KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli okuyucularımız;
KOSGEB, İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek vermektedir. Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır.

Bu destek, işletmelere hizmet veren Gönüllü Uzmanların;
Konaklama giderlerini (Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 100 TL olup, verilecek hizmet süresinin 1 gece fazlasına kadar desteklenir.)
Ulaşım giderlerini (bulunulan şehirden, hizmet verilecek şehre yapılan yurt içi ekonomi sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri) kapsar.

Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3, en fazla 15 gün olup destek tutarı 2.500 TL’yi geçemez. Gönüllü Uzman ile işletmenin aynı şehir merkezi içerisinde bulunması halinde destek ödemesi yapılmaz.

Gönüllü Uzmanlara ilişkin hizmet sonrası değerlendirmeleri elektronik ortamda takip edilir. Gönüllü Uzmanlara ilişkin her hizmet sonrası işletme tarafından yapılan değerlendirmede, farklı 2 işletmenin gönüllü uzman hakkında olumsuz değerlendirme yapması durumunda, Gönüllü Uzman 1 yıl süre ile yasaklanabilir. Bu destek kapsamında Gönüllü Uzmanlardan alınan hizmetlerde KOSGEB’in mali, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

Gönüllü Uzman Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Kamu veya özel sektörlerde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış ve emekli olmuş, işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişiler Gönüllü Uzman Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak KOSGEB’e başvuru yapar.
Başvurunun KOSGEB İl Müdürlüklerine yapılması durumunda; uygulama birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceleyerek uygun bulunanları varsa birim görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere ilgili KOSGEB Merkeze gönderir.
Başvuru 3 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından başvuru belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.
Gerektiğinde başvuru sahibi komisyon toplantısına davet edilebilir. Komisyon tarafından, başvurunun kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verilir. Değerlendirme sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Komisyon tarafından 70 ve üzeri puan alan Gönüllü Uzmanlara ilişkin bilgiler elektronik ortama girilir.

Şimdi gelin KOSGEB Gönüllü Uzman Desteğinden Nasıl yararlanılır adım adım sıralayalım. Yeri gelmişken söyleyelim 2018 yılından itibaren KOSGEB Desteklerine başvuru ve ödeme talebi çok kolay bir hale gelmiştir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak hangi ilde faaliyet gösteriyorsanız o ildeki KOSGEB Müdürlüğüne istenen diğer evraklarla (sicil gazetesi, imza sirküsü) birlikte teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulur, onaylanır ve taahhütname ıslak imzalı olacak şekilde ildeki KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Gönüllü Uzman Desteği Başvuru Formu doldurulur. Hizmet alımı gerçekleştirilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Gönüllü Uzman Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır.

KOSGEB; 2018 yılında yaptığı değişiklik ile KOBİ Beyannamesi ve Taahhütname dışında artık basılı evrak kabul etmemektedir. Tüm başvurular ve ödeme talepleri sistem üzerinden yapılmaktadır.

Değerli okuyucularımız;
Yazımızın altında yer alan yorumlar kısmına görüş, öneri ve sorularınızı paylaşırsanız gün içerisinde cevap vermeye çalışacağız.

Son Güncelleme: Değerli dostlar bu destek Eylül 2018 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Destek başvurusu kabul edilen işletmeler destek ödeme talebine bulunabilecek buna karşın yeni başvuru yapılamayacaktır.

Yorumlar