%100
Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin:           %25-%75

Başvuru
İnternet Üzerinden (KAYS)        :   30/04/2020   Saat 17:00
Taahhütname Son Tarihi           :   30/04/2020   Saat 23:50

Kalkınma Ajanslarının hepsinde Covid-19 desteği bulunmaktadır. Genel olarak şartlar birbirine benzemektedir. Sorularınızı yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorumlar