Ağustos 2018 ~ KOBİ Girişim - Türkiye'nin KOBİ Platformu

İş Kurmak mı? İş Aramak mı?

İş Kuracak Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Neden Girişimci Olunur?

KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Girişimcilerin Motivasyonlarını Arttıran Sözler

KOSGEB Fuar Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Dekoratif Ev Yapımı Mum Üretimi Nasıl Yapılır?

KOSGEB Tanıtım Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Kaneviçe ile Girişimciliğe Adım Atın

6 Ağustos 2018 Pazartesi

KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli okuyucularımız;
KOSGEB, İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek vermektedir. Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır.

Bu destek, işletmelere hizmet veren Gönüllü Uzmanların;
Konaklama giderlerini (Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 100 TL olup, verilecek hizmet süresinin 1 gece fazlasına kadar desteklenir.)
Ulaşım giderlerini (bulunulan şehirden, hizmet verilecek şehre yapılan yurt içi ekonomi sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri) kapsar.

Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3, en fazla 15 gün olup destek tutarı 2.500 TL’yi geçemez. Gönüllü Uzman ile işletmenin aynı şehir merkezi içerisinde bulunması halinde destek ödemesi yapılmaz.

Gönüllü Uzmanlara ilişkin hizmet sonrası değerlendirmeleri elektronik ortamda takip edilir. Gönüllü Uzmanlara ilişkin her hizmet sonrası işletme tarafından yapılan değerlendirmede, farklı 2 işletmenin gönüllü uzman hakkında olumsuz değerlendirme yapması durumunda, Gönüllü Uzman 1 yıl süre ile yasaklanabilir. Bu destek kapsamında Gönüllü Uzmanlardan alınan hizmetlerde KOSGEB’in mali, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

Gönüllü Uzman Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Kamu veya özel sektörlerde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış ve emekli olmuş, işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişiler Gönüllü Uzman Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak KOSGEB’e başvuru yapar.
Başvurunun KOSGEB İl Müdürlüklerine yapılması durumunda; uygulama birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceleyerek uygun bulunanları varsa birim görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere ilgili KOSGEB Merkeze gönderir.
Başvuru 3 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından başvuru belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.
Gerektiğinde başvuru sahibi komisyon toplantısına davet edilebilir. Komisyon tarafından, başvurunun kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verilir. Değerlendirme sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Komisyon tarafından 70 ve üzeri puan alan Gönüllü Uzmanlara ilişkin bilgiler elektronik ortama girilir.

Şimdi gelin KOSGEB Gönüllü Uzman Desteğinden Nasıl yararlanılır adım adım sıralayalım. Yeri gelmişken söyleyelim 2018 yılından itibaren KOSGEB Desteklerine başvuru ve ödeme talebi çok kolay bir hale gelmiştir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak hangi ilde faaliyet gösteriyorsanız o ildeki KOSGEB Müdürlüğüne istenen diğer evraklarla (sicil gazetesi, imza sirküsü) birlikte teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulur, onaylanır ve taahhütname ıslak imzalı olacak şekilde ildeki KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Gönüllü Uzman Desteği Başvuru Formu doldurulur. Hizmet alımı gerçekleştirilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Gönüllü Uzman Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır.

KOSGEB; 2018 yılında yaptığı değişiklik ile KOBİ Beyannamesi ve Taahhütname dışında artık basılı evrak kabul etmemektedir. Tüm başvurular ve ödeme talepleri sistem üzerinden yapılmaktadır.

Değerli okuyucularımız;
Yazımızın altında yer alan yorumlar kısmına görüş, öneri ve sorularınızı paylaşırsanız gün içerisinde cevap vermeye çalışacağız.

Son Güncelleme: Değerli dostlar bu destek Eylül 2018 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Destek başvurusu kabul edilen işletmeler destek ödeme talebine bulunabilecek buna karşın yeni başvuru yapılamayacaktır.

KOSGEB İhracat – Lojistik Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Değerli okuyucularımız;
İçinden geçtiğimiz dönemde (Temmuz – Ağustos 2018) para birimimiz Dolar ve Euro gibi uluslararası para birimleri karşında çok ciddi değer kaybetmektedir. Değer kaybeden para birimimiz özellikle ithalat ağırlıklı çalışan işletmelerimizi negatif etkilemektedir. Buna karşın dövizdeki artış ihracat yapan (ithal girdi oranı az ise) işletmeler için son derece kıymetlidir. İşletmelerin giderleri Türk Lirası cinsinden olduğundan ve TL’deki artış nispeten yavaş olduğundan dövizdeki ani yükselişler ihracatçı firmaları pozitif yönde etkilemektedir. Makro ekonomi anlamında düşünüldüğünde de ihracatın carı çığın finansmanı gibi ülke ekonomisine birçok olumlu etkisi olmaktadır.

İhracatın işletme özelinde etkisini düşünürsek işletmelere birçok olumlu etkisi olduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesi ihracatla birlikte pazar çeşitlendirilmesi yapılması ve işletmenin tek bir pazara bağlı kalmamasını sağlamaktır. Bu durum özellikle yurt içi ekonomik krizlere karşı işletmeleri korumaktadır. Yurt içi satışlarda daralma olduğunda işletmeler yurt dışı satışlara ağırlık vererek işleri sürdürebilmektedir.

Diğer taraftan ihracatçı firmaların yurt dışı müşterilerinin doğru ürün talebi nedeniyle kalite seviyelerinde çok ciddi artış görülmektedir. Aynı şekilde ihracat işletmelerin İnovasyon ve Ar-Ge kapasitelerine olumlu etki yapmaktadır.
Döviz açığı bulunan ülkemizde ihracatı arttırmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedef doğrultusunda KOSGEB, işletmelerin ihracat yapabilmelerine destek olabilmek amacıyla İhracat ve Lojistik Desteği vermektedir.

Şimdi gelin KOSGEB İhracat – Lojistik Desteğinden Nasıl yararlanılır adım adım sıralayalım.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak hangi ilde faaliyet gösteriyorsanız o ildeki KOSGEB Müdürlüğüne istenen diğer evraklarla (sicil gazetesi, imza sirküsü) birlikte teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulur, onaylanır ve taahhütname ıslak imzalı olacak şekilde ildeki KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Lojistik Desteği Başvuru Formu doldurulur.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Lojistik Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır.

KOSGEB; KOBİ Beyannamesi ve Taahhütname dışında artık basılı evrak kabul etmemektedir. Tüm başvurular ve ödeme talepleri sistem üzerinden yapılmaktadır.

KOSGEB İhracat – Lojistik Desteği Şartları
İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir. İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 40.000 TL’dir.

Değerli okuyucularımız;
Yazımızın altında yer alan yorumlar kısmına görüş, öneri ve sorularınızı paylaşırsanız gün içerisinde cevap vermeye çalışacağız.

Son Güncelleme: Değerli dostlar bu destek Eylül 2018 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Destek başvurusu kabul edilen işletmeler destek ödeme talebine bulunabilecek buna karşın yeni başvuru yapılamayacaktır.