Enerji Verimliliği İle Maliyetlerin Düşürülmesi


Değerli Dostlar;
Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler en küçüğümüzden en büyüğümüze, atölyelerimizden en büyük fabrikalarımıza kadar herkesi etkilemektedir. Herkes bir çıkış yolu aramakta, gelecek projeksiyonlarını mevcut şartlarına göre tekrar değerlendirmekte ve güncellemeler yapmaktadır. Bu güncellemeler artık bir hafta da bile güncelliğini yitirmektedir. Bu vesile ülkemizin bu şartları altında birkaç hususu sizler ile paylaşmak ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik bildiklerimizi sizlere aktarmak istedik.

Bu bağlamda; enerji maliyetlerin önemli oranda arttığı günümüzde Enerji Verimliliği ile maliyetlerin düşürülmesi konusunda sizlere bilgiler vereceğiz.

Öncelikle birkaç enerji etüdü yaptığımız firmadan edindiğimiz gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Enerji etüt çalışmalarında bazen tarife analizleri de yapmaktayız. Eğer firmanın üç zamanlı elektrik enerjisi kullanma imkanı var ise ve tek zamanlı enerji kullanıyorsa maliyet analizi yapıp üç zamanlı tarife de maliyet şu kadar azalırdı şeklinde raporlamalar yapıyoruz. Ancak artık enerji fiyatları o kadar hızlı değişiyor ki bu analizlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Son etüt yaptığımız firmalarda enerji birim fiyatlarına baktığımız da maliyetler gerçekten inanılmaz şekilde artmaktadır.

Elektrik enerjisi birim maliyeti, Ocak ayından Temmuz ayına %36 oranında artmıştır. Doğalgaz birim maliyeti ise %24 artış göstermiştir. Bu değerler muhtemelen yıl sonunda, bir yıllık artış olarak değerlendirildiğinde en az %50 oranında bir artış ile karşı karşıya kalacağız. Toplam maliyetinin içerisinde enerji maliyeti %10 olan bir işletmenin, genel olarak enerji kaynaklı maliyeti %5’lik bir artışa neden olacaktır.

Hammadde fiyatlarının en az enerji maliyetleri kadar arttığını düşünecek olursak sanayicimiz çok ağır bir durum ile karşı karşıya bulunmakta. Önümüzdeki süreçte iş gücü maliyetinin de enflasyon artışı ile artacağı düşünülecek olursa farklı bir şeyler yapmanın zamanı geldi de geçmektedir.

Bu durum hiç olmadığımız kadar verimli olmamızı, kaynak kullanımında çok cimri olmamızı, inovatif olmamızı ve yeni pazarlar bulmamız gerektirmektedir. Ancak bu şekilde rekabet edebilir, üretim hacmimizi artırabilir ve ülkemizin mevcut şartlardan daha iyi şartlara çıkmasını sağlayabiliriz.
Enerji, iş gücü ve hammadde maliyetlerini düşündüğümüzde enerji maliyetlerini azaltmanın en kolay yol olduğu kolayca görülmektedir. Ayrıca eko-verimlilik sağlayarak atıkları azaltmak ve/veya tekrar kullanmayı sağlamakta diğer yol olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmaları yapabilmek için işletmemizin genel ve proses bazlı girdi çıktı analizini yapmak, geliştirilebilir alanları tespit etmek ve bu alanları geliştirmek üzere adımlar atmak işletmemizi geleceğe taşımak için büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmaları yapmak için devletimizin sunduğu birçok imkan da bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse KOSGEB enerji etüt çalışması için en az %50 destek vermektedir. Etüt çalışmasında ortaya çıkan fırsatların uygulanması konusunda da destek verilmektedir.

Diğer bir örnek ise Ticaret Bakanlığı küme destekleri ile mevcut durum analizi yapılabilmekte ve bu hizmetin bedelin %75’i bakanlık tarafından ödenmektedir.    

Bu bilgiler doğrultusunda değişen şartlarda işletmemizin mevcut durumunu tespit etmek, gider kalemlerini ortaya koymak, tasarruf yapılabilecek noktaların tespiti etmek ve bu fırsatları gerçekleştirmek bu süreçten işletmemizin sağlam çıkmasını sağlayabilir. Enerji verimliği çalışmaları ile maliyetleri düşürürken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakacağımız da aklımızın bir ucunda bulunsun lütfen.

Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle,

KOBİGirişim Enerji Grubu
İletişim:   0 532 492 04 85

Bu makale yararlı oldu mu?
Yorumlarınızı bekliyoruz.

Yorumlar