Girişimciler için Kredi Garanti Fonu (KGF) Kolaylığı

Girişimciler sermaye yetersizlerinden dolayı ilk kuruluş dönemlerinde KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların sağladığı desteklerin yanında aile, arkadaş ve tanıdıklardan borç alarak finansman üretmeye çalışırlar. Girişimcilerin bu şekilde finansman üretme düşüncesinin nedeni ilk kuruluş yıllarında bankaların girişimcilere kredi verme eğilimde olmamasıdır. Her ne kadar bankacılık mevzuatında kredi verme konusunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmasa da bankalar işletmeye kredi açabilmek için işletmenin nakit akışı ve gelir gider tablolarını görmek istemektedir. Her bankanın kredi verme prosedürü farklı olsa da kredi verebilmek için işletmenin en azından 9 aylık bilançosu gerekmektedir.Soru: İş fikrimi devlet destekleri de alarak belirli bir noktaya getirdim. İşimi geliştirmek için banka kredisi almak istiyorum ama bilançom çıkmadığı için kredi alamıyorum. Ne yapmalıyım?

Cevap: Bankaların girişimcilere kredi verme konusundaki isteksizliklerinin temelinde verdiği krediyi geri alamama riski yatmaktadır. Yeni kurulan bir işletme, iş fikri ve yöneticileri ne kadar parlak olursa olsun tamamıyla risk taşımaktadır. Bu riski gidermek için Girişimci bankaya tatmin edici teminat verebilirse kredi alabilme şansı önemli ölçüde artar. Girişimci bankayı tatmin edecek teminat gösteremiyorsa Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) yararlanabilir. KGF “Teminat yetersizliği kredinin kullanımında bir engel olmamalıdır.” düsturuyla yola çıkan ve hedef kitlesi KOBİ’ler ve girişimciler olan ticari bir işletmedir. TOBB, KOSGEB ve bankaların ortakları arasında olup bir anlamda kamu niteliğindedir.

Bankalar kadar katı olmasa da KGF’de teminat verirken bankacılık mevzuatı paralelinde hareket etmektedir. Girişimciler açısından KGF’nin avantajı 2. hatta 3. sırada teminata girebilmesi  ve makine parkurunu da teminat olarak kabul edebilmesidir. Girişimci aldığı makine teçhizatı KGF’ye teminat olarak gösterebilmektedir.

Maksimum %80’e kadar kefalet veren KGF kefalet bakiyesi üzerinden yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon almaktadır.

KGF teminatından yararlanabilmek için; girişimci kredi almak istediği bankaya, KGF kefaletinden yararlanmak istediğini ve dosyasının KGF'ye gönderilmesine muvafakat vermesi yeterlidir.Sonuç: Banka kredisi alamayan Girişimciler için 50 Bin TL ve üzeri (Bu rakamların altını çok verimli bulmuyorlar) kredi taleplerinde KGF’den yararlanılabilir. Bu yönüyle KGF Girişimciler için finansmana erişimde önemli bir anahtar vazifesi görmektedir.

Yorumlar