Açık İnovasyon Yöntemleri

Değerli Dostlar;
İnovasyon üzerine yazdığımız yazılarımıza çok popüler bir kavram olan "Açık İnovasyon" sürecinde uygulanan yöntemler ile devam ediyoruz. Açık inovasyon yani işletmenin yenilik faaliyetlerinde tüm paydaşların (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, araştırma kuruluşları, rakipler vb) katılımı, hızlı büyümek ve rakipleri karşısında rekabet gücünü arttırmak isteyen işletmeler için olmazsa olmazdır.

açık inovasyon yöntemleri


İşletmeler tarafından açık inovasyon henüz,  işletme içi kaynakların yetersiz kaldığı, dış aktörler ile işbirliğinin zorunlu kılındığı bir durum olarak görülmektedir. Bunun sonucu olarak açık inovasyon sürecinin yönetiminde aksaklıklar yaşanabilmektedir.  Açık inovasyon sürecinde uygulanan yöntemleri oluşturmadan önce öncelikle inovasyon stratejisinin işletme içinde çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ve bu stratejilere yönelik pazarın ihtiyaç ve beklentilerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Açık inovasyonun başarılı bir şekilde uygulanabilmesinde hem bilgi iletişimlerinde hem de sosyal iletişimlerinde işletmelerin üst düzey gayret göstermeleri gerekmektedir.  Sosyal iletişim kapsamında müşteri odaklılık açık inovasyon uygulamalarında çok büyük önem taşımaktadır.

Açık inovasyon sürecinde uygulanan yöntemlerin üç ana yaklaşıma dayandığı görülmektedir.

Ø  İşletme içinden ve dışından inovasyon uzmanları ile ortaklaşa çalışmak,
Ø  Müşteriyi daha fazla inovasyon sürecine dâhil etmek,
Ø  Ödül sistemine dayalı inovasyon yarışmaları düzenlemek, fikir ve proje çağrılarını toplamak.

Kapalı inovasyon süreçlerinde sadece ürünün/hizmetin test aşamasında devreye alnına müşteriler açık inovasyon sürecinde yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiği her aşamada kendilerini gösterebilmektedirler. Müşterinin, geliştirmiş olduğu ve öne sürdüğü her türlü bilgi, ürün veya hizmetin tasarım aşamalarına dâhil edilmelidir.

Açık inovasyon sürecinde en çok kullanılan yöntemlerin başında inovasyon yarışmalarının düzenlenmesi, fikir ve proje çağrılarının toplanması gelmektedir. Bu yöntemdeki temel araç açık inovasyon web siteleridir. Ülkemizde de sayıları gün geçtikçe artan ve dünyanın önemli markalarının kullandığı açık inovasyon web siteleri işletmelere önemli derecede değerler katmaktadır. Bu değerler, kazan – kazan esasına göre işletmelerin taleplerine yönelik her türlü problemlerin yenilikçiler tarafından çözüme kavuştuğu bu platformlarda oluşmaktadır. Yenilikçiler çözümlerini işletmelerin ortaya koyduğu koşullar içerisinde inovatif bir yapıda sunmakta ve işletmelerin belirlediği en iyi çözümler neticesinde, bu çözümleri sunan yenilikçiler işletme tarafından ödüllendirilmektedirler.

Yorumlar