Açık İnovasyon vs Kapalı İnovasyon

Değerli Dostlar;
Bir önceki yazımızda KOSGEB destek programı hakkında bilgi vereceğimi yazmıştım. Bu yazıya geçmeden önce inovasyon ve işbirliği (tedarikçiler, müşteriler ve rakiplar vs) arasındaki ilişkiden bahsetmenin her iki kavramın etkileşiminin önemini vurgulama adına daha uygun olacağını düşündüm. Bu nedenle bugünkü yazımızı inovasyon işbirliği ilişkisi konusuna ayırdım.

Küreselleşmeyle birlikte bilginin ya çok sınırlı dış kaynak kullanımı ile ya da tamamen iç kaynaklar ile elde edildiği kapalı inovasyon sürecini geride bıraktık. Artık işletmeler kendi iç kaynaklarının yanında dış kaynaklar ile de her türlü yeni fikir, yöntem, işgücü ve teknolojiyi bünyesine alarak işletmesine uygulamaktadır.


kapalı inovasyon

Bu tip uygulamalar açık inovasyon şeklinde tanımlanmaktadır. 

İşletmelerde müşteriler, tedarikçiler, rakipler, üniversiteler, meslek kuruluşları, vb. gibi kuruluşlarla yapılan işbirliği faaliyetleri özellikle açık inovasyon sürecine ciddi katkılar yapmaktadır. Bu yönüyle işbirliği faaliyetleri karşılıklı etkileşim içinde inovatif fikirlerin doğmasına zemin hazırlamaktadır.

Açık inovasyon sürecinde uygulanan yöntemlerin üç ana yaklaşıma dayandığı görülmektedir. Bu yaklaşımlar; işletme içinden ve dışından inovasyon uzmanları ile ortaklaşa çalışmak, müşteriyi daha fazla inovasyon sürecine dâhil etmek, ödül sistemine dayalı inovasyon yarışmaları düzenlemek, fikir ve proje çağrılarını toplamak şeklindedir

Kapalı inovasyon sürecinde üstünlüğünü koruyan tedarikçilerle çalışma oranı, açık inovasyon sürecinde de en fazla işbirliğinin geliştirildiği dış paydaştır. Müşterilerin açık inovasyon içerisinde sürece daha çok dâhil edilmeye başlanması ise net bir şekilde görülebilmektedir. Finlandiya’nın paydaşlarla yüksek işbirliği yapma oranları ülkenin inovasyonda neden başarılı olduğunu açıklamaktadır.

Kapalı inovasyon ile açık inovasyon arasındaki fark aşağıdaki görselde net bir şekilde açıklanmıştır. Kapalı inovasyonda etkileşim sınırlı iken açık inovasyonda çok geniş tutulmaktadır.


kapalı inovasyonTemel prensipler dikkate alındığında Kapalı ve Açık İnovasyonun Farklılıkları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Kapalı inovasyon içe kapanık işletmelerde açık inovasyon ise dışa dönük işletmelerde görülmektedir.

KAPALI İNOVASYON PRENSİPLERİ

AÇIK İNOVASYON PRENSİPLERİ
Sektördeki uzman insanlar bizin için çalışır.
Tüm uzman insanlar bizim için çalışmaz. Biz şirket içinden veya dışından uzman insanlarla çalışırız.
Ar-Ge’den kazanç sağlamak için kendi kendimize keşif ve geliştirme yapmalıyız.
Harici Ar-Ge önemli değer yaratabilir.
İlk önce biz icat ettiysek, pazara da ilk olarak biz çıkmalıyız.
Kar etmek için araştırmaya ilk olarak bizim başlamamız şart değil.
Bir inovasyonu pazara en önce sunan firma kazanır.
Daha iyi bir iş modeli kurmak pazara en önce çıkmaktan daha iyidir.
Sektördeki en çok ve en iyi fikirler bizden çıkarsa kazanan biz oluruz.
Eğer iç ve dış kaynaklı fikirleri en iyi biz kullanırsak, kazananda biz oluruz.
İnovasyon işlemlerimizi kontrol altında tutmalıyız ki başka firmalar bundan kazanç sağlamasın.
Başkalarının bizim inovasyonlarımızı kullanmalarında fayda sağlamalıyız ve biz de başkalarının fikri haklarını yeri geldiğinde satın almalıyız.Bazı Avrupa ülkelerinin açık inovasyon sürecinde paydaşlarla işbirliği yapma oranları (Kaynak: OECD)

Tedarikçi
Müşteri
Rakip
Danışman.& Ar-Ge Merk.
Üniversiteler & Araştırma Ens.
Devlet Araştırma Mer.
Belçika
73%
59%
7%
42%
37%
26%
Çek Cum.
80%
68%
0%
39%
34%
19%
Danimarka
66%
65%
5%
44%
32%
16%
Almanya
44%
51%
7%
18%
53%
26%
İrlanda
72%
78%
9%
31%
31%
18%
Yunanistan
46%
32%
7%
27%
27%
10%
İspanya
52%
23%
7%
23%
26%
28%
Fransa
65%
50%
6%
32%
26%
18%
İtalya
56%
39%
7%
50%
36%
11%
Lüksemburg
79%
73%
9%
36%
33%
27%
Macaristan
71%
53%
7%
34%
37%
14%
Hollanda
75%
55%
1%
38%
31%
24%
Avusturya
43%
45%
22%
42%
58%
30%
Polonya
67%
39%
20%
19%
15%
21%
Portekiz
71%
60%
35%
45%
39%
25%
Slovakya
84%
80%
6%
49%
39%
30%
Finlandiya
92%
93%
7%
74%
75%
59%
İsveç
75%
65%
5%
46%
41%
15%
İngiltere
74%
73%
6%
41%
33%
25%
İzlanda
68%
68%
8%
23%
17%
45%
Ortalama
68%
58%
9%
38%
36%
24%TUİK tarafından yapılan Yenilikçilik Araştırması’nda girişimciler en önemli bilgi kaynakları arasında %34,9 ile müşterileri, %28,0 ile tedarikçileri, %19,9 ile rakipleri göstermektedir. Bu verilere göre ülkemizde girişimcilerin tedarikçi ve müşterilerle AB ülkelerine göre daha düşük oranda işbirliği yaptığı görülmektedir. Buna karşın rakip işletmeler ile yapılan işbirlikleri daha yüksektir. Bu veri oranı her ne kadar düşük olsa da bir bakkalın gerektiğinde rakibi olan bir başka bakkal ile işbirliğine açık olduğunu net bir şekilde doğrulamaktadır.

Yorumlar

Unknown dedi ki…
Firmaların açık inovasyona açık olduğunu söylemek mümkün değil ülkemizde.