KOSGEB Yeni Girişimci Destek Programından nasıl yararlanılır? - 2

Bir önceki yazımızdan devam edelim.

8.  Girişimcinin iş fikri ve başvurusunun KOSGEB Girişimcilik Kurulu tarafından uygun bulunması halinde girişimciye desteklenecek gider kalemleri yazı ile bildirilir.
9. Destek sürecinin başlaması için;  Kosgeb internet adresindeki E-KOBİ adresi üzerinden Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi doldurularak KOSGEB Müdürlüğü'ne teslim edilir.10. Girişimci E-KOBİ adresi üzerinden Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu'nu doldurarak talep ettiği destekleri ve evraklarını KOSGEB Müdürlüğü'ne bildirir.
11. KOSGEB Müdürlüğü, herhangi bir belge aranmaksızın İşletme Kuruluş desteği kapsamında İşletmeye 2.000 Tl öder.
12. İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’nda uygun görülen destek unsurları kapsamında 1. ve 2. Bölge için %60 (kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimci için %80), 3.,4.,5. ve 6. Bölge için %70 (kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimci için %90) oranında 18.000 TL'ye kadar destek verilir. İşletme Kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine (personel ve kira)  üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL destek verilir.*** Fatura ve ödeme dekontlarında girişimcinin adı-ünvanı, tedarikçinin adı yer almalıdır. Ödeme girişimcinin hesabından satıcının hesabına yapılmalıdır.
***ÖNEMLİ*** Faturada yer alan kalemler, kurul  kararında yer alan destek unsurları ile birebir örtüşmelidir. Kuruldan önce fiyat teklifi alırken bu konuya azami dikkat göstermeniz gerekmektedir.

13.  Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu KOSGEB personeli, işletmeyi ziyaret ederek girişimcinin destek ödemesi talep ettiği makine, teçhizat, ofis donanımı ve yazılım için Tespit Tutanağı düzenler.
14.  Ödeme işlemleri gerçekleştirilir. 


*Girişimcinin Vergi dairesi ve/veya SGK’ya borcu olması halinde KOSGEB desteği, ilgili borca mahsup edilir.

**Tedarikçiye ödeme isteniyorsa; girişimcinin SGK ve Vergi borcu bulunmamalıdır.
*** Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere talep edilmesi halinde Kurul Kararı ile %50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL olur. Ancak her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez

Bu Makale yararlı oldu mu?
Yorumlarınızı bekliyoruz.


Yorumlar