KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri

Değerli Dostlar;
             KOSGEB 24.09.2018 tarihinde keskin bir mevzuat değişikliği yaparak 15.06.2010 tarihinden itibaren yürürlükte olan Genel Destek Programını yürürlükten kaldırarak yerine İşletme Geliştirme Destek Programını yürürlüğe koydu.

destek kobi24.09.2108 tarihinden önce Genel Destek Programı kapsamında başvurusu yapılmış olan destekler için destek süreci devam etmekte olup; bu tarihten itibaren yeni destek başvurusu alınmamaktadır.

Bununla birlikte mevcutta Genel Destek Programı kapsamında destek süreci devam işletme;  İşletme Geliştirme Destek Programına da başvuru yapabilmektedir. Bu durumu bir örnekle açarsak: Mevcutta Genel Destek Programı kapsamına Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nden faydalanan işletme başka bir personelini için İşletme Geliştirme Desteği kapsamında yer alan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nden faydalanabilir.

KOSGEB bu mevzuat değişikliği ile Genel Destek Programı altında yer alan 15 destekten,
-          Tanıtım Desteği
-          Eşleştirme Desteği
-          Danışmanlık Desteği
-          Gönüllü Uzmanlık Desteği
-          Bağısız Denetim Desteği
-          Lojistik Desteği
desteklerini yürürlükten kaldırılmıştır.

Program süresini 3 yıldan 2 yıla düşürmüş, 2 yıl sonunda işletmenin yeniden programa başvurabilmesi için net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatını program sonunda en az %10 (on) artırmasını şart koşmuştur.

Destekleme oranlarındaki bölgesel farklılıklar ortadan kaldırılmış tüm Türkiye’de destekleme oranı %60 olarak sabitlenmiştir.

DESTEKLER

a)      Yurt içi fuar desteği

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan fuarlar desteklenmektedir. Ülkemizde de yöresel etkinlik ve fuarlar dışında kalan fuarlar genel olarak KOSGEB tarafından desteklenmektedir. İşletmenin program süresince (2 yıl) en fazla 4 fuara katılımına destek sağlanmaktadır. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.

Destek üst limiti
a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 TL,
b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 TL,
c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 TL olarak uygulanır.

Genel Destek Programı’ndan farklı yanları
-          Genel Destek Programı’nda desteğe başvuru sınırı yoktu İşletme Geliştirme Programı ile destek başvurusu 4 ile sınırlandırılmıştır.
-          Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına destekleme tutarı 100 TL’den 150 TL’ye Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı için 150 TL’den 250 TL’ye  çıkarılmıştır.
-          IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı destek kapsamına alınmıştır.

b)     Yurtdışı İş Gezisi Desteği
KOSGEB, TOBB ve TESK tarafından organize edilen yurt dışı iş gezilerine işletme sahibi, ortağı veya çalışanının katılımı desteklenmektedir. Gezilerde gidilecek ülkeye göre destek miktarı 3.000 veya 5.000 TL’dir. Genel Destek Programı’ndan farklı olarak dernekler ve meslek kuruluşlarının düzenledikleri geziler desteklenmemektedir.

c)      Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Desteğe ilişkin detaylar
-          Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilmektedir.
-          Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 çalışanı (birer gün SGK’lı olmaları yeterli) olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmamaktadır.
-          İşletme, program süresince (2 yıl) aynı anda 2 eleman için bu destekten yararlanabilir. Program süresince de en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilebilir
-          Başvurusu uygun bulunan işletme 45 gün içerisinde elemanı istihdam etmesi gerekmektedir
-          Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2  yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 TL olması gerekmektedir
-          Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında desteklenmemektedir.
-          Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. (Not: KOSGEB ile SGK arasında yapılan protokol ile KOSGEB uzmanları herkesin SGK dökümünü anlık olarak görebilmektedir.)

Genel Destek Programı’ndan farklı yanları
-          Genel Destek Programı’nda en az 5 çalışan olması şartı bulunmamaktaydı
-          Genel Destek Programı’nda işletme dilediği sayıda destek başvurusunda bulunabiliyordu. Bu programda 4 ile sınırlandırıldı
-          Genel Destek Programı’nda işletme elemanı istihdam edip 30 gün içerisinde KOSGEB’e başvurup destekten faydalanabiliyordu. Artık sadece KOSGEB’den destek onayı alındıktan sonra istihdam edilebilecektir.
-          Genel Destek Programı’nda KOSGEB istihdam edilecek elemanın maaşına karışmıyordu. Bu programa ise alt limitler tespit etmiştir.

d)     Eğitim Desteği
-          İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilmektedir.
-          Her eğitim için en fazla 2.500 TL destek verilmektedir.
-          Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurulmuş ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardır.
-          Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

e)      Enerji Verimliliği Desteği
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilmektedir.

f)       Tasarım Desteği
İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilmektedir.

g)      Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderleri desteklenmektedir. Ayrıca  Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilmektedir.

h)     Belgelendirme Desteği
İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar ve belge başına destek üst limiti 2.500 TL’dir.

i)       Test ve Analiz Desteği
-         İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.
-         500 (beş yüz) TL’nin altında olan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır. Kalibrasyon da maalesef destek kapsamından çıkarılmıştır.

Yorumlar