29 Yaş Altı Girişimcilere Vergi Teşviği

Girişimcilik ile ilgili devlet destekleri, risk sermayesi gibi konulara önceki yazılarımızda değinmiştik. Bu günkü yazımızda Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gelir Vergisi Kanun Tasarısında” yer alan Yatırım, Üretim ve İstihdamı Teşvik Edici Düzenlemeler hakkında olacak. Düzenleme kapsamında 29 yaş altında olan iş kuran girişimciler; 3 yıl boyunca asgari ücrete kadar kazançları üzerinden vergi ödemeyecekler. Girişimcilerin vergi indiriminden yararlanabilmesi için gerekli şartlar;


1.       Girişimci kendi işinde bizzat çalışmalı,
2.       Ticari işletmesini üçüncü dereceye kadar yakın bir tanıdığından devralmamış olmalı,
3.       Daha öncesinde bir işletme kurmamış ve bir işletmeye ortak olmaması olarak belirtiliyor.

Devletin hep alan eli olarak görülen Maliye Bakanlığı’dan girişimciliği destekleyen bir adım gelmesi girişimciliğe verilen önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların girişimciliğe verdiği desteklerin yanında Maliye’nin de bu destekleri tamamlayıcı yönde hareket etmesi iş kuracak girişimcilerin iştahını arttıracaktır.

Girişimciliğin devlet eliyle bu denli teşvik edilmesinin amacı nedir?

Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda belirlediği ilk 10 ekonomi arasına girme ve 2 Trilyon $’lık GSYİH’ya ulaşabilmesi için yeni girişimcilere ihtiyacı var. Mevut işletmelerin ve kamunun ürettiği GSYİH (2012 yılı, yaklaşık 800 Milyar $) ve 2002-2012 yılları arası ortalama büyümeyi (%5,2) referans aldığımızda 2023 hedefinin gerisinde olduğumuz (Mevcut gidişatta 2023 GSYİH: Yaklaşık 1,35 Trilyon $) görülmektedir. Aradaki farkın kapatılabilmesi için büyüme potansiyeli yüksek KOBİ’lerin geliştirilmesi ve yeni girişimcilerin teşvik edilerek ilave GSYİH üretilmesi şarttır. Bu noktada devletin girişimcileri ve KOBİ’leri teşvik etmesi tabi bir durumdur.

Hangi Girişimci?

Girişimcilerin teşvik edilmesinin yanında hangi girişimcinin teşvik edileceği de önemli bir konudur. Kıt kaynakların etkin kullanılabilmesi adına öncelikle teknoloji odaklı, yenilikçi ve imalatçı girişimcileri teşvik edilmelidir. Sosyal devlet kavramı çerçevesinde bakkal, terzi gibi geleneksel işler de desteklenebilir. Ancak katma değer üretme açısından teknoloji odaklı, yenilikçi ve imalatçı girişimcilerin teşvik edilmesi daha elzemdir. Örneğin imalat yapacak bir girişimciye KOSGEB herkese verdiği gibi 30 Bin TL değil de 100 Bin TL hibe vermelidir. Bu hamle ile daha sağlıklı ve hedefe ulaşan bir destekleme altyapısı oluşturulabilecektir.


Yorumlar