Bilişim Teknolojileri 2013

Ülkemizde internet kullanımı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artış gelecek kuşaklar için daha da fazla olacağı TUİK’in çalışmasından da görülmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve artması ile birlikte KOBİ’ler ve Girişimcilerin e-ticaret, e-pazarlama ve sosyal medya konularını ele almaları, rekabet güçlerini ve satışlarını arttırma adına olumlu katkılar sağlayacaktır.

TUİK tarafından yayınlanan TUİK 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013 istatistikleri tüketici alışkanlıklarının gelecek 10-15 yılda ne oranda değişeceğinin bir göstergesidir. İnternet ile çok küçük yaşlarda tanışan gelecek kuşakların e-ticaret konusunda daha istekli olacağı açıktır. O nedenle KOBİ’ler ve Girişimciler değişen tüketici eğilimlerine karşı şimdiden hazırlanmalıdır.

TUİK’in istatistikî verilerine göre;

Bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başlanıyor

06-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 iken, 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10’dur.

İnternet kullanımına ortalama başlama yaşı 9

06-15 yaş grubundaki İnternet kullanan çocukların İnternet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9’dur. İnternet kullanan çocukların İnternet kullanmaya ortalama başlama yaşı 06-10 yaş grubunda 6, 11-15 yaş grubunda ise 10’dur.

Çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip

06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, %13,1’i cep telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahiptir.

Çocukların %60,5’i bilgisayar, %50,8’i İnternet, %24,3’ü cep telefonu kullandı 

06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve %24,3’tür. Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla %48,2, %36,9 ve %11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise sırasıyla %73,1, %65,1 ve %37,9’dur.

Temel göstergelerÇocukların %45,6’sı hemen her gün İnternet kullandı

Haftalık ortalama İnternet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki İnternet kullanan çocukların %38,2’si İnterneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde kullanmıştır.

Ödevler İnternetten yapıldı

06-15 yaş grubu çocuklar İnterneti en çok %84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla kullanırken, bunu %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip etmektedir.

İnternet kullanım yerlerine göre %65,6 ile ev ilk sırada

İnternet kafe, 06-15 yaş grubu İnternet kullanan çocukların %21,4’ü tarafından tercih edilirken, 06-10 yaş grubunun %8,7’si, 11-15 yaş grubunun ise %28,8’i tarafından tercih edilmiştir.

Cep telefonu kullanımına ortalama başlama yaşı 10

06-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 iken 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş grubunda ise 11’dir. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı %92,8 ile konuşma alırken, bunu %66,8 ile oyun oynama, %65,4 ile mesajlaşma ve %30,7 ile İnternete girmek takip etti. Cep telefonu kullanan 06-10 yaş grubu çocukların %80’i, 11-15 yaş grubu çocukların ise %62,9’u cep telefonu üzerinden oyun oynarken, 06-10 yaş grubu çocukların %29,4’ü, 11-15 yaş grubu çocukların ise %76,2’si mesajlaştı.

İnternet dışında basılı ortamda gazete okuma oranı %16,6

06-15 yaş grubundaki çocukların %16,6’sı basılı ortamda gazete, %15,8’i dergi okudu. Aynı yaş grubundaki çocukların %19,1’i gazeteyi, %14,3’ü dergiyi hemen her gün okurken, %10,3’ü gazeteyi, %16,3’ü dergiyi iki üç ayda bir okudu. Basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranı 06-10 yaş grubu çocuklarda %9,7 ve %10,1 iken, 11-15 yaş grubu çocuklarda %23,6 ve %21,6’dır.

Gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin, eğlence yazıları okundu

06-15 yaş grubundaki çocuklar gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin, eğlence yazılarını, dergide ise %42,2 ile çocuk dergileri okudu. 06-10 yaş grubu çocuklarda %34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre %72 ile çocuk dergisi okunmuştur. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar %45,7 ile en çok TV, magazin, eğlence haberleri, %31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler olmuştur.

Göstergeler net bir şekilde çocukların interneti ve teknoloji kullanmayı sevdiğini göstermektedir. Bu şekilde yetişen kuşakların tüketici alışkanlıkları da hiç şüphesiz teknoloji ve internet tabanlı olacaktır.

Sonuç: Gelecekte kazanan işletmeler internete yatırım yapacak işletmeler olacaktır. Erken kalkan yol alır…Kaynak Tuik

Yorumlar