18 Nisan 2021 Pazar

İnovasyon vs Endüstri 4.0

 

Neden bazı terimleri, kişileri veya düşünceleri karşılaştırırız? Cevabı göreceli olmakla birlikte gelecekte takınacağımız bir davranış veya eylem için gerekli bilgilere erişmek ve doğru bir yaklaşım ortaya koymak için örneğin. Akademik alanda yapılan karşılaştırmalar için değerlendirme nispeten kolay olurken daha soyut konularda oldukça zordur.Bugünkü kısa okumamızda biz de İnovasyon ve Endüstri 4.0 kavramlarını karşılaştıracağız. Neden bu konuyu seçtiğimizi kısaca özetleyeyim.

Teknolojik ürünler ve bilim üretme alanında geri olan ülkemiz İnovasyon, Endüstri 4.0, Toplam Kalite Yaklaşımı gibi terimleri de ithal eder durumdadır. Buradaki temel sorun bu kavramları ithal etmek değil maalesef bu kavramların ülkemiz sanayisi için ne kadar uygulanabilir olduğu gerçeğidir. Gelişmiş ülkelerde Endüstri 4.0’ın ciddi şekilde rağbet görmesi çok doğaldır zira şirketlerin alt yapısı buna kolaylıkla geçiş yapabilecek durumdadır. Ülkemiz gibi sanayi altyapısı tam oturmamış ülkelerde Endüstri 4.0’a geçiş ile ilgili çalışmalar sınırlı kalacak özellikle KOBİ ölçekli firmalarda karşılığı az olacaktır.

Konuyu açalım. Soru sanayimizde hangi yaklaşımlara ihtiyacımız var?

İnovasyon vs Endüstri 4.0 birbirine rakip mi yoksa farklı kavramlar mı?

İnovasyon kelimesi üretkenlik, katma değer artışı ve karlılık kavramları ile iç içe bir terimdir. Her dönem sanayide trend olmuş terimler ve yaklaşımlar olmuştur. 90’lar Kalite ve Toplam Kalite Anlayışı açısından parlayan bir dönemdi. Sonrasında teknoloji tabanlı start-uplar, R&D ve İnovasyon, 2010 yılları sonrası gelen bilişim çağı, nesnelerin interneti derken Endüstri 4.0 yaklaşımı ana gündemimiz oldu.

Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi manada bir karşılık bulmaktadır. Bu düşüncem ağırlıklı olarak kurumsallaşmasını tamamlayamamış büyük şirketler ve KOBİ’ler için geçerli. Kurumsal firmalarımızda Endüstri 4.0 alanında yapılan çalışmaları görüyor ve takdirle karşılıyorum.

Bizim gibi gelişmekte olan ve sanayisi teknolojik ürünler üretmeyen ülkeler için ise Endüstri 4.0 bir 10 yıl sonrasının hedefi gibi gözüküyor. Tabiki şimdiden önlemlerimizi alırsak.

İşin inovasyon tarafında ise daha fazla yapılacak iş var gibi görünüyor. Nedeni şu ürün ve hizmetlerde yapılabilecek iyileştirmeler firmalara kısa zamanda kar olarak geri dönüş sağlayabilir. Hele ki teknoloji altyapısı ile sağlanan inovasyonlar tadından yenmez olacaktır. (Biri Endüstri 4.0 mı dedi?)

Ticari başarı getiren yenilikler olarak tanımladığımız İnovasyonu, KOBİ’lerimiz için geliştirme faaliyetlerinin başlangıç noktası diyebiliriz. Ürün ve hizmetlerin inovasyon ile rekabet güçlerinin arttırılması ve sonrasında pazarda aranır hale gelmesi firmalarımız için önemli bir kazanım olacaktır. Sonrasında yapılacak endüstri 4.0’a yönelik hamleler daha anlamlı olacaktır.

Kıssadan hisse: Ölçek ekonomisi alanında da sorunlu olan KOBİ’lerimiz için Endüstri 4.0 yaklaşımları anlamlı olmayacaktır. Bunun yerine ürün hizmetlerin inovasyon ile pazarda kuvvetlendirilmesi daha doğru bir stretejidir.

İnovasyon vs Endüstri 4.0 karşılaştırmasında KOSGEB inovasyon faaliyetlerini sürekli olarak (Ar-Ge İnovasyon Desteği) Endüstri 4.0 çalışmalarını ise ara ara çıktığı KOBİGEL Çağrıları ile desteklemektedir.

Etiketler: , , , ,

11 Aralık 2020 Cuma

Ölçü Aletleri Hangi Sıklıkla Kalibrasyona Gönderilmelidir?

 

Ölçüm faaliyeti, değeri doğru kabul edilen bir ölçünün bilinmeyen bir ölçü ile karşılaştırılması esasına dayanmaktadır. Ölçülemeyen bir büyüklüğün yorumlanamayacağı, kabul veya ret kararının verilemeyeceği ve süreç bazında baktığımızda iyileştirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle ürün ve hizmetleri üretirken kullandığımız ölçü aletleri iş ve işlemlerimizde hayati öneme sahiptir.
Ölçü aletlerinin doğru ölçüm yapıp yapmadığının, giriş kalite kontrol, üretim ve final kalite kontrol operasyonlarında sıklıkla kontrol edilmesini tavsiye edilmektedir. Kumpas, mikrometre, Komparatör saati gibi boyutsal ölçü aletlerini mastarlar ile doğrulamak oldukça kolaydır. Örneğin 20 ölçüsünü kumpasınızın doğru ölçüp ölçmediğini 20 mm mastar kullanarak hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Yeri gelmişken söyleyelim doğrulama ile kalibrasyon birbirinden farklı kavramlardır. Doğrulama faaliyeti ölçü aletinin istenen limitler dahilinde ölçüm yapıp yapmadığını kontrol eder. Kalibrasyon ise ölçüm belirsizliklerinin (ortam koşulları, operatör vb) dikkate alınarak yapılan ölçümün değerlendirildiği bir işlemdir. Kalibrasyon işlemi Türkak tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Kalibrasyon işleminde ölçüm değerinin referans değerden farklı gelmesi durumunda ayar vb yapılarak (uzman kişiler tarafından) cihaz istenilen seviyeye getirilebilir.  Örneğin bir termokupul sıcaklığı referans değerden farklı ölçmesi ve termokupul cihaz göstergesinin referans değere göre değiştirilmesi gibi.

Ölçü aletlerinin doğru ölçüm yapmasının yanında operatörün de ölçü aletlerini doğru kullanabilmesi en az ölçü aletinin doğruluğu kadar önemlidir. Örneğin bir kumpasın dış çap ölçümünde biraz eğik tutulması 100 mm’de 0,06 mm’e kadar hatalı okumaya neden olabilmektedir.

Kısa bir özet geçtikten sonra gelelim sorumuza Ölçü Aletleri Hangi Sıklıkla Kalibrasyona Gönderilmelidir?

Bu sorunun cevabı imalat hassasiyeti ve cihazların kullanıldığı alanlara göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin solunum cihazının kalibrasyonu çok sık yapılması gerekir. Maksimum 6 ay da bir (Cihaz hassasiyetine göre daha düşük olabilir). Medikal söktöründeki kalibrasyon işlemleri çok hassastır, bu nedenle çok dikkatli hazırlanmış bir kalibrasyon planına göre yapılmalıdır. 

Aşağıda belirttiğim aralıklar Makine İmalat sektörü baz alınarak hazırlanmıştır.

Kumpas: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilebilir. 

Mikrometre: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir. 

Mikrometre Ayar Çubuğu: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir. 

Granit Plate: Eğer zeminde herhangi bir değişiklik yoksa kullanım alanının hassasiyetine bağlı olarak 2 ya da 3 yılda bir yaptırılabilir. 

Komparatör Saati: Tanınmış birkaç marka dışında kalibrasyondan geçme oranı oldukça düşüktür. İleri ve geri yönlü ölçümlerde göre sorunlar yaşanmaktadır. Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir. 

Mastarlar: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir. 

Açı Ölçer: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir. 

Load cell: Ölçüm yapılacak büyüklüğün istenilen hassasiyet sınıfına göre kalibrasyon sıklığı 6 ayda bir olacak şekilde yaptırılabilir. Laodcell hassas bir ölçü aleti olduğundan kalibrasyon aralığının dar tutulması önerilir. 

Termokupul: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir. 

Ses ölçer: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir. 

Takometre: Senede en az bir kere kalibrasyona gönderilmelidir.

Kalibrasyonda önemli olan bir başka kısım da cihaza hangi referans değerlerde kalibrasyon yapılacağıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus en çok hangi değerlerde ölçü aleti kullanılıyorsa o ölçüm değerlerinde cihazın kalibre edilmesidir. Örneğin loadcell 50 kN’de çalışıyorsa 50 kN’de, termokupul 105 derecede ölçüm yapıyorsa 105 derecede kalibre edilmelidir.

Kalibre edilen cihazlar ile birlikte gelen raporlara mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. O raporda ölçüm ekipmanın sapmalarını rahatlıkla inceleyebilirsiniz.

Ölçü aletlerinin ölçüm doğruluğundan şüphe edildiği durumlarda ölçü aletinden daha hassas (1'e 10 kuralı) bir mastar vb ile doğrulanmasını istediğiniz vakit yapabilirsiniz. Bu durum oldukça partiktir ve sanayide en fazla kullanılan yöntemdir.

Yorumlarınızı bekleriz.


Etiketler: , , , ,

23 Temmuz 2020 Perşembe

KOSGEB KOBİGEL 2020 İmalat Sanayinde Gelişme Çağrısı

1-      Destek oranı:

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.

Örneğin 100 TL’lik bir makinenin 60 TL’si desteklenmekte 60 TL’nin de 18 TL’si hibe 42 TL’si de geri ödemeli destek olarak verilmektedir.

·         Alınacak makinenin yerli malı belgesi olması durumunda %30’luk geri ödemesi destek %45’e çıkmakta %70’lik geri ödemeli destek de %55’e düşmektedir.

Yerli malı belgesi olan 100 TL’lik bir makine alındığında; 27 TL’si hibe 33 TL geri ödemeli olarak destek verilmektedir.Destek üst limiti:

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

3-      Desteklenecek Proje Giderleri

 

Personel Desteği: 90.000 TL (Destek Oranı %100)

2 Mevcut 2 Yeni olmak üzere 4 Adet personel istihdam edilebilir. En düşük mezuniyet Meslek Yüksek Okulu

Makine Teçhizat Desteği: 850.000 TL

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

Yazılım Giderleri: 100.000 TL

Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri

Hizmet Alım Giderleri: 200.000 TL

Eğitim giderleri · Danışmanlık giderleri · Proje hazırlama danışmanlığı gideri · Belgelendirme giderleri · Test ve analiz giderleri

4-      Erken Ödeme:

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

5-      Proje Süresi:

En az 8 Ay- En Fazla 20 Ay

6-      Özel Şartlar:

2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

7-      Değerlendirme:

·         İşletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda değerlendirmede +5 puan verilir.

·         Projeyle işletmeye adapte edilecek / uygulanacak/ uyarlanacak teknolojinin, hizmet sağlayıcının kamu kurumlarının desteği ile başarılı tamamlanmış veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde sonuçlandırılmış proje ya da ArGe Merkezi proje çıktısı olan bir ürün /yazılımıyla ilgili olması durumunda +5 puan (İlgili kurumun / TGB’nin yazısı veya ArGe Merkezi belgesi hizmet sağlayıcıdan alınarak başvuruya eklenmelidir.) verilir.

·         İşletmenin Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda +10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır) verilir.

·         Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

 

8-      Proje Sunulabilecek Konular:

 

·         Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

 

·         İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

 

·         İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

 

·         İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

 

·         Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

 

·         İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

·         İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

 

·         İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri


Etiketler:

30 Mayıs 2020 Cumartesi

TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge – 2020 Destek Programı


TÜBİTAK yeni açıkladığı Sipariş Ar-Ge – 2020 Destek Programı ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkacak bir ürününün tasarım faaliyetlerine destek verecektir. Diğer destek modellerinden farklı olarak Sipariş Ar-Ge – 2020 Destek Programında farklı uygulamalar mevcuttur.

1-   Proje iki kısma ayrılmıştır. Birinci aşamada ürünün Ar-Ge ve prototip faaliyetleri gerçekleştirilecektir. İkinci aşamada ise ürünün ticarileştirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. TÜBİTAK desteği sadece birinci aşama için geçerli olacaktır. Ürünün ticarileştirilmesine de destek verilseydi proje bütünlüğü açısından daha sağlıklı bir kurgu yapılmış olurdu kanaatindeyiz.

2-  Proje bir müşteri (KOBİ veya Büyük İşletme) ile KOBİ (Ar-Ge faaliyetini yapacak tedarikçi firma) arasında imzalanacak işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Müşteri işin ticarileştirilmesinden, tedarikçi firma da Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.

Sipariş Ar-Ge – 2020 Örnek Proje:

A firması sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır ve Covid-19 salgını kapsamında Yoğun Bakım Ventilatörü satmak istemektedir. A firmasının sağlık sektöründeki tecrübesi ve satış-teknik servis ağı pazarlama faaliyetleri için son derece yeterlidir. Buna karşın A firmasının Ar-Ge altyapısı yoğun bakım ventilatörü imalatı için yeterli değildir.

A firması Ar-Ge faaliyetleri yapan B firması ile yoğun bakım ventilatörünün Ar-Ge çalışmaları ve prototip imalatı için anlaşır. B firması işin Ar-Ge’sinden A firması da işin ticarileştirilmesinden sorumludur.

Sadece B firmasının Ar-Ge harcamaları proje kapsamında desteklenir. Proje gider kalemlerinin %40 A firması tarafından %40’ı TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. Giderlerin %20 si B firması tarafından karşılanacaktır. B firmasının proje sonucunda Ar-Ge kapasitesi gelişecektir ancak B firmasının %20’lik maliyete katlanması fizibıl değildir.  

Sipariş Ar-Ge 2020 destek programında en karlı işletme A firması olacaktır zira destek öncesi 100 birime yaptıracağı işi 40 birime yaptırabilecektir.   

Özellikle müşteri portföyü hazır olan müşteri konumundaki A firmaları için Sipariş Ar-Ge 2020 destek programı çok uygundur. Uygulamada tedarikçiye kalan %20 lik kısım da müşteri tarafından karşılanacağını düşünsek bile %40’lık bir avantaj söz konusu olacaktır.

Sipariş Ar-Ge 2020 duyuru metnini sizler için aşağıda paylaşıyoruz. Destek kapsamında danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz size bir telefon kadar yakınız.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının %99’undan fazlası KOBİ’dir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projelerin desteklenmesi hem iş birliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. 

Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülmektedir. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir.


Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Bu nedenle proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi çok önemlidir. Proje önerisi Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmalarını kapsayacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Çağrı takvimi aşağıda verilmiştir. Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr/ internet adresinden çevrim içi (online) gönderilecektir.


Çağrının açılış tarihi:

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih:

17 Ağustos 2020 - Saat 17:00

Başvuruların alınması:

15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (saat 17:00)

NOT: Ayrıntılar ve açıklamalar için çağrı duyurusuna bakınız.

Bu çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır. Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır.

Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir.

Etiketler:

18 Nisan 2020 Cumartesi

İŞKUR Kısa Çalışma Teşviği


Kısa Çalışma Uygulaması 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik Kriz" 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. 

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.  

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” 

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 

Kısa Çalışma Kapsamında; 

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.  


İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
·         İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.


İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;
·         İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
·     Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
·  İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. 

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.


Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte  Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. (4.414,5 TL)

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Etiketler: , ,

12 Nisan 2020 Pazar

Covid19 Mücadele Destek Programları


Covid19 pandemisinin giderek arttığı günümüzde, gerek ülkemiz gerekse de diğer ülkeler virüsün yayılımı engellemek,  covid19 virüsüne karşı tedavi edici önemleler bulmak için var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar (araştırmalar, çeşitli önlemler vb) ağırlıklı olarak kamu eliyle yapılmaktadır. Covid19’a karşı başlatılan çalışmalar da kamu yanında özel sektör firmaları ve stklar da bu çalışmaların içinde yer alması için teşvik edilmeye, desteklenmeye başlandı. Bu yazımızda covid19 pandemisinin önlenmesine yönelik olarak verilen devlet teşviklerini desteklerini sizlerle paylaşacağız.KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı

KOSGEB Teknoyatırım desteği kapsamında kobilere aşağıdaki ürünlerin üretimini yapacak işletmelere 6 Milyon TL’ye kadar teşvik destek vermektedir.

Propan1ol (propil alkol) ve propan2ol (izopropil alkol)
Diğer yıkama, temizleme müstahzarları
Dezenfekte ediciler
Kolonya
Kolonyolar
Koruyucu Elbise
Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
Erkek/erkek çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; pamuktan
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; sentetik/suni lifden
Kadın/kız çocuk için diğer giyim eşyası; dokunabilir diğer  maddeden
Koruyucu Gözlük
Diğer gözlükler
Maske
Tıbbi maskeler (bir kullanımlık); dokunmamış mensucattan; örme  veya kroşe HARİÇ
Eldiven
Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan)
Ventilatör**
Ozonoterapi, oksijenoterapi, /diğer terapi cihazları ve aksam, parçaları

* Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmelidir.

**Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesinde yer alan Tıbbı Cihaz Ürün Listesi kapsamında projelendirilebilir.

İSTANBUL Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Programın Genel Hedefi
COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi.

Programın Öncelikleri
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Projelere Sağlanacak Asgari Ve Azami Destek Miktarı
Asgari Tutar: 200.000 TL Azami Tutar: 2.000.000 TL
Kâr Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve %100’ünü aşamaz.
Kâr Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.

Proje Süresi
Asgari 1 ay, azami 3 aydır.

Son Başvuru Tarihi
30/04/2020

Ankara Kalkınma Ajansı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri
Kamu Kurum ve kuruluşları
Mahalli İdareler
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
Birlikler, Kooperatifler
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
Üniversiteler,  Enstitüler
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
İşletmeler

Destek Tutarı
Asgari Tutar: 200.000 TL
Azami Tutar: 1.500.000 TL

Destek Oranı
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin:    %25-%100
Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin:           %25-%75

Başvuru
İnternet Üzerinden (KAYS)        :   30/04/2020   Saat 17:00
Taahhütname Son Tarihi           :   30/04/2020   Saat 23:50

Kalkınma Ajanslarının hepsinde Covid-19 desteği bulunmaktadır. Genel olarak şartlar birbirine benzemektedir. Sorularınızı yorumlar kısmına iletebilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

Etiketler: , , , , ,

23 Mart 2020 Pazartesi

KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMINDAN NASIL YARARLANILIR?KOSGEB, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak amacıyla  İleri Girişimci Destek Programını uygulamaya alarak 375.000 TL’ye kadar destek vermektedir. Son güncellemeyle birlikte KOSGEB başvuru süreçlerini ve destekten yararlanma koşullarını oldukça kolay bir hale getirmiştir.

İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ


Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği, makine-teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği ve sertifika desteği sağlanır.

Destek programına İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren işletme başvuru yapabilir.

Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır. İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.

Verilen Destekler
Kuruluş Desteği: Kuruluş desteği kapsamında, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi (AŞ - LTD) statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.
Performans desteği
Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.
Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;
Birinci performans dönemi için
180-539 olan işletmeye 5.000 TL,
540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,
1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL,
İkinci performans dönemi için
360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,
1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,
1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL performans desteği sağlanır.
Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenerek en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.
Makine, teçhizat ve yazılım desteği
Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.
Ancak, işletmenin orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın Yerli malı belgesi olması durumunda desteğe %15 ilave edilir.
Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir.
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için 10.000 TL’ye kadar sağlanır.
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.
Sertifika desteği
Bu destekten destek programı başvuru tarihi itibarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE Koduna sahip işletme faydalanabilir.
Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir. Sertifika desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Başvuru
Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir.
Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan ileri girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
Destek programına başvuru yapılabilmesi için ileri girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir.
Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
- gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
- tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
İşletmenin destek programına başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde yer alması koşuluyla bu fıkra hükümlerine aykırılık teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.
İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında yer alan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.
Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak aşağıda sayılan özel durumlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz;
- İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı,
- 5510 sayılı Kanunun 87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi uyarınca SGK primi ödenen girişimci,
- Başka bir firma ortaklığından kaynaklı SGK primi ödenen girişimci,
- Desteklenen işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk nedeniyle SGK primi ödenen girişimci
Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.
İşletme, İleri Girişimci Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden hazırlar ve onaylar. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih destek programı başvuru tarihidir.
Kontrol sonucu uygun bulunan başvurular, KOSGEB kuruluna davet edilir. Kurulda mutlaka bir sunum hazırlamanızı ve iş fikriniz ve Pazar durumu ile ilgili sorulara cevap verebilmeniz gerekmektedir. Hazırlıklı gitmenizi tavsiye ederiz.
İşletme; destek programına başvuru esnasında İleri Girişimci Destek Programı Taahhütnamesini KBS üzerinden onaylar.
İleri Girişimci Destek Programı Taahhütnamesi, İleri Girişimci Destek Programı Başvuru Formu ile aynı zamanda evrak kaydına alınır.
Destek programının başlangıç tarihi; desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.

Destek Süreci İle İlgili Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Danışmanlık hizmetlerimiz için sitemizin iletişim bölümden bize ulaşabilirsiniz.


Etiketler: , , ,