İş Kuracak Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri 2018

Değerli Girişimciler/Girişimci adayları;
Girişimcilik, artan geçim sıkıntı, işsizlik, kalifiye, üniversite mezunu kişi sayısındaki artış gibi nedenlerle ekonomi gündemimizde giderek artan artan bir şekilde yer almaya başlamıştır. Girişimciliğin öneminin idrak edilmesi ve işsizliğe çare olarak algılanıp desteklenmesi ülkemizde sevindirici bir gelişmedir. Girişimciliğin artması gerek işsizliğin azaltılmasına gerekse de refah seviyesinin artmasına katkısı büyüktür. Bu nedenle girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ülkemiz ekonomisi açısından hayati önem taşımaktadır.

Ülkemizde KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İŞKUR gibi kurumlar hem girişimcilik faaliyetlerinin arttırılmasını hemde girişimlerin kırılgan geçen ilk yıllarında ayakta kalabilmesini teminen  çeşitli destekler vermektedir. Girişimcilere sunulan destekler yıllar içerisinde değişiklik göstermektedir. Yazımız 2018 yılında yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.


KOBİ Girişim olarak yeterli sermayesi olmayan girişimcilere yol göstermek ve devlet desteklerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla bugünkü yazımızı İş Kuracak Girişimcilere Verilen devlet Desteklerine 2018 ayırdık.


devlet desteği


Şimdi İş Kuracak Girişimcilere Verilen destekleri inceleyelim.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim

üst limiti 100 Bin TL olan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile üniversite eğitimi almış kişilerin teknoji ve yenilik odaklı iş fikirlerine 12 ay süreyle hibe destek vermektedir. Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir. Adında da anlaşılacağı üzere kurulacak işin teknolojik tabanlı olması ve bir iş planına dayanması gerekmektedir. Değerlendirmede 60 puan barajını geçen iş fikirleri, bütçe imkanları doğrultusunda destek almaya hak kazanmaktadır.  Ödemeler bütçenin nihai haline göre genellikle 2 taksit halinde ödenir. İlk taksit sözleşme imzasından sonra, ikinci taksit ise ilk denetimden sonra ödenmektedir.

TÜBİTAK 1512 
Girişimcilik Aşamalı Destek Programı (Bireysel Genç Girişim - BiGG) ile üniversite eğitimi almış kişilerin teknoji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemektedir. Destek programı kapsamında 4 aşama bulunmakta olup;
1. aşama  iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi,
1512 kapsamında girişimciler iş planlarını Tübitak tarafından belirlenmiş uygulayıcı kuruluşlara yapabilmektedir.
2. aşama  şirketleşme ve teknolojik doğrulama (150.000 TL; hibe),
3. aşama  TÜBİTAK 1507 Destek Programı (Maks. 550.000 TL’lik bütçe ; % 75 hibe),
4. aşama  Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketlerine erişim sağlanması şeklindedir.


Desteklenen Gider Kalemleri
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,


iş kuracak girişimcilere verilen destekler


İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği'ne 2018;

  • İŞKUR’a kayıtlı, 
  • %40 Engeli olduğu belgeleyen/Eski hükümlü olan , 
  • 18 yaşını tamamlamış, 
  • Emekli olmayan, 
  • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmayan,  
  • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet eden, 
  • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip, 
  • Kurulacak iş ile ilgili diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olan kişiler başvurabilir.

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL.

c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36.000 TL. destek verilmektedir.

Eski hükümlülere brüt Asgari ücretin 15 katına kadar Kuruluş Desteği verilmektedir. Eski hükümlüler başvurularını Adalet Bakanlığının ilgili kurumları (Denetimli Serbestlik vb.) tarafından yapacaktır.

Girişimcilere Verilen Banka Kredileri
Girişimcilere verilen birçok desteğe rağmen nakit paraya olan ihtiyaç, girişimciler için ilk kuruluş dönemlerinde çok önemlidir. O nedenle birçok girişimci nakit sıkışıklığını aşmak amacıyla banka kredisine başvuru yapabilmektedir. Bankalar bankacılık kanunları gereğince ilk 9 aylık bilançoları çıkmayan işletmelere kredi verememektedir. Ancak bazı durumlarda şube yöneticisinin inisiyatifine bağlı olarak küçük rakamlarda kredi verilebilmektedir. Bu noktada önemli olan husus bankanın size güvenmesidir. Ayrıca birçok banka girişimci bankacılığı, kobi bankacılığı gibi pazarlama stratejileri ile girişimcilere özel, ayrıcalıklı uygulamalar yapabilmektedir.


KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile KOSGEB’in  desteklediği sektörlerde (İmalat, ticaret, hizmet,bilişim...) faaliyet gösteren girişimci adayları desteklenmektedir. Programdan yararlanabilmek için 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika almak zorunludur. 2018 yılında yapılan değişiklik ile girişimciler işletmelerini kurduktan sonra KOSGEB'e başvurabilmektedir. (2018 öncesinde işletme kurulmadan da başvuru yapılabiliyordu)

Girişimcinin:
Son 1 yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda şahıs işletmesinin veya bir işletmede %50’den fazla ortaklığının bulunmaması,
Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
Mevcutta tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir. Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir

Girişimci adaylarında üniversite mezunu olma şartı yoktur. Sertifikasını alan girişimciler işletmelerini kurduktan sonra iş planlarını sistem üzerinden KOSGEB Müdürlüklerine sunar.

Girişimciler iş planlarını Müdürlük bünyesinde oluşturulan destek değerlendirme kurulunda  anlatır. Kurul iş planını yapılabilirlik, insan kaynağı kapasitesi, sermaye, sektörel ihtiyaçlar gibi kriterleri baz alarak değerlendirir. İş planı uygun bulunan girişimcilerden taahhütname alınır ve destek süreci başlamış olur.

Girişimci adaylarına 50 Bin TL hibe, 100 Bin TL’de geri ödemeli faizsiz destek verilmektedir. Destek ödemeleri diğer kurumların aksine belirli bir oranda yapılmaktadır. Örneğin 20 Bin TL'lik (KDV Hariç) bir makine teçhizat alan ve ödemesini yapan girişimci 1. bölgede 12 Bin TL destek alabilecektir.

KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden adım adım nasıl yararlanılabileceği ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.


Not: Yorum kısmına sorularınıza yazabilirsiniz. Gün içinde cevap verilecektir.Yorumlar