KOSGEB Girişimcilik Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli Dostlar;
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine katılarak iş kuran girişimcilere 50 Bin TL hibe100 Bin TL'de geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 Bin TL girişimcilik desteği verilmektedir. Girişimciler için Girişimcilik Desteği özellikle ilk yıllarda önem arz etmektedir. Girişimcilikte ilk yıllar pazara kendi duyurma ve kabul ettirme açısından son derece zor geçmektedir. Bu nedenle girişimcilerin KOSGEB Girişimcilik Desteğinden yararlanmaları tavsiye ediyoruz. 2018 yılında yapılan değişiklikler ile destekten yararlanmak çok kolaydır, yazımızın devamında bizlere hak vereceksiniz.

kosgep girişimcilik desteği


Destekten nasıl yararlanılır sorusuna geçmeden destekten yararlanmak için gerekli koşulları paylaşalım.

Girişimcinin Mevcutta tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı ile başka bir işletmede mevcut bulunan ortaklıktan kaynaklı sigortalılık bu hüküm kapsamında değerlendirilmez

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, işletmenin başvurusunu sistem üzerinde ilk onayladığı tarih itibari ile son 2 yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, İşletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen Girişimcinin, desteklenecek İşletmede, işletme kurucu ortaklarından olması ve kurucu ortaklık payının en az % 30 olmalıdır.

Şimdi gelin KOSGEB Girişimcilik desteğinden nasıl yararlanılır? Sorusunun cevabını paylaşalım. Aşağıda tüm işlemlerle ilgili adım adım bilgiler verilmiştir. Anlaşılmayan bir bölüm olursa yorumlar kısmına lütfen sorunuzu iletin. İşlem adımları sırasıyla verilmiştir.

1. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanmak isteyen girişimci adayı öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine (UGE) katılarak katılım belgesini almalıdır. Girişimcilik eğitimlerinin ne zaman nerede düzenleneceğine dair bilgiler KOSGEB internet adresi Duyurular > Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Duyuruları kısmında duyurulmaktadır. UGE katılımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle 5 gün öncesine karşılık gelen tarihtir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 32 saattir. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde tamamlanan eğitimlerde girişimcilik alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

2.  Girişimci işini kurduktan sonra KOSGEB web sitesindeki KOBİ / Girişimci linki üzerinden KOSGEB'e ilk kez kayıt olur. KOBİ Beyannamesi ve Bilgi Dokumanı (Sistemden indirip çıktı alıp kaşe imza yapılacak) istenilen evraklarla birlikte (İmza sirküleri, sicil gazetesi ) KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

3. Girişimci adayı e-devlet kapısı üzerinden KOSGEB Yeni Girişimci Destek Başvurusunu online olarak doldurur ve eklerini (proforma dokumanlar) sisteme yükler. (2018 yılında yapılan bu değişiklik ile başvuru çok kolay bir hale gelmiştir.)

girişimci kosgeb desteği


4. KOSGEB Uzmanı başvuruyu inceler. Başvurunun uygun bulunması halinde başvuru kurula sevk edilir. Aksi durumda başvuru, düzeltme için girişimciye geri gönderilir. Düzeltilecek noktalar girişimciye bildirilir. 

5.  Başvurusu uygun bulunan Girişimci, iş planının görüşüleceği KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kuruluna davet edilir. Girişimci neden bu işi kurmak istediğini, bu konudaki yetkinliklerini, kendini, talep ettiği desteğin gerekçelerini kurula anlatır. Başvurusu KOSGEB tarafından kabul edilen işletmeye resmi yazı ile bilgi verilir. Bu resmi yazıda desteklenecek gider kalemleri destek üst limiti ile belirtilmektedir. Girişimci 30 gün içerisinde taahhütnamesini KOSGEB sistemi üzerinden doldurmak zorundadır. 2018 yılında yapılan değişiklik ile girişimcinin KOSGEB’e sadece ilk kayıt işlemi sırasında evrak teslimi ve sonrasında kurula projesini anlatmak için gitmesi yeterlidir.

6. Girişimci e-devlet kapısı üzerinden;
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Giderleri Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Sabit Yatırım Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Ödeme Başvurusu
Başvurularını yapar ve sisteme (fatura vb) evraklarını yükler.  Hangi destek kaleminde gider oluştuysa ona göre ödeme başvurusu yapılmalıdır. Bunula beraber taahhütname verildikten sonra 2.000 TL ödeme alabilmek için Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Ödeme Başvurusu yapılmalıdır.

kosgeb girişimcilik destek


Girişimcilik Desteği ile İlgili İlave Bilgiler

Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; 1. ve 2. Bölgeler için; %60 , 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 olup, Girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde bu oranlara % 20  ilave edilir.

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan makine, teçhizat, (En fazla 3 yaş) yazılım ve ofis donanımları için 18.000 TL'ye kadar destek verilir.

 İşletme Kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine (personel ve kira)  üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL destek verilir.

Fatura ve ödeme dekontlarında işletmenin adı-ünvanı, tedarikçinin adı yer almalıdır. 

Faturada yer alan kalemler, kurul  kararında yer alan destek unsurları ile birebir örtüşmelidir. Kuruldan önce fiyat teklifi alırken bu konuya azami dikkat göstermeniz gerekmektedir.

Ödeme girişimcinin hesabından satıcının hesabına yapılmalıdır.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu KOSGEB personeli, işletmeyi ziyaret ederek girişimcinin destek ödemesi talep ettiği makine, teçhizat, ofis donanımı ve yazılım için Tespit Tutanağı düzenler.

Girişimcinin Vergi dairesi ve/veya SGK’ya borcu olması halinde KOSGEB desteği, ilgili borca mahsup edilir.

 Tedarikçiye ödeme isteniyorsa; girişimcinin SGK ve Vergi borcu bulunmamalıdır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere talep edilmesi halinde Kurul Kararı ile %50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL olur. Ancak her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez.

Sorularınız ve yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

E:posta: erhankrkt@gmail.com  

Not: Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da mavi kart numaraları ile bu destekten yararlanabilmektedir. (Gurbetçi vatandaşlarımızın destek süreci hakkında sorularını e-posta ile iletebilirler veya yorumlar kısmına yazabilirler.)


KOSGEB Girişimcilik Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018 KOSGEB Girişimcilik Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018 Reviewed by KOBİ GİRİŞİM on 15:29:00 Rating: 5
Blogger tarafından desteklenmektedir.