Geleceğin Lider Adaylarında Olması Gereken Özellikler


Liderlik Nedir? Bir organizasyon için lider olmazsa olmaz mıdır? Geleceğin liderinde olması gereken özellikler nelerdir?

Yukarıda sıraladığımız sorular liderlik kavramının zaman içerisindeki değişimi ve dönüşümü ile ilgili bazı ipuçlarını vermektedir.


Organizasyon yönetiminde lider kavramının önemi gün geçtikçe artmaktadır. (Organizasyon kavramı, bir işletme, kurum, klüp, sivil toplum örgütü, siyasi parti, dernek vb oluşumları ifade etmektedir.) Artan öneme binaen işletme ile ilgili okullar ve düşünürler lider ve liderlik kavramlarını ele alarak birçok tanım ve yaklaşım ortaya koymuşlardır. Bu yaklaşımlar içerisinde birbirinden farklı lider tanımları bulunmaktadır. İnovasyon odağına koyan KOBİ Girişim Danışmanlık olarak Lideri; çalışanlarını ortak bir amaca ulaşmak için motive eden, yenilikçi düşünce ortamının oluşmasına zemin oluşturan, risk alan, bulunduğu organizasyonu kişilerden bağımsız olacak şekilde belirli bir sistem içerisinde geliştiren vizyon sahibi kişiler olarak tanımlamaktayız. Bu tanım organizasyon yapısına bağlı olarak değişebilmekte olup genel bir yaklaşım ele alınarak ortaya konmuştur. Liderlik ise liderin sahip olduğu pozisyon olarak tanımlanmaktadır. (Longman 1991)

Neden liderliğin önemi artmaktadır?

Günümüz rekabet ortamında organizasyonların fark yaratabilmeleri büyük oranda inovasyon odaklı olmalarına bağlıdır. İnovasyon ortamının oluşabilmesi de elbette organizasyonun liderinin inovasyon ortamını oluşturabilme yeteneğine ve gelecek vizyonuna bağlıdır. Organizasyonlar artan rekabette çalışanlarını farklı düşünmeye, maliyetleri düşürmeye, yeni ürün/hizmet üretmeye sevk edebilecek liderler aramaktadır. Dönüşüm sağlayan rekabet kavramı, organizasyonları daha yetenekli lider bulma arayışına itmektedir.

Geleceğin liderinde bulunması gereken özellikler nelerdir?

Bilişim sektöründeki ilerlemeler ve bilgi üretme kapasitesinin sürekli artması lidere olan ihtiyacın gelecekte de artacağını ortaya koymaktadır. Peki gelecekte lider olmayı hedefleyen kişilerde hangi özellikler olmalıdır?

Öncelikle her ne kadar teknoloji ilerlese de bir organizasyonun en önemli sermayesi insan kaynağıdır. Dolayısıyla gelecekte de çalışanları etkileyebilen, motive edebilen liderlere ihtiyaç olacaktır. Örneğin X, Y kuşağı gibi insan kaynağındaki değişimlere organizasyonların uyum sağlayabilmesi ve bu kuşakları idare edebilme yetisi mevcut liderlerin önümüzdeki dönemde işlerini zorlaştıracaktır.

Mutlaka ama mutlaka en az iki dil bilmek ve bu dilleri akıcı bir şekilde konuşabilmek geleceğin lider adayları için olmazsa olmazdır. Anadolu’nun bir köşesindeki sivil toplum kuruluşunun lideri neden iki dil bilsin diye sorabilirsiniz. Bilmelidir, çünkü dünya gittikçe sınırların ortadan kalktığı büyük bir köy haline gelmektedir. Bugün bir Suriye’li İstanbul’da restoran açıp işletebiliyor, Ostim’de çoğu firmada Afgan kişiler çalışabiliyor. Yüksek öğrenim görmüş kişilerimiz de Hollanda’ya gidip çalışabiliyor. Bu döngü gelecekte de bu şekilde devam edecektir. Sorunuza gelecek olursak o sivil toplum kuruluşunun lideri bir proje hazırlayabilir bu projeyi AB’ye sunabilir ve organizasyonu geliştirici çalışmalar yapabilir. O nedenle yabancı dil bilmenin önemi daha da artacaktır. Geleceğin lider adaylarına Çince öğrenmelerini şiddetle tavsiye ederiz.

Lider adaylarına olması gereken diğer özellikleri gelin birlikte sıralayalım.

İşini iyi yapan ancak sorun çıkaran kişileri kazanmaya çalışın. Ekibinizi bozan kişileri önce uyarın sonuç alamaz iseniz yollarınızı ayırın.

Ödül ve ceza mekanizmasını mutlaka kurun. İyi iş yapanları ortaya çıkarın ve ödüllendirin.

Çalışanlarınıza hedef koyun. Hedef koymak özellikle işe motive olmakta olan çalışanları disipline etmek için bulunmaz bir nimettir. X, Y ve Z kuşağında görebileceğiniz sorunları bu yolla çözebilirsiniz. Z kuşağı 7. Aydan sonra çalıştığım organizasyon benim için ne yapıyor diye sormaya başlıyor. Ona göre!

Egonuzu kapının önünde bırakın. Çalışanlarınızı makam mevkiiniz ile değil bilginizle yönetin. Bana saygı duymuyorsan unvanıma saygı duy diye saçmalamayın.

Öz eleştiri yapın. Yapın ama bunun da bir ölçüsü olduğunu unutmayın. Lider kendisini sorgulamaya başlarsa liderlik edemez.

Ekibinizi iyi kurun. Veteran bir takım yerine gençlerden oluşan, öğrenmeye aç bir takımınız olsun. Gençlere liderlik edecek tecrübeli çalışanlarınız da olsun.

İşin bir parçası olun. Böylece altınızda çalışan kişilerin saygısını kazanırsınız. Taşın altına elinizi sokun.

Hata olduğunda asla senin yüzünden lafını kullanmayın. Sen ben yok biz varız.

Yukarıda gelecekte lider olmayı planlayan kişilerde olması gereken özellikleri sıraladık. Yukarıdakilere ilave olarak kendinize mutlaka ama mutlaka “Sen kendini takip eder miydin?” diye sorun. Bu soru size özeleştiri yapma fırsatı sunacaktır. Böylece liderde olması gereken empati yeteneğini de kazanacak ve olaylara çalışan yönetici perspektifinden bakabileceksiniz.
Lider mi Sistem mi tartışması gelecekte de devam edecektir. Sanayileşmesini tamamlamış toplumlar için gelecekte lider kavramı daha büyük önem arz edecekken, bizim gibi toplumlarda sistem daha önemli olacaktır. Nitekim https://www.facebook.com/kobivegirisim sayfamızda yaptığımız ankete göre Hangisi işletmeniz için daha önemlidir? Sorusuna %31 Lider, %69 sistem cevabı verilmiştir. (218 katılımcı içerisinde)

Sevgili okuyucularımız;
Yazımızın sonuna geldiğimizde sizlerden bir istirhamımız var. Sizin için en büyük liderin kim olduğunu yorumlar kısmına yazabilir misiniz? (KOBİGirişim Danışmanlık olarak bizim için en büyük lider bitmiş bir imparatorluktan gencecik bir ülke kuran Mustafa Kemal Atatürk’tür.)

Yorumlar