5 Ekim 2017 Perşembe

KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Ne zaman açıklanacak?

KOSGEB, KOBİGEL Destek Programı kapsamında; KOBİ'lere toplamda 500 milyon lira, işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz ve 700 bin lirası geri ödemeli olmak üzere 1 milyon lira olarak destek verecektir.

kosgeb proje desteği


Çağrıdan yararlanmak isteyen KOBİ'lerin sağlaması gereken şartlar;
1- İmalat sektöründe yer almak,
2- Bilanço usulünde defter tutmak 
3- Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin tümü, 
4- Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması
5- İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmayacak. 

Destek programına, 20 Ekim'e kadar "www.kosgeb.gov.tr" adresinden elektronik ortamda başvuru yapılabilecektir.

Program çerçevesinde;
Personel giderlerine geri ödemesiz olarak 100 bin liraya kadar,
Makine-teçhizat giderlerine (kalıp dahil) 150 bin liraya kadar geri ödemesiz, 600 bin  liraya kadar geri ödemeli,
Yazılım giderlerine 50 bin liraya kadar geri ödemesiz, 100 bin liraya kadar geri ödemeli,
Hizmet alım giderlerine ise 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecektir.

Toplam proje bütçesinin KDV hariç rakamlar üzerinden yüzde 60 oranında destek sağlanacaktır.

Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir. 

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir:

1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması
8.Konu: Yeşil üretime geçiş

Destek başvurularının sonuçları 17 Ocak 2018 tarihinde açıklanacaktır.


0 Yorum:

Yorum Gönder