CE Belgelendirme Desteği / Teşviği


İhracat yapan işletmeler için CE belgelendirmeleri son derece önem arz edebilmektedir. Öyle ki yurt dışı gümrüklerinde bazı durumlarda CE Belgeleri ile ilgili sorun yaşayabilmektedir. Örneğin Portekiz gümrüğünde bazen güncel CE belgesi istenebilmektedir. Tanzanya, Somali gibi denetim firmalarına (TÜV, SGS gibi) yerinde denetim yaptıran ülkeler CE belgesi istemektedir. Bu durum ülkeler arasında yaşanan siyasi faktörlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Amerika’ya yapılan direkt ihracatlarda CE belgelendirmeleri sorun olmazken Avrupa ülkeleri üzerinden yapılan ihracatlarda sorun çıkabilmektedir.
ce desteği


CE Belgeleri self deklarasyon (Üretici beyanı) olarak sunulabilmekle birlikte bazı sektörlerde (medikal vb) CE belgelerinin akredite olmuş denetim firmalarından alınmaları zorunludur.  CE belgelerinde self deklarasyon yapan işletmelerin özellikle elektrik komponentlerinde CE işareti olan ürünleri tercih etmelerini öneririz.

CE belgeleri özellikle ürün gamı çok fazla olan işletmeler için maliyet yükü getirmektedir. Ürün gamı çok geniş olan firmalar için ürünlerini gruplandırmaları tercih edilebilir. Bu durumda maliyetler azalacaktır.

CE belgelendirmesinde esasen 3 gider kalemi vardır. CE eğitimi, Teknik dosya hazırlanabilmesi için CE eğitiminin yeterli olmadığı durumlarda CE danışmanlığı ve akredite işletmelere ödenecek ürün belgelendirme gideri. Nitelikli insan kaynağınız var ise eğitim ve danışmanlık gideri için ücret ödemeniz gerekmeyecektir.

CE eğitimi ve danışmanlık giderleri KOSGEB Genel Destek programı kapsamında destekleniyordu. KOSGEB, Genel Destek programını kaldırdıktan sonra yerine uygulamaya koyduğu İşletme Geliştirme Destek Programında CE kapsamında alınacak eğitimlere destek vermiyor. Danışmanlık desteği ise komple kaldırıldı.

KOSGEB CE teşviği kaldırılsa da Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçı KOBİ’lere CE Test/analiz raporu giderleri, Müracaat ve doküman inceleme giderleri, Belgelendirme tetkik giderleri ve İlk yıla ait belge kullanım ücretleri kapsamında destek verilmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu destekten/teşvikten nasıl yararlanılabilir? İnceleyelim.

1- İhracat yaparken almak zorunda olduğunuz veya ihracat yaparken size bir avantaj sağlayacak olan belgelerin hazırlanması için harcama yapacaksınız.  Standartlara, can güvenliğine ve kalitene ilişkin belgelerinin yanı sıra tarım test ve analizlerin için yapacağın harcamalarda destek verilmektedir.

2-   Müşterilerinin talep ettiği ve satışı gerçekleştirmek için zorunlu olan; kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri desteklenmektedir.

3-   Harcamalarının %50’sini, yılda 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

4-   Adi şirket değilseniz bu desteği almak için başka bir koşula ihtiyacınız yoktur.

5-   Ticaret Bakanlığı sadece CE belgelendirmeyi değil, ihracat yapmak için gerekli diğer belgelerin alınmasına da destek vermektedir. Desteklenen belgelere Ticaret Bakanlığı web sitesinden bakınız. Bu belgeler içerisinde Helal belgesi, GOST Belgeleri (Rusya'ya yapılan ihracatlar için), koşer sertifikası gibi bir çok belge destek kapsamına alınmıştır. Eğer almak zorunda olduğun belge listede yoksa üyesi olduğun ihracatçı birliğiyle irtibat kurup ve belgeyi listeye ekletebilirsiniz. Destek süreci aşağıdaki görselde açıklanmıştır.Destek kapsamına alınmak için gerekli belgeler
Taahhütname, Beyanname, Başvuru Formu, Başvuru Dilekçesi,

Paranızı almanız için gerekli belgeler
Kapasite Raporu/Ekspertiz Raporu/Faaliyet Belgesi, İmza Sirküleri, Sözleşme, Satın alınan Belge, Akreditasyon Belgesi, Fatura, Ödeme Belgeleri, Ticari Sicil Gazetesi
*İngilizce dışındaki belgelerin yeminli tercümana yaptırılmış tercümeleri

Daha fazla bilgi için kobiihr@ticaret.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Detaylı bilgi için https://kolaydestek.gov.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Yorumlar