KOSGEB KOBİGEL Desteği Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2018


Değerli Dostlar;
KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI “2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI kapsamında; işletmelere toplamda 500 milyon lira, işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere toplamda 1 milyon lira olarak destek sağlamaktadır. 2017 yılında birçok işletmenin yararlandığı bu destek programının 2018 yılında da çıkması işletmeler açısından son derece sevindiricidir.

Çağrıdan yararlanmak isteyen KOBİ'lerin sağlaması gereken şartlar;
1- İmalat sektöründe yer almak,
2- Bilanço usulünde defter tutmak 
3- Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin tümü, 
4- Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması
5- İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmayacak. 

Destek programına, 24 Nisan- 22 Haziran 2018 tarihleri arasında "e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir.

Program çerçevesinde;
Personel giderlerine geri ödemesiz olarak 100 bin liraya kadar,

Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL
Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL
Lisans mezunlarına 2.000 TL
Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,
Doktora mezunlarına 3.500 TL

Makine-teçhizat (Yeni) giderlerine (kalıp dahil) 150 bin liraya kadar geri ödemesiz, 600 bin  liraya kadar geri ödemeli,

Yazılım giderlerine 50 bin liraya kadar geri ödemesiz, 100 bin liraya kadar geri ödemeli,

Hizmet alım giderlerine ise 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecektir.

Toplam proje bütçesine (KDV hariç) yüzde 60 oranında destek sağlanacaktır.

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir. 

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir:

Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri, çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Destek başvuruları KOSGEB E-kobi sistemi üzerinden yapılmıştır. 2018 yılı KOBİGEL başvurularının şekil bakımından yapılan ön değerlendirmeler tamamlanmış, eksik görülen hususlar işletmelere bildirilmiştir. İşletmelerde gerekli değişiklikleri yaparak sistemden başvurularını onaylamıştır.

Bundan sonraki süreçte;
Kurul değerlendirmesi yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde işletmeler Kurullara davet edilmektedir. Geçen sene hemen hemen tüm illerde işletmeler Kurullara projelerini anlatmak üzere davet edilmiştir.
  • 1 Ağustos – 17 Ağustos 2018 (1 . safha – online değerlendirme, 13 iş günü)
  • 10 Eylül 2018 – 7 Ekim 2018 (2. safha – toplantılar, 20 iş günü)
Değerli dostlar;
Yapılan değerlendirmeler neticesinde ilk değerlendirmeyi geçen işletmeler 2. safha değerlendirmeleri için kurullara davet edilmeye başlanmıştır. Kendi durumunuzu öğrenmek için E-Kobi bilgi sistemine bakabilir ya da uzmanınızı arayabilirsiniz.

Kabul edilen projelerin bildirilmesi 22 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Maalesef bu tarih geçmiştir. Sonuçların Kasımın ilk iki haftası içinde açıklanması tahmin edilmektedir.

Projesi kabul edilen İşletmeler, İşletme yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen Proje Başvuru Formu ve eki belgeler ile birlikte 30 gün içinde Taahhütnamesini vermesi gerekmektedir. Bu süre içinde belgeler verilmesse proje red edilmiş sayılır. verilmeyen  İşletmenin Taahhütname vermek için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 7 gün ek süre verilmektedir. Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.


Yorumlar