KOSGEB İş Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır?


Küçük ölçekli işletmelerin ürün ve hizmet sunumunda karşılaştıkları maliyetler kitlesel üretim yapan büyük firmalara göre yüksektir.  Bunun nedeni küçük işletmelerin üretim hacimlerinin düşük olmasıdır. Üretim adetlerinin artmasıyla maliyetlerin azalacağı tezini savunan Ölçek ekonomisine geçiş yapabilmek küçük işletmelerin tek başına yapabileceği bir faaliyet değildir. Küçük işletmeleri bir araya getirerek ortak bir hedef etrafından toplanabilmeleri elbette kamu desteği ile mümkün olabilmektedir.Bu gerçeğin farkında olan KOSGEB,  Küçük İşletmelerin Ölçek Ekonomisinden faydalanabilmelerine destek vermek amacıyla İş Birliği Desteğini küçük işletmelerin kullanımına sunmuştur.  İş Birliği desteği ile KOSGEB, küçük işletmelerin iş birliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik iş birliği güç birliği projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. KOSGEB desteklerine başvurular tamamen E-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu değişiklik ile başvuru yapmak ve süreci ilerletmek çok kolay bir hal almıştır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Örnek Proje

KOSGEB İş Birliği Güç Birliği desteğine örnek olarak makine imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüksek teknoloji içeren bir makine imalatını gerçekleştireceği bir projeyi verebiliriz. Örneğimizi açmak gerekirse bir firmanın lazer kesim işlerini gerçekleştirdiği, bir firmanın kaynak, büküm ve toz boya operasyonlarını yaptığı, bir firmanın cihazın yazılımını gerçekleştirdiği, bir firmanın makine montajını yaptığı bir diğer firmanın cihazın tüm testlerini yaptığı bir işbirliği, iş birliği güç birliği desteği için son derece uygun bir ortaklık olacaktır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Ortaklık Modelleri

1. İşletici Kuruluş Modeli Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
2. Proje Ortaklığı Modeli Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Desteklenecek Proje Konuları

İş Birliği Destek Programı kapsamında işletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Destek Limitleriİş Birliği Güç Birliği Desteği Program İçeriği

Proje süresi en az 6 ay, en çok 24 aydır. Proje süresinin % 50 ’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60 (altmış)’tır. Desteğin %70 (yetmiş)’i geri ödemeli %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir.

Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; bu uygulama esasları kapsamındaki hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Proje süresi en az 12 (on iki) ay, en fazla 36 (otuz altı) aydır.

İşletici kuruluşun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde kurulması gerekir.

Geri ödemeli destek için destek miktarı kadar KOSGEB’e teminat mektubu verilir. Geri ödemeler, proje süresinin bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır.

İş Birliği Güç Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Programdan yararlanılabilmesi için işletmelerin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Değerli okuyucularımız İş Birliği Desteği ile ilgili olarak soru ve yorumlarınız varsa lütfen yorumlar bölümünde paylaşınız. Gün içerisinde cevap verilmeye çalışılacaktır. 

İşbirliği Destek programı ile ilgili proje hazırlama danışmanlık hizmetlerimiz için web sitemizin iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlere bir telefon kadar yakınız.   

Yorumlar

Adsız dedi ki…
Merhaba; 5 farklı girişimci bir araya gelse bu desteğe başvuru yapabilir mi? Teşekkür ederim.
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Maalesef bu destek programı kapsamında destek alamazsınız. Girişimcilik desteğine başvurmanızı tavsiye ederiz.