KOSGEB İhracat – Lojistik Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Değerli okuyucularımız;
İçinden geçtiğimiz dönemde (Temmuz – Ağustos 2018) para birimimiz Dolar ve Euro gibi uluslararası para birimleri karşında çok ciddi değer kaybetmektedir. Değer kaybeden para birimimiz özellikle ithalat ağırlıklı çalışan işletmelerimizi negatif etkilemektedir. Buna karşın dövizdeki artış ihracat yapan (ithal girdi oranı az ise) işletmeler için son derece kıymetlidir. İşletmelerin giderleri Türk Lirası cinsinden olduğundan ve TL’deki artış nispeten yavaş olduğundan dövizdeki ani yükselişler ihracatçı firmaları pozitif yönde etkilemektedir. Makro ekonomi anlamında düşünüldüğünde de ihracatın carı çığın finansmanı gibi ülke ekonomisine birçok olumlu etkisi olmaktadır.

İhracatın işletme özelinde etkisini düşünürsek işletmelere birçok olumlu etkisi olduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesi ihracatla birlikte pazar çeşitlendirilmesi yapılması ve işletmenin tek bir pazara bağlı kalmamasını sağlamaktır. Bu durum özellikle yurt içi ekonomik krizlere karşı işletmeleri korumaktadır. Yurt içi satışlarda daralma olduğunda işletmeler yurt dışı satışlara ağırlık vererek işleri sürdürebilmektedir.

Diğer taraftan ihracatçı firmaların yurt dışı müşterilerinin doğru ürün talebi nedeniyle kalite seviyelerinde çok ciddi artış görülmektedir. Aynı şekilde ihracat işletmelerin İnovasyon ve Ar-Ge kapasitelerine olumlu etki yapmaktadır.
Döviz açığı bulunan ülkemizde ihracatı arttırmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedef doğrultusunda KOSGEB, işletmelerin ihracat yapabilmelerine destek olabilmek amacıyla İhracat ve Lojistik Desteği vermektedir.

Şimdi gelin KOSGEB İhracat – Lojistik Desteğinden Nasıl yararlanılır adım adım sıralayalım.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak hangi ilde faaliyet gösteriyorsanız o ildeki KOSGEB Müdürlüğüne istenen diğer evraklarla (sicil gazetesi, imza sirküsü) birlikte teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulur, onaylanır ve taahhütname ıslak imzalı olacak şekilde ildeki KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Lojistik Desteği Başvuru Formu doldurulur.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Lojistik Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır.

KOSGEB; KOBİ Beyannamesi ve Taahhütname dışında artık basılı evrak kabul etmemektedir. Tüm başvurular ve ödeme talepleri sistem üzerinden yapılmaktadır.

KOSGEB İhracat – Lojistik Desteği Şartları
İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir. İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 40.000 TL’dir.

Değerli okuyucularımız;
Yazımızın altında yer alan yorumlar kısmına görüş, öneri ve sorularınızı paylaşırsanız gün içerisinde cevap vermeye çalışacağız.

Son Güncelleme: Değerli dostlar bu destek Eylül 2018 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Destek başvurusu kabul edilen işletmeler destek ödeme talebine bulunabilecek buna karşın yeni başvuru yapılamayacaktır.

Yorumlar