KOSGEB Girişimcilik Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli Dostlar;

Bu destek ileri girişimci desteği ve geleneksel girişimci programı olarak güncellenmiştir. Detalı bilgi için sağ altta yer alan mesaj kutusuna mesaj bırabilirsiniz.


KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine katılarak iş kuran girişimcilere 50 Bin TL hibe100 Bin TL'de geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 Bin TL girişimcilik desteği verilmektedir. Girişimciler için Girişimcilik Desteği özellikle ilk yıllarda önem arz etmektedir. Girişimcilikte ilk yıllar pazara kendi duyurma ve kabul ettirme açısından son derece zor geçmektedir. Bu nedenle girişimcilerin KOSGEB Girişimcilik Desteğinden yararlanmaları tavsiye ediyoruz. 2018 yılında yapılan değişiklikler ile destekten yararlanmak çok kolaydır, yazımızın devamında bizlere hak vereceksiniz.

kosgep girişimcilik desteği


Destekten nasıl yararlanılır sorusuna geçmeden destekten yararlanmak için gerekli koşulları paylaşalım.

Girişimcinin Mevcutta tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı ile başka bir işletmede mevcut bulunan ortaklıktan kaynaklı sigortalılık bu hüküm kapsamında değerlendirilmez

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, işletmenin başvurusunu sistem üzerinde ilk onayladığı tarih itibari ile son 2 yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, İşletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen Girişimcinin, desteklenecek İşletmede, işletme kurucu ortaklarından olması ve kurucu ortaklık payının en az % 30 olmalıdır.

Şimdi gelin KOSGEB Girişimcilik desteğinden nasıl yararlanılır? Sorusunun cevabını paylaşalım. Aşağıda tüm işlemlerle ilgili adım adım bilgiler verilmiştir. Anlaşılmayan bir bölüm olursa yorumlar kısmına lütfen sorunuzu iletin. İşlem adımları sırasıyla verilmiştir.

1. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanmak isteyen girişimci adayı öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine (UGE) katılarak katılım belgesini almalıdır. Girişimcilik eğitimlerinin ne zaman nerede düzenleneceğine dair bilgiler KOSGEB internet adresi Duyurular > Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Duyuruları kısmında duyurulmaktadır. UGE katılımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle 5 gün öncesine karşılık gelen tarihtir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 32 saattir. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde tamamlanan eğitimlerde girişimcilik alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

2.  Girişimci işini kurduktan sonra KOSGEB web sitesindeki KOBİ / Girişimci linki üzerinden KOSGEB'e ilk kez kayıt olur. KOBİ Beyannamesi ve Bilgi Dokumanı (Sistemden indirip çıktı alıp kaşe imza yapılacak) istenilen evraklarla birlikte (İmza sirküleri, sicil gazetesi ) KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

3. Girişimci adayı e-devlet kapısı üzerinden KOSGEB Yeni Girişimci Destek Başvurusunu online olarak doldurur ve eklerini (proforma dokumanlar) sisteme yükler. (2018 yılında yapılan bu değişiklik ile başvuru çok kolay bir hale gelmiştir.)

girişimci kosgeb desteği


4. KOSGEB Uzmanı başvuruyu inceler. Başvurunun uygun bulunması halinde başvuru kurula sevk edilir. Aksi durumda başvuru, düzeltme için girişimciye geri gönderilir. Düzeltilecek noktalar girişimciye bildirilir. 

5.  Başvurusu uygun bulunan Girişimci, iş planının görüşüleceği KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kuruluna davet edilir. Girişimci neden bu işi kurmak istediğini, bu konudaki yetkinliklerini, kendini, talep ettiği desteğin gerekçelerini kurula anlatır. Başvurusu KOSGEB tarafından kabul edilen işletmeye resmi yazı ile bilgi verilir. Bu resmi yazıda desteklenecek gider kalemleri destek üst limiti ile belirtilmektedir. Girişimci 30 gün içerisinde taahhütnamesini KOSGEB sistemi üzerinden doldurmak zorundadır. 2018 yılında yapılan değişiklik ile girişimcinin KOSGEB’e sadece ilk kayıt işlemi sırasında evrak teslimi ve sonrasında kurula projesini anlatmak için gitmesi yeterlidir.

6. Girişimci e-devlet kapısı üzerinden;
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Giderleri Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Sabit Yatırım Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Ödeme Başvurusu
Başvurularını yapar ve sisteme (fatura vb) evraklarını yükler.  Hangi destek kaleminde gider oluştuysa ona göre ödeme başvurusu yapılmalıdır. Bunula beraber taahhütname verildikten sonra 2.000 TL ödeme alabilmek için Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Ödeme Başvurusu yapılmalıdır.

kosgeb girişimcilik destek


Girişimcilik Desteği ile İlgili İlave Bilgiler

Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; 1. ve 2. Bölgeler için; %60 , 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 olup, Girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde bu oranlara % 20  ilave edilir.

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan makine, teçhizat, (En fazla 3 yaş) yazılım ve ofis donanımları için 18.000 TL'ye kadar destek verilir.

 İşletme Kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine (personel ve kira)  üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL destek verilir.

Fatura ve ödeme dekontlarında işletmenin adı-ünvanı, tedarikçinin adı yer almalıdır. 

Faturada yer alan kalemler, kurul  kararında yer alan destek unsurları ile birebir örtüşmelidir. Kuruldan önce fiyat teklifi alırken bu konuya azami dikkat göstermeniz gerekmektedir.

Ödeme girişimcinin hesabından satıcının hesabına yapılmalıdır.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu KOSGEB personeli, işletmeyi ziyaret ederek girişimcinin destek ödemesi talep ettiği makine, teçhizat, ofis donanımı ve yazılım için Tespit Tutanağı düzenler.

Girişimcinin Vergi dairesi ve/veya SGK’ya borcu olması halinde KOSGEB desteği, ilgili borca mahsup edilir.

 Tedarikçiye ödeme isteniyorsa; girişimcinin SGK ve Vergi borcu bulunmamalıdır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere talep edilmesi halinde Kurul Kararı ile %50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL olur. Ancak her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez.

Sorularınız ve yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

Sağ altta yer alan mesaj kutusuna mesajınızı bırakabilirsiniz.

E:posta: erhankrkt@gmail.com  

Not: Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da mavi kart numaraları ile bu destekten yararlanabilmektedir. (Gurbetçi vatandaşlarımızın destek süreci hakkında sorularını e-posta ile iletebilirler veya yorumlar kısmına yazabilirler.)


Yorumlar

Unknown dedi ki…
Kosgebe başvuranların başarıları ve başarısızlık nedenlerini bazı örneklerini yazarlarsa seviniriz.
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Pervin Hanım merhaba;
Yapacağı işi bilen tecrübe sahibi girişimcilerin başarılı olacağını (destek alabileceğini) rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna karşın sadece destek almak için hareket eden, yapacağı iş hakkında yeterli donanımı olmayan, maceraperest girişimlerin başarısız olduğunu görüyoruz.
Unknown dedi ki…
uyuglamalı girişimcilik eğitimine katılmak zorunlumu
ben kuyumculuk meslegini icra ediyorum fakat kendi işletmemi kurmak istiyorum.
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Destek alabilmek için girişimcilik eğitimine katılmak zorunludur.eğitimler 4-5 günde tamamlanabilmektedir.
Adsız dedi ki…
3 yeni girişimci, franchise veren bir firmanın kurulumu için başvurabilir mi ? Ortak olarak.
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Başvuru yapılabilir herhangi bir sorun yoktur. Ancak Girişimcilik Eğitimini bitiren kişinin işletmedeki hissesi %30'dan daha az olamaz.
dilek dedi ki…
işletmeyi biz kendi bütçemizle açıp tarafınıza masrafları bildirip bütün işlem bittikten sonra mı siz destek veriyorsunuz bu şekilde duydum doğru mu acaba yoksa en baştan sizin vermiş oldugunuz destek ilemi işletme sahibi oluyoruz işimizi kurup çalışmaya başlıyoruz.
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Dilek hanım merhaba;
Şubat (2017) ayından itibaren Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almış girişimciler işlerini kurmadan KOSGEB'e başvuru yapabilmektedir. İşini kurmuş girişimciler için son başvuru tarihi 2017 sonudur.
KOSGEB destek ödemelerini 2000 TL (Kuruldan geçtikten sonra ve işletme kurulduktan sonra) peşin, diğer destek ödemelerini ise sizin harcamalarına göre vermektedir. Yani önce siz harcayacaksınız sonra destek alacaksınız.

Unknown dedi ki…
Ben kardesimle beraber 2005den bu seneye kadar adi ortakligimiz var kosgeb yirmibin lira deslekledigi
parayi alamiyorum neden
Adsız dedi ki…
merhaba çalıştıracağım elemanlar meslkeyüksek okul mezunu yada lisans mezunu olursa bölge durumuna göre destek veriliyor maaşına diye bir bilgi aldım.Mesela aşçı alcam ben yüksekokuldan aşçılık mezunu mu olması gerekiyor yada lisans yoksa o işle alakalı eğitim almış olmasına gerek yok mu? Şimdiden teşekkür ederim
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Sayın ilgili;
KOSGEB adi ortaklıklara maalesef destek vermemektedir.
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Merhaba;
söyledğiniz destek Nitelikli personel istihdam desteğidir. Detaylı bilgi için http://www.kobigirisim.net/2016/10/kosgeb-nitelikli-eleman-istihdam.html adresine bakabilirsiniz. Meslek yüksek okulu ya da fakülte mezunu personel istihdam etmeniz durumunda KOSGEB'den 50 Bin TL'ye kadar destek alabilirsiniz. Nitelikli personelin mezuniyet ile yaptığı iş arasında herhangi bir kısıtlama olmasa da bazı müdürlükler yapılacak iş ile mezuniyet arasında yakınlık olmasını istemektedir. (Sizin örneğinizde olduğu gibi aşçılık için myo mezunu bir aşçı istihdam edilmesi)
Adsız dedi ki…
ortaklık kurarak işyeri açarsam alacağım hibe destek oranında değişiklik olur mu
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Herhangi bir değişiklik olmaz, dikkat edilmesi gereken konu sertifika sahibi girişimcinin hissesinin %30'un altına düşmemesidir.
Unknown dedi ki…
Merhabalar, bilgiler için teşekkür ederim. Aklıma takılan bir konu var.
İnternet üzerinden form doldurduktan sonra imza beyannamesini de eklememiz gerekiyormuş. İmza beyannamesi nedir? Nereden alınır? Bir kağıt imzalayıp taratıp siteye mi yükleyeceğiz?
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
İmza beyannamenizi noterden çıkarmanız gerekmektedir.
Genç Girişimciler dedi ki…
Merhabalar ortağımla giyim üzerine iş kurmak istiyoruz fakat atölye çalışması şeklinde değil. 20.000 TL'lik ihtiyacımız için başvuru yapma hakkımız var mıdır ?
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Perakende ticaret destek kapsamındadır. Destek başvurusunda bulunabilirsiniz.
Adsız dedi ki…
İyi günler
Ben dil kursu açmak istiyorum.
Kosgeb bu alanda hibe desteği sağlıyor mu?
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Merhaba; Eğitim kurumları destek kapsamında değildir. Destekten yararlanamazsınız.
Atilla yıgın dedi ki…
Merhaba ben eşimin üstüne açmak istiyorum kendim sigortalı olarak yanında çalışan gosterilebilirmiyim
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Evet, gösterebilirsiniz
Damla dedi ki…
Merhaba. Öncelikle alman vatandasiyim mavi kartım mevcut bu durumda kosgebden faydalanabilirmiyim?. Diğer sorum ise kosgebden onaylanan para miktari hibe hangi Aralık'ta geri ödeme yapılıyor ?
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Merhaba, mavi kartı olanlara destek verilebiliyor. Öncelikle eğitim almanız gerekmektedir. Ödeme periyodu biraz değişken. Genel olarak maksimum 3 ay içerisinde ödeme alınabiliyor. Bu destek güncellendi. https://www.kobigirisim.net/2019/01/kosgeb-girisimciligi-gelistirme-destek.html linkinden güncel destek bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Vhddmrl dedi ki…
Merhaba eşime ortak calisiuoruz mobilya imalatimiz var kosgebten faydalanabilirmiyim
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Merhaba;
Desteklerden yararlanabilirsiniz. Detaylar için iletişime geçin lütfen
Unknown dedi ki…
25 yaşındayım usta ve usta eğitici ve işyeri açma belgem var meslek lisesinden mobilya sektörü çalıştığım tlyere ortak olmak istiyorum kosgebden nasıl yararlanabilirim
KOBİ GİRİŞİM dedi ki…
Merhaba, daha önce şirketiniz yok değil mi? Eğer yoksa 100.000 TL makine thizat desteği alabilirsiniz. Detayları görüşmek için Bilgi@kobigirisim. Net adresine iletişim bilgilerinizi yazabilirsiniz