KOSGEB Fuar Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2020


KOSGEB, İşletme ve Girişimcilere kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve yeni müşterilere ulaşabilmelerini teşvik etmek amacıyla Yurt İçi Fuar Desteği kapsamında 50 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz (Hibe) destek vermektedir. Yurt içi fuarlara katılarak ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere duyurmak isteyen işletmelerin bu destekten mutlaka faydalanmasını tavsiye ediyoruz. KOSGEB 2020 yılında yaptığı değişiklikler ile desteği daha kolay ulaşılabilir hale getirmiştir.

Bu desteğin amacı, işletmelerin satışlarını artırmasını sağlamaktır.

Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

Destekleme Oranı: Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı % 60 olarak uygulanır. 

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan kirası ile standart stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.

KOSGEB tarafından destek verilen fuarların listesi KOSGEB Web sitesinde yayınlanmaktadır.  Bu adreste fuarların Uluslararası İhtisas / İhtisas statüsünde olup olmadığı bilgisi de yer almaktadır.

Destek üst limiti:

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 TL,
b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 TL,
c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 TL olarak uygulanır.

Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.

İşletmeye program süresince en fazla 4 fuar katılımı için destek ödemesi yapılır.

Şimdi gelin KOSGEB Yurt İçi Fuar Desteğinden Nasıl Yararlanılır sorusunun cevabını madde madde sıralayarak açıklayalım. 2020 yılında yapılan değişiklikler ile destek süreci oldukça kolay bir hale gelmiştir. Özellikle yapılan değişiklikler ile işin mevzuat kısmı daha da azaltılmıştır.

1.  Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KBS’ye kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
2.  İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir. KOBİ Beyannamesi kaydı için Kosgeb web sitesindeki  E-KOBİ linki üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak sistem üzerinden gönderilir. 
3.  Destek programına başvuru İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile KBS üzerinden yapılır.
4. Başvurunun KOSGEB tarafından onaylanmasına müteakip Taahhütname online olarak onaylanır. Taahhütnameyi onaylamak için geç kalmayın. Bir süre sonra başvurunuz iptal ediliyor.
5.    Kosgeb web sitesindeki adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Yurt İçi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır. 
     Yukarıda listelenen evrakların KOSGEB'e iletilmesinden sonra yoğunluğa bağlı olarak yaklaşık 1 ay içerisinde destek ödemeniz hesabınıza yatırılmaktadır.

Destek süreci ile ilgili soru ve yorumlarınızı bekliyoruz.