KOSGEB Uluslararasılaşma Destek Programı Nasıl Yararlanılır?


KOSGEB ilk kez yurt dışına çıkacak KOBİ’lere veya yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen işletmelere Uluslararasılaşma Destek Programı kapsamında 300 bin TL'ye kadar destek verecektir. Desteğin %70'i geri ödemesiz, %30'u geri ödemelidir. 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ, bunun 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecektir. 

Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecektir. 

Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'ler de faydalanabilecektir.Uluslararasılaşma Destek Programı kapsamında KOBİ'lere, personel gideri desteği, yazılım ve donanım giderleri desteği, tanıtım giderleri desteği, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği, test, analiz ve belgelendirme giderlerine yönelik destek ve hizmet alımı giderleri desteği olmak üzere 6 başlıkta destek sağlanacaktır. Desteklenecek giderler ve üst limitler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Gider Adı
Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri
100.000
Yazılım ve Donanım Giderleri
100.000
Tanıtım Giderleri
100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri
100.000
Hizmet Alım Giderleri
100.000

  • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
  • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
  • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Personel Desteği;
* Önlisans ve yüksek öğretim mezunu yeni personelin istihdam edilmesine destek verilir.
* Destek tutarı sistem üzerinden otomatik olarak hesaplanmaktadır.
* En fazla 4 personel için destek verilmektedir.

Yazılım ve Donanım Desteği;
* Yazılım giderlerine ve bilgisayar vb donanımların alınmasına destek verilir.

Tanıtım Desteği;
KOSGEB tarafından belirlenen e-ticaret sitelerine üyelik giderlerine, 
* Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderlerine, 
* Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine, 
* Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine, 
* İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine destek verilir. 

 Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği;
* Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderlerine destek verilir.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği
Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.

Hizmet alımı giderleri desteği 
* Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerine destek verilir.

KOBİ’ler 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurtdışı Pazar Destek Programına başvuru yapabilecekler.

Yorumlar

Adsız dedi ki…
İhracat yapmak isteyen ya da ihracatını geliştirmek isteyen işletmeler için çok iyi bir destek
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Bizler de aynı şekilde düşünüyoruz. Proje yazımı konusunda destek almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin