KOBİ İstatistikleri

Girişimcilik üzerine yazılarımıza devam ederken KOBİ'lerin ülkemiz ekonomisindeki önemine birkez daha dikkat çekmek adına KOBİ İstatistiklerini toplu olarak sizlere sunmak istedim. 


KOBİ İSTATİSTİKLERİ – TÜRKİYE

 1. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri – 2010 sonuçlarına göre;

KOBİ’lerin Toplam mal ve hizmet satın alışları içerisindeki payı, %66,4’tür.KOBİ’lerin Cirodaki payı, %64,2’dir.

KOBİ’lerin Üretim değerindeki payı, %56,3’tür.

KOBİ’lerin Faktör maliyetiyle katma değerdeki payı, %54,5’dir.

KOBİ’lerin Maddi mallara ilişkin brüt yatırımdaki payı, %50’dir.

KOBİ’lerin Çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %76,3’tür.

KOBİ’lerin Ücretli çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %69,3’tür.

2. Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri – 2011 sonuçlarına göre;

İhracatın %59,6’sını KOBİ’ler gerçekleştirdi.

İthalatın %39,9’unu KOBİ’ler gerçekleştirdi.

3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması-2011 sonuçlarına göre;

KOBİ’lerin ticari kesim Ar-Ge harcamalarındaki payı %37,7’dir. Bu harcamaların %84,3’i Cari harcamalar olup, geriye kalan %15,7’lik bölümü yatırım harcamalarıdır.

4. Yenilik Araştırması-2010 sonuçlarına göre;

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %51,4’ü yenilik faaliyetinde bulunmuştur. Yenilik faaliyetleri girişimlerin büyüklük grubu ile orantılı olarak artmaktadır. Buna göre;
10–49 çalışanı olan girişimlerin %49,4’ü,
50–249 çalışanı olan girişimlerin %58,9’u ve
250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %69,7’si yenilik faaliyetinde bulunmuştur.

5. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması - 2012 Ocak ayı itibarıyla;
10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %92,5’i İnternet erişimine sahiptir.
10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %58’i web sayfasına sahiptir.

6. Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Mart 2013 Raporuna göre;

Mart 2013 itibarıyla KOBİ kredilerinin Tüm Krediler içerisindeki payı, %25,7’dir.


TEMEL GÖSTERGELER
2009
2010
2011
2012
2013*
KOBİ’lere Verilen Kredilerin Toplam Kredilerdeki Payı(%)
21,21
23,86
23,86
24,96
25,74
KOBİ’lere Verilen Kredilerin Ticari Kredilerdeki Payı(%)
31,7
35,52
35,49
37,52
38,77
* Mart

Yorumlar