TÜBİTAK’tan Girişim Sermayesi Desteği

1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile KOBİ’lerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarını girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanacak.
TÜBİTAK tarafından yerli ve yabancı girişim sermayesi fonlarına sağlanacak destekle, yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme potansiyeli bulunan KOBİ’lerin erken aşamadaki (çekirdek ve başlangıç aşamaları) finansman ihtiyaçları bu fonlar aracılığıyla karşılanacak. Bu sayede, ülkemizdeki teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların oluşturulması ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni destek Programı ile ülkemizdeki KOBİ’lerin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesine, Girişim Sermayesi Fonlarının etkinleştirilmesine ve kamunun bu süreçlerdeki etkin rolünün artırılmasına katkı sağlanıyor.
Hem Yerli Hem Yabancı Yatırımcı Fonlara Destek
1514 kodlu Girişim Sermayesi Destekleme Programı’na, Türkiye ya da yurtdışında faaliyet gösteren Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri başvurabiliyor. Başvuru sahiplerinden, Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere yatırım yapacak Girişim Sermayesi Fonu oluşturmaları bekleniyor. 
Fon Büyüklüğünün %20’sine Varan Oranda Hibe Destek
Girişim Sermayesi fonlarına toplam fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği verilecek program kapsamında fon süresi 12 yıl olacak. Bu sürenin 5 yılı yatırım dönemi ve kalan süre de yatırımdan çıkış dönemi olacak. TÜBİTAK’ın hibe ettiği tutar ve buna karşılık gelen kâr, (TÜBİTAK Payı), fon tasfiye sürecinde, Fon Yöneticisinin performansına göre, Özel Yatırımcı ve Fon Yöneticisi arasında paylaştırılacak.
Başvurular için
Başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde alınacak ve çağrı duyurularıwww.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacak.
1 Ağustos 2013’de açılan ilk Çağrı 13 Aralık 2013 tarihinde son bulacak.
Kaynak: TÜBİTAK

Yorumlar