Ar-Ge Yapmak İçin Gerekenler

Değerli Dostlar;
Günümüzde hemen herkesin ağzından düşürmediği Ar-Ge söylemleri kulağa çok hoş gelse de özellikle KOBİ’ler için zor bir hedeftir. Başarı şansı belirsiz olan ve yüksek maliyetler içeren Ar-Ge faaliyetlerinin kazanımları geç olduğundan KOBİ’ler kıt kaynaklarını bu alanda harcamaktan kaçınma eğilimindedirler. Diğer taraftan bilgi temeli zayıf, sermayesi yetersiz sanayimizden Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarda yoğunlaşmasını istemek ve sonuçlarını kısa vadede beklemek maalesef hayalcilikten öte geçemeyecektir.

arge yapmak
Çoğunlukla bilgi aktaran, bilgi üretim noktasında yeterli seviyeye ulaşamamış üniversiteler de sanayinin gereksinimi olan bilimselliği karşılamaktan şuan için uzaktır. Bununla birlikte yükseköğrenime ayrılan kaynakların ve vakıf üniversitelerinin artması üniversite-sanayi işbirliğine olumlu katkı sağlayacaktır.


Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik hibe destekler veren TÜBİTAK geçtiğimiz yıl Ar-Ge desteği için ayırdığı bütçesini harcayamamış ve Maliye Bakanlığına geri iade etmiştir. Aynı şekilde veri tabanında 600 Binden fazla KOBİ olan KOSGEB’de 2012 yılında sadece 1.025 KOBİ’ye 42 Milyon TL destek sağlamıştır. Her iki kurum, kaynağı olmasına karşın Ar-Ge yapan işletme bulmakta sorun yaşamaktadır.

Şimdi gelin bir girişimcinin, bir işletmenin Ar-Ge yapabilmesi için atması gerekli olan adımları sıralayalım:

Ar-Ge faaliyetlerini arttırmak için ne yapılmalıdır?

1. İmitasyon (taklit) uygulamaları arttırılarak ürün ve hizmetlere, müşteri beklentilerine karşılık verecek yeni özellikler eklenmelidir. İlk cep telefonunu Motorolanın ürettiği buna karşın şuanda pazarın liderinin Apple ve Samsung olduğu unutulmamalıdır.
2. Üniversitelerdeki akademisyen, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile iletişime geçip özgün projeler geliştirilebilir. Böylelikle bilim ve sanayi iç içe olması sağlanacaktır.
3. Sektörde uluslararası rakipler iyi analiz edilerek ürün ve hizmetler karşılaştırılmalıdır.
4. Mutlaka ama mutlaka sektörünüzle alakalı yurtdışı fuarlara gidilmelidir.
Yorumlar