KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

Ar-ge ve İnovasyon projelerinin ticarileştirilmesi amacıyla KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programına başvurular Ekim 2019 itibariyle sona vermişti. KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı yerine KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programını düzenlenerek yürürlüğe koydu.Teknoyatırım Destek Programı genel hatları itibariyle Endüstriyel Uygulama Destek Programına çok benzemektedir. Teknoyatım Desteği ile ilgili gereklilikler aşağıda belirtilmiştir.

KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Programın Amacı ve Kapsamı:
a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, (KOSGEB, TÜBİTAK vb kuruluşlardan alınan destekler sonucu oluşturulan projeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler.)
b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini
Sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar teşvik edilmektedir.
Kimler başvurabilir?
Bu destek programına KOSGEB’e kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.
Yukarıda yer alan (a) bendi için yapılan başvuruların;
a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan (patent belge tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 yıl önce alınmış olması esastır.) veya
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan
prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması gerekmektedir.
Söz konusu ürünün Teknoloji Alanları Tablosunda yer alması zorunludur.
Yukarıda yer alan (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;
a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
c) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması şarttır.
Söz konusu ürünün Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde olması gerekmektedir. 
Destek Kalemleri
a) Makine-teçhizat desteği
b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği
c) Yazılım giderleri desteği
ç) Personel gideri desteği
d) Eğitim ve danışmanlık desteği
e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği 
Destek Özellikleri
Destek Türü:           
Hibe + Geri Ödemeli (Önceden destekler hibe ve geri ödemeli şeklindeydi, şimdi verilen desteğin bir kısmı hibe bir kısmı ise geri ödemeli olarak veriliyor. Örneğin 100 liralık giderin önceden 75 lirası tutarı aşmadıysa hibe olarak veriliyordu. KOBİ Teknoyatırım Programında 100 TL’lik gider için 60 TL destek veriliyor ancak bu desteğin 42 TL’si geri ödemeli, 18 TL’si hibe olarak veriliyor. )
Destek Miktarı:       
·   Düşük, orta-düşük teknoloji alanlarında toplam 1.000.000 TL (Geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL)
·    Orta-yüksek,yüksek teknoloji alanlarında toplam 5.000.000 TL (Geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL
Destek Oranı:           
Personel Gideri Desteği %100, (Personel giderine ilişkin geri ödemesiz destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem dikkate alınır)
Diğer Destekler %60 (%30 Geri Ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
Yatırım Projesi Süresi: 
Yatırım projesi süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay
Erken Ödeme Oranı: %25 (İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödemedir.)
Başvuru:
Programdan yararlanmak isteyen işletme, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.
Kapsamın b bendi ile ilgili başvuru yapacak işletmeler: Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi ve işletmenin paydaş (Büyük firma veya kamu kurumları) ile işbirliği yaparak başvuru yapması esastır.
KOBİ Teknoyatırm Destek Programından yararlanmak isteyen işletmelerin Proje hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla KOBİ Girişim Danışmanlık olarak sizlere bir telefon kadar yakınız. Sitemizin iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Kağan dedi ki…
Sayın ilgili,
Programa başvurular başladı mı?
Teşekkür ederim
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Merhaba Kağan bey;
Evet Teknoyatırım desteğine başvurular başlamıştır.