KOSGEB KOBİGEL 2019 Proje Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Değerli Dostlar;
KOSGEB, KOBİGEL Destek Programı kapsamında 2019 yılının ilk çağrısında iki yeni  proje desteğini açıkladı. Özellikle üretim, kalite ve stok kontrol faaliyetlerini internet üzerinden takip etmek isteyen KOBİ'lerin  bu çağrıya başvurmalarını tavsiye ediyoruz. 


kobigel 2019 proje desteği

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:
İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.
 Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:
2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.  
Sadece ticarileştirme (tanıtım -  pazarlama  - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.  İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.
 Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:
1
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3
İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Özellikle kendi iş süreçlerinde dijitalleşmeye geçmek isteyen KOBİ'lerin bu çağrı kapsamında proje hazırlayarak sunmalarını tavsiye ediyoruz.
Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıkları:
1
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3
İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. 
Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.
İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.  
Başvuru yapabilecekler:
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.  
Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:
Destek oranı %60’tır.
2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz350.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL’dir.    
Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. 

Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru:
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Desteklenecek Proje Giderleri

A) Personel Giderleri - 100.000 TL (Geri ödemesiz)
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. 
Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. 
Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti: 
- Ön Lisans mezunlarına 2.500 TL 
- Lisans mezunlarına 3.000 TL 
- Yüksek lisans mezunlarına 3.500 TL 
- Doktora mezunlarına 4.500 TL

B) Makine-Teçhizat Giderleri: 250.000 Geri Ödemesiz - 600.000 Geri Ödemeli
Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. 
(Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

C) Yazılım Giderleri 100.000 Geri Ödemeli - 100.000 Geri Ödemesiz
Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir) 
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

D) Hizmet Alım Giderleri 100.000 Geri Ödemesiz
Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri, Proje hazırlama danışmanlığı gideri, Belgelendirme giderleri, Diğer hizmetler,Test ve analiz giderleri

Değerli okuyucularımız;
KOBİGEL 2019 çağrıları kapsamında nasıl başvuru yapılır? Bu destekten yararlanmak için yapılması gerekenler nelerdir? Proje dosyasında nelere dikkat edilmelidir? Sorularının cevaplarını arayalım.

Öncelikle proje hazırlanırken;
Proje temel kurgusu, belirli bir gider ve ihtiyaçtan yola çıkılarak değil, Proje Teklif Çağrısında açıklanan uygun proje konuları ile işletmenin mevcut durum ve hedeflerinin eşleştiğinden emin olunduktan sonra, amaç > hedef > faaliyet > faaliyet ile ilişkili gider sıralaması ile oluşturulmalı ve sonra detaylandırılmalıdır. 

Projenin, net olarak tanımlanmış, açık olarak ifade edilmiş ve okunduğunda farklı anlamlar çağrıştırmayacak bir amacı olmalıdır

PROJE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
• KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programından yararlanmak isteyen işletme son başvuru tarihine kadar, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurur. 
• KOBİ Bilgi Sistemine, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler e-devlet üzerinden girebilir. • Proje Başvuru Formunun metinsel ağırlıklı 2.0 - 2.9 arasındaki bölümler ise sistemdeki linkten indirilecek şablon doküman kullanılarak bilgisayarda hazırlanarak sisteme başvuru eki olarak yüklenir. 
• Proje teklif çağrısında belirtilen başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar. 

Diğer hususlar;
Başvuracak işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.
2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.
Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2018 yılı net satış hasılatını aşamaz.

Proje Süresi En az 6 ay ve en fazla 18 aydır.

Destek programı kapsamında danışmanlık desteği için lütfen bizimle iletişime geçin


E-posta: erhankrkt@gmail.com - bilgi@kobigirisim.net 


Yorumlar

Adsız dedi ki…
Merhabalar, 2019 2 çağrısı kapsamında firmaların başvuru yapabileceği örnek projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Merhaba; dijitalleşme projeleri ile ilgili birçok örnek vermek mümkün. Örneğin plastik enjeksiyon makinleri olan bir firmasınız ve anlık olarak üretim, stok kontrol ve enerji sarfiyatlarını online olarak cep telefonunuzdan görmek istiyorsunuz. Bu yolla süreçlerinizin işleyiş hızını ve verimliliği arttırmayı planlıyorsunuz. Bu amaca yönelik bir proje yapılabilir. elbette her firma kendi gereksinimlerine uygun olacak şekilde proje yazmalıdır.