KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programından Nasıl Yararlanılır?


KOSGEB, 15.06.2010 tarihiden bu yana yürürlükte olan Girişimcilik Destek Programını 2019 yılından itibaren yürürlükten kaldırarak Girişimciliği Geliştirme Programını yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. Peki bu değişiklikle KOSGEB girişimcilik desteği nasıl oldu? 

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programından Nasıl Yararlanılır? Madde madde inceleyelim.


1.Desteğe Kimler Başvurabilir?
İş kuracak girişimcinin, yeni kurulacak işletmenin kuruluş tarihinden üç yıl öncesine kadar,  gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması ve tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir. Yeni kurulacak işletmede de girişimcinin en az %50 ortaklık payı olması gerekmektedir.

2.Girişimciliği Geliştirme Destek Programından Nasıl Yararlanılır?
o      E-devlet üzerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin eğitimin tamamlanması*,
o      İşletmenin resmi açılışının yapılması (Vergi dairesine kayıt ve esnaf/ticaret siciline kayıt),
o      KOSGEB’e sistem üzerinden başvuru yapılması.

3. Destekler
Girişimcilik destek programı;
Geleneksel ve İleri Girişimci Programı diye ikiye ayrılmıştır. Geleneksel ve İleri Girişimci Programlarında ortak olan destek kalemleri:

      a. Kuruluş Desteği
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 10.000 TL destek sağlanmaktadır.

      b. Performans Desteği
Destek ödemeleri, işletmenin çalışan gün sayısına göre belirlenmektedir. İşletme sahibinin kendisi dışında işletmede bulunan SGK’lı çalışanları için destek verilmektedir. Verilen desteklere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır.

Yıllar
1.yıl
2. yıl
Çalışan Gün Sayısı
180-539
540-1079
1080 ve üstü
360-1079
1080-1439
1440 ve   üstü
Normal
5.000
10.000
20.000
5.000
15.000
20.000
Genç (30 yaşından gün almamış olan,  kadın, engelli (en az %40), gazi veya birinci derecede şehit yakını
10.000
15.000
25.000
10.000
20.000
25.000

Geleneksel Girişimci Programı kapsamında sadece yukarıdaki destekler verilmektedir

İleri Girişimcilik Programı
 kapsamında işletmelerin faaliyet konularına göre işletmesine satın alacağı makine, teçhizat ve yazılım için 100.000, 200.000 ve 300.000 TL’ye kadar KDV hariç %75 oranında (eğer makinenin yerli malı belgesi varsa bu oran %90 olarak uygulanmaktadır.) destek sağlanmaktadır.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL'dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL'dir.

Geleneksel Girişimci Programında başvurunuzu KOSGEB uzmanları değerlendirirken, İleri Girişimci Programında başvuru 3 kişiden oluşan kurul tarafından değerlendirilmektedir.

4. Desteğe İlişkin Diğer Detaylar
o  Girişimci desteğin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başka bir işletmede SGKlı olarak çalışamaz,
o Geleneksel Girişimci Programı kapsamında kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde kapanan işletmeye ödenen destekler yasal faiziyle birlikte tahsil edilir,
o İleri Girişimci Programı kapsamında satın alınacak makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir ve 2 yıl boyunca satılamazlar,
o Mevcutta girişimcilik eğitimine katılmış olanlar 01.01.2021 tarihine kadar bu programa başvurabilirler.

Değerli girişimci adayları;

Girişimcilik İş Planı hazırlama ile ilgili danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. İletişim bilgilerimize iletişim kısmından ulaşabilirsiniz.

Yorumlar