İnovasyon nedir? AB ve OECD İnovasyon Tanımı

Değerli Dostlar;
Bugünkü yazımızda daha önce bir çok yazımızda ele aldığımız inovasyon kavramının, tanımının ülkemiz, Avrupa Birliği ve OECD tanımlarını ele alacağız.

Temel yenilik kavramlarını sistematik bir biçimde tanımlayan Oslo Kılavuzu’na göre inovasyon, ‘‘Bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.’’

inovasyonun tanımı


Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere inovasyonun süreç veya üründe önemli derecede iyileştirme getirmesi beklenmektedir.

2005 yılında OECD‘nin yapmış olduğu inovasyon tanımı günümüzde genel kabul görmektedir. AB ve OECD kaynaklarında inovasyon; “bir fikri, pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmek olarak tanımlanır. Aynı zamanda bu dönüştürme süreci sonunda ortaya konan pazarlanabilir, yeni ya da geliştirilmiş ürün, yöntem ya da hizmeti de ifade etmektedir.”

Bir diğer tanımıyla inovasyon; “yeni fikirleri (ürün, süreç, hizmet, metot vb.) değer yaratan çıktılara dönüştürme aşaması olarak bakıldığında, yenilikten ziyade yeni fikirden doğan bilginin ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürülmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere yeni bir fikrin inovasyon olarak tanımlanabilmesi için ticari başarı ile sonuçlanması beklenmektedir.

Köklü tarihimizde de inovasyon kavramı büyük mütefekkir Celaleddin-i Rumi tarafından; “Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım” sözleriyle ifade edilmiştir.

İşletmelerin üretim ve hizmet sektöründe ayakta kalmak için gerçekleştirdiği bütün fonksiyonlar zaman içerisinde değişebilmesine ve üstlerine yenileri eklenebilmesine rağmen inovasyon hep var olacaktır. İnovasyon, yeni olanı ve devamlı değişeni ifade eden sürdürülebilir bir fonksiyon olarak her zaman toplum içinde önemli bir parça olarak kalacaktır. İnovasyon kavramı ile sadece işletmelerin sundukları ürün veya hizmetler algılanmamalıdır. İşletme içinde yapılan iyileştirme faaliyetleri de hiç kuşkusuz inovasyon kavramı içinde yer almaktadır.

Değerli Okuyucumuz;
Bu yazımızda İnovasyon nedir? sorusuna cevap aradık. İnovasyon ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız yazımıza katkı vermiş olursunuz.Yorumlar