KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli Dostlar;
       Üretilen bir ürünün test ettirilmesi, kullanılan ölçü ekipmanlarının Akredite kuruluşlar tarafından düzenli aralıklıklarla (Genelde yılda bir kere tavsiye edilir.) kalibre edilmesi, çeşitli analizler yaptırılması gibi bir çok ölçümler işletmelerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve İSG çalışmaları kapsamında olmasa olmazlardandır.  Bu kapsamda özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için Test, Analiz ve Kalibrasyon giderleri, işletmenin ölçeğine bağlı olarak ciddi rakamlara ulaşabilmektedir. Bu giderlerin işletmeler üzerindeki yükünü hafiflemek isteyen KOSGEB Genel Destek Programı ile işletmelerin alacağı Test Analiz ve Kalibrasyon hizmetleri için 30.000 TL'ye kadar destek vermektedir. 2018 Yılında destek mevzuatında yapılan iyileştirmeler ile desteğe başvuru yapmak ve ödeme almak çok kolay bir hale gelmiştir.


Destekten yararlanmak için gerekli şartlar:

İşletmeler, Test, Analiz ve Kalibrasyon hizmetlerini;
  • Kamu kurum/kuruluşları veya Üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan,
  • Yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda Akredite olunan kuruluşlardan alabilmektedir.
   KOSGEB Laboratuvarlarına yaptırılan Test ve Analizler destek kapsamında değildir. Yeri gelmişken, KOSGEB Laboratuvarlarında yaptırılan çekme ve kimyasal testlerin hem hızlı, hem ekonomik (Çekme Testi 48 TL - 2018) hem de piyasada %100 güvenilir olduğunu belirtmekte fayda var. Bu alanda hizmet veren KOSGEB Personeli de yetkin olup sanayide karşılaşılan problemlerin çözümünde yol göstericidir. KOSGEB'in Laboratuvarlarında sunduğu test hizmetleri 2018 yılında %20 civarında artmasına rağmen piyasa fiyatlarının halen altındadır.

   Özel firmalarda yaptırılacak Test, Analiz ve Kalibrasyon hizmetleri ile ilgili olarak; hizmet alınacak firmanın Akredite olduğu alanları kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

    Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetlerine ait rapor tarihi, destek başvurusunun KOSGEB Müdürlüğü tarafından uygun bulunduğu tarihten sonra olmalıdır.

İşletmeler, 
  Ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları Test, Analiz, Kontrol-Muayene ve Kalibrasyon Hizmetleri kapsamında 30.000 TL'ye kadar destek alabilmektedir.

Alınabilecek hizmetler;

Test: İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Kapsamında yaptırılan ölçümler destek kapsamındadır. İşletmelerde belirli periyotlarla yapılan Gürültü Ölçümü, Aydınlatma Ölçümü, Toz Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü yaptıracak işletmeler bu destekten yararlanabilir. İSG ölçümleri işletme içerisinde birden fazla noktadan yapılmaktadır. Nokta sayısı arttıkça ücrette o oranda artacaktır. 2017 yılı rakamlarına göre İSG ölçümleri 550-750 TL arasında değişmektedir.

Kalibrasyon: İşletmelerde kullanılan ölçü aletlerinin referans ölçü aletleri ile karşılaştırılmasına kalibrasyon denilmektedir. İşletmeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uyarınca belirli periyotlarla ölçüm aletlerini kalibre ettirmektedir. İşletmeler yapılan kalibrasyon hizmeti kapsamında bu destekten yararlanılabilmektedir. Özellikle hassas iş yapan işletmeler kalibrasyon sertifikalarına dikkat etmelidir.
Fikir vermesi açısından bazı ölçü ekipmanlarının 2018 yılı kalibrasyon ücretlerini paylaşalım:

Komparatör Seti 50-160 mm: 100 TL
Mikrometre - Dış Çap / 0-25 mm : 40 TL
Rockwell Sertlik Ölçme Makinesi: 350 TL
Radyus Mastarı: 50 TL
Johnson Mastar Seti : Parça Başı 20 TL
Mihengir 0-350 mm: 35 TL
Kumpas <300 mm : 25 TL

Şimdi gelin KOSGEB Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden Nasıl Yararlanılır sorusunun cevabını madde madde sıralayarak açıklayalım.

1.    www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak hangi ilde faaliyet gösteriyorsanız o ildeki KOSGEB Müdürlüğüne istenen diğer evraklarla (sicil gazetesi, imza sirküsü) birlikte teslim edilir.

2.  www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulur ıslak imzalı olacak şekilde ildeki KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

3. www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu online doldurulur.

4. www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu düzenlenir, ekler yüklenir ve onaylanarak sistem üzerinden ödeme talebi yapılır. Test raporlarınız çok fazla ise düşük kalitede taramanız gerekmektedir. Zira maksimum 5 MB ek yüklenebilmektedir.Sonrasında destek ödemesi hesabınıza yatırılır.

Ödeme Talebinde istenen EKLER:

1.İşletme Adına Düzenlene Fatura,
2.Laboratuvarlardan alınan test, analiz, kalibrasyon raporu 
3.Fatura tutarının tamamının ödendiğini gösterir banka dekontu(Banka dekontları banka tarafından kaşe imza yapılarak onaylatılmalıdır.)
4.İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı,

Yorumlar