8 Temmuz 2013 Pazartesi

İmovasyon nedir?

Değerli Dostlar;
     Dünya Gazetesi’nde çıkan “İnovasyonla Değil İmitasyonla Büyüyün” konulu makale KOBİ stratejileri konusunda “literatürümüze” yeni bir yaklaşım katıyor. Makaleyi kaleme alan Profesör Oded Shenkar inovasyonun gelişmiş ülkeler ile arayı kapatmak için tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Yazar inovasyon stratejisinin yanında imitasyon (taklit) stratejisinin de kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Bu yaklaşımı da inovasyon ve imitasyonun karışımı olan imovasyon kavramı ile tanımlıyor.

    Ülkemiz ekonomisinde Ar-Ge faaliyetleri yetersiz olduğundan işletmelerimiz Ar-Ge üreten, sektörlerinin öncülerini izlemektedir. Bu izleme ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünler taklit (imitasyon) edilmektedir. Dolayısıyla imitasyon sanayimiz için yeni bir kavram değildir. Hâlihazırda uygulanan bir stratejidir. Bugün herhangi bir makine imalatçısına gitseniz işe başlangıç noktalarının ithal ettikleri ürünlerin kopyalanması olduğunu duyma ihtimaliniz yüksektir. Hatta bir makine imalatçısının yurtdışında üretilen bir makinenin videosunu 3 ay youtube'dan izleyerek kopyaladığını işittiğimi anımsar gibiyim. Ancak bu taklit etme işini yaparken Çin’in yaptığı gibi yapmadıklarını da söylemeliyiz. İşletmelerimizin ürünleri taklit ederken maliyet düşürücü, teknolojik fonksiyonlar vb. gibi özellikler kattıklarını söylemek mümkündür.

Sonuç?

      Taklit stratejisinin kötü bir strateji olmadığı bizim gibi oyuna sonradan dâhil olan ülkeler için faydalı olduğu kabul edilmelidir. İşletmelerimizin taklit içeren ancak kendilerinden de yeni bir şeyler kattıkları ürünlerin imalatını içeren projeleri desteklenmelidir. Hibe destek veren KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların kaynak sıkıntısı dikkate alınarak desteklenecek sektörler önceliklendirilebilir. Örneğin cari açık verdiğimiz makine imalat sektörü gibi.


Tepkiler:

0 Yorum:

Yorum Gönder