KOBİ İstatistikleri ~ KOBİ Girişim - Türkiye'nin KOBİ Platformu

13 Ağustos 2013 Salı

KOBİ İstatistikleri

Girişimcilik üzerine yazılarımıza devam ederken KOBİ'lerin ülkemiz ekonomisindeki önemine birkez daha dikkat çekmek adına KOBİ İstatistiklerini toplu olarak sizlere sunmak istedim. 


KOBİ İSTATİSTİKLERİ – TÜRKİYE

 1. Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri – 2010 sonuçlarına göre;

KOBİ’lerin Toplam mal ve hizmet satın alışları içerisindeki payı, %66,4’tür.KOBİ’lerin Cirodaki payı, %64,2’dir.

KOBİ’lerin Üretim değerindeki payı, %56,3’tür.

KOBİ’lerin Faktör maliyetiyle katma değerdeki payı, %54,5’dir.

KOBİ’lerin Maddi mallara ilişkin brüt yatırımdaki payı, %50’dir.

KOBİ’lerin Çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %76,3’tür.

KOBİ’lerin Ücretli çalışanlar sayısı içerisindeki payı, %69,3’tür.

2. Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri – 2011 sonuçlarına göre;

İhracatın %59,6’sını KOBİ’ler gerçekleştirdi.

İthalatın %39,9’unu KOBİ’ler gerçekleştirdi.

3. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması-2011 sonuçlarına göre;

KOBİ’lerin ticari kesim Ar-Ge harcamalarındaki payı %37,7’dir. Bu harcamaların %84,3’i Cari harcamalar olup, geriye kalan %15,7’lik bölümü yatırım harcamalarıdır.

4. Yenilik Araştırması-2010 sonuçlarına göre;

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %51,4’ü yenilik faaliyetinde bulunmuştur. Yenilik faaliyetleri girişimlerin büyüklük grubu ile orantılı olarak artmaktadır. Buna göre;
10–49 çalışanı olan girişimlerin %49,4’ü,
50–249 çalışanı olan girişimlerin %58,9’u ve
250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %69,7’si yenilik faaliyetinde bulunmuştur.

5. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması - 2012 Ocak ayı itibarıyla;
10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %92,5’i İnternet erişimine sahiptir.
10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %58’i web sayfasına sahiptir.

6. Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Mart 2013 Raporuna göre;

Mart 2013 itibarıyla KOBİ kredilerinin Tüm Krediler içerisindeki payı, %25,7’dir.


TEMEL GÖSTERGELER
2009
2010
2011
2012
2013*
KOBİ’lere Verilen Kredilerin Toplam Kredilerdeki Payı(%)
21,21
23,86
23,86
24,96
25,74
KOBİ’lere Verilen Kredilerin Ticari Kredilerdeki Payı(%)
31,7
35,52
35,49
37,52
38,77
* Mart

Tepkiler:

0 Yorum:

Yorum Gönder