KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli Dostlar;
Küçük ölçekli işletmelerin ürün ve hizmet sunumunda karşılaştıkları maliyetler kitlesel üretim yapan büyük firmalara göre yüksektir.  Bunun nedeni küçük işletmelerin üretim hacimlerinin düşük olmasıdır. Üretim adetlerinin artmasıyla maliyetlerin azalacağı tezini savunan Ölçek ekonomisine geçiş yapabilmek küçük işletmelerin tek başına yapabileceği bir faaliyet değildir. Küçük işletmeleri bir araya getirerek ortak bir hedef etrafından toplanabilmeleri elbette kamu desteği ile mümkün olabilmektedir.

Bu gerçeğin farkında olan KOSGEB,  Küçük İşletmelerin Ölçek Ekonomisinden faydalanabilmelerine destek vermek amacıyla İş Birliği Güç Birliği Desteğini küçük işletmelerin kullanımına sunmuştur.  İş Birliği Güç Birliği desteği ile KOSGEB, küçük işletmelerin iş birliği güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik iş birliği güç birliği projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 2018 yılında yapılan değişiklikler ile KOSGEB desteklerine başvurular tamamen E-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu değişiklik ile başvuru yapmak ve süreci ilerletmek çok kolay bir hal almıştır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Örnek Proje
KOSGEB İş Birliği Güç Birliği desteğine örnek olarak makine imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüksek teknoloji içeren bir makine imalatını gerçekleştireceği bir projeyi verebiliriz. Örneğimizi açmak gerekirse bir firmanın lazer kesim işlerini gerçekleştirdiği, bir firmanın kaynak, büküm ve toz boya operasyonlarını yaptığı, bir firmanın cihazın yazılımını gerçekleştirdiği, bir firmanın makine montajını yaptığı bir diğer firmanın cihazın tüm testlerini yaptığı bir işbirliği, iş birliği güç birliği desteği için son derece uygun bir ortaklık olacaktır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Ortaklık Modelleri
Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir.
Ayrıca, proje başvurusunda, iş birliği güç birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Desteklenecek Proje Konuları
Hammadde, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, 
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu, 
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, 
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek projeler destek kapsamındadır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Program İçeriği
Proje süresi en az 6 ay, en çok 24 aydır. Proje süresinin % 50 ’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.
Destek üst limiti 1.000.000 TL olup, bu miktarın 300.000 TL’lik kısmı hibe700.000 TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: Destek üst limiti 1.500.000 TL olup, bu miktarın 300.000 TL’lik kısmı hibe1.200.000 TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.
Proje destek oranı; 1. Bölgede % 50 , 2., 3. ve 4. Bölgelerde % 60 , 5. ve 6. Bölgelerde % 70 olarak uygulanmaktadır.
Geri ödemeli destek için destek miktarı kadar KOSGEB’e teminat mektubu verilir. Geri ödemeler, proje süresinin bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır.

İş Birliği Güç Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır?
İşletmelerden bir tanesi e-devlet kapısı üzerinden İş Birliği Güç Birliği destek başvurusu linkine tıklayarak proje formunu doldurur ve proje eklerini online sistem üzerine yükler. (2018 yılında yapılan değişiklik)
KOSGEB projeyi şekil yönünden inceler ve herhangi bir sorun yoksa projeyi kurula sevk eder. (Düzeltilecek kısımlar olması durumunda başvuru sahibi işletmeye bilgi verilir.)
Kurul projesini sunmak üzere başvuru sahibini ve ortakları kurula davet eder. Başvuru sahipleri projenin gerekliliği ve kendi yetkinlikleri hakkında bilgi verir.
Kurul projeyi hedefleriyapılabilirlik, insan kaynağı kapasitesi, sermaye, sektörel ihtiyaçlar vb. göz önüne alarak değerlendirir. Uygun bulunan başvurulara firmaya bildirilir ve 60 gün içinde işletici kuruluşun kurulması ve taahhütname vermesi istenir.
İşletici kuruluş kurulduktan sonra E-devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olur.
Proje izleme dönemlerinde gider kalemleri sisteme yüklenerek KOSGEB’den ödeme talep edilir.
KOSGEB ödeme evraklarını inceleyerek ödemeyi gerçekleştirir. 2018 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile destek ödemeleri de online sistem üzerinden yapılmaktadır.
Kurulacak işletici kuruluş limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekir.

Desteklenecek gider kalemleri;

Proje kapsamında kurulun onay verdiği makine, teçhizat, donanım, yazılım, personel, danışmanlık, eğitim, tanıtım vb. gider kalemleri desteklenir. Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni olması gerekir.

Değerli okuyucularımız İş Birliği Güç Birliği desteği ile ilgili olarak soru ve yorumlarınız varsa lütfen yorumlar bölümünde paylaşınız. Gün içerisinde cevap verilmeye çalışılacaktır. 
KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018 KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018 Reviewed by KOBİ GİRİŞİM on 13:57:00 Rating: 5

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Merhaba; 5 farklı girişimci bir araya gelse bu desteğe başvuru yapabilir mi? Teşekkür ederim.

KOBİ Girisim dedi ki...

Maalesef bu destek programı kapsamında destek alamazsınız. Girişimcilik desteğine başvurmanızı tavsiye ederiz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.