KOSGEB Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?

Değerli Dostlar;
     Birçok sanayici, küçük esnaf, girişimci, küçük işletme sahibi-ortağıyla yaptığımız görüşmelerde, sohbetlerde önemli bir çoğunluğun KOSGEB desteklerinden haberdar olduğunu, birçoğunun desteklerden aktif olarak yararlandığını buna karşın bazılarının da desteklerden hiç yararlanmadığını işitiyoruz. İşletme sahipleri bu desteklerin, işlerini büyütmelerinde son derece faydalı olduğu konusunda hem fikir. Ancak bazı işletme sahipleri destekleri her ne kadar faydalı bulsa da destekten yararlanma konusunda isteksiz. Bu isteksizliğin nedenleri arasında ağırlıklı olarak; evrak prosedürünün çok fazla olması, destek sürecinin uzun olması, herkesin destek alamayacağına dair olumsuz ön yargılar, ödemelerin çok geç yapılması, verilen desteklerin geri istenebileceği korkusu ve son olarak da KOSGEB desteklerinden nasıl yararlanılacağının bilinmemesi yer almaktadır. 

      Bu nedenleri incelediğimizde;
  • Evrak prosedürünün çok fazla olması: Evrak prosedürü çok fazla değildir, çoğu destek başvurusu online yapılmaktadır. Bu algı maalesef Stratejik Yol Haritası'nın doldurulduğu dönemde oluşmuştur. Şu anda KOSGEB evrak yükünü minimize etmiş, bu yoldaki çalışmalarına devam etmektedir. KOSGEB; KOBİ Beyannamesi ve Taahhütname dışında artık basılı evrak kabul etmemektedir. Tüm başvurular ve ödeme talepleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Evrak işi minimuma inmiştir.
  • Destek sürecinin uzun olması: Destek süreci (açıklanması, kurul toplanması vb) özel bir durum yoksa en geç 1-1,5 ay içerisinde netleştirilmektedir. Genel destekte bu süre maksimum bir haftadır. 
  • Herkesin destek alamayacağına dair olumsuz ön yargı: Tamamen şehir efsanesidir. Gerekli şartları yerine getiren herkes desteklerden yararlanabilir.
  • Ödemelerin çok geç yapılması: Ödemeler nadiren gecikebilse de maksimumun maksimumu 3 ay içerisinde ödenmektedir. Bugün piyasada bir çok firmanın 60-90 gün, ham madde ve takımcıların 120 gün vade ile çalıştığı düşünülürse bu süre uzun değildir.  
  • Desteklerin geri istenebileceği korkusu: Destekleri mevzuata uygun kullanan işletmelerden desteklerin geri istenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
  • KOSGEB desteklerinden nasıl yararlanılacağının bilinmemesi: Bu bugünkü yazımızda desteklerden nasıl yararlanılabileceğini açıklayacağız.
Değerli Dostlar;

     KOBİ Girişim ailesi olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için küçük işletmelerin-kobilerin ne kadar önem arz ettiğinin farkındayız. Bu nedenle KOSGEB destek programlarından işletmelerin yararlanmasını ve bu yolla kendilerini geliştirmelerini çok önemsiyoruz. Bu günkü yazımızı KOSGEB desteklerinden hiç yararlanmamış bir işletmenin desteklerden nasıl yararlanabileceği konusuna ayırdık. Şimdi gelin adım adım KOSGEB desteklerinden nasıl yararlanılır inceleyelim.  

1- KOSGEB Veri Tabanına Kayıt: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspx adresinden KOSGEB'e İlk Başvuru butonuna tıklanır. Açılan penceredeki bilgiler doldurulur ve Kaydet tuşuna basılır.
2- KOBİ Beyannamesi Doldurulması: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspx adresinden KOBİ Beyanname butonuna tıklanır. Açılan penceredeki bilgiler doldurulur ve Kaydet tuşuna basılır. Sisteme giriş için o işletmede imza yetkilisi olmanız şarttır. Doldurulan beyanname ek evraklarla birlikte (Beyannamenin altında yazıyor) ilgili KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.
3- Destek Başvurusunun Yapılması: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspx adresinden KOBİ Beyanname butonuna tıklanır ve Genel Destek Programı başvurusu ve taahhütnamesi doldurularak KOSGEB'e teslim edilir.  Destek başvurusu onaylandıktan sonra örneğin Nitelikli Eleman desteği için Genel Destek Programı üzerinde yeni başvuruya tıklanır ve online başvuru yapılmış olur. KOBİ Uzmanınız başvurunuzu değerlendirecek ve size e-posta ile dönüş yapacaktır. Diğer destek programlarında da işleyiş aynıdır.
4- Destek Ödeme Talebinin Yapılması: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler.aspx adresinden KOBİ Beyanname butonuna tıklanır ve Genel Destek Programı üzerinde hangi desteğin ödeme talebi yapılacaksa o desteğin destek ödeme talebine tıklanır. Ek evraklar sisteme yüklenerek ödeme talebi online yapılır.  Destek ödemesi işletme hesabına veya tedarikçi hesabına yatırılır.

Dikkat Edilecek Hususlar;
1- Fatura tutarının tamamı ödenmelidir.
2- Vergi, SGK borcunuz varsa destek ödemesinden mahsup edilmektedir.
3- Ödeme dekontları ilgili banka tarafından kaşe-imza ile tasdik edilmelidir. 

Değerli Dostlar; 
Elimizden geldiğince desteklerden nasıl yararlanılabileceğini açıklayama çalıştık. En güncel ve net bilgiler için lütfen www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret ediniz ve/veya ilgili KOSGEB Müdürlüğünüze danışınız.

Yorumlarınızı bekleriz.    


Yorumlar