Temmuz 2013 ~ KOBİ Girişim - Türkiye'nin KOBİ Platformu

İş Kurmak mı? İş Aramak mı?

İş Kuracak Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Neden Girişimci Olunur?

KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Girişimcilerin Motivasyonlarını Arttıran Sözler

KOSGEB Fuar Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Dekoratif Ev Yapımı Mum Üretimi Nasıl Yapılır?

KOSGEB Tanıtım Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Kaneviçe ile Girişimciliğe Adım Atın

28 Temmuz 2013 Pazar

29 Yaş Altı Girişimcilere Vergi Teşviği

Girişimcilik ile ilgili devlet destekleri, risk sermayesi gibi konulara önceki yazılarımızda değinmiştik. Bu günkü yazımızda Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gelir Vergisi Kanun Tasarısında” yer alan Yatırım, Üretim ve İstihdamı Teşvik Edici Düzenlemeler hakkında olacak. Düzenleme kapsamında 29 yaş altında olan iş kuran girişimciler; 3 yıl boyunca asgari ücrete kadar kazançları üzerinden vergi ödemeyecekler. Girişimcilerin vergi indiriminden yararlanabilmesi için gerekli şartlar;

24 Temmuz 2013 Çarşamba

Girişim Sermayesi Nedir?

Girişimcilik destekleri ile ilgili yazılarımızdan sonra girişim sermayesi hakkında kısaca bilgi vermemiz gerektiğini düşünerek “Girişim Sermayesi ve Ülkemizdeki Durumu” yazımızı kaleme aldık. KOBİ’lerimize ve girişimcilerimize faydalı olması temennisi ile…

Murat Vargı, elinde bir iş planı ile 1990ların başında Türkiye’nin büyük işadamlarını dolaştı tek tek. Kariyerine başladığı Koç projeyi reddetti. Sakıp Sabancı da daha sonra projeye katılmadığı için “İçim yanıyır içim” diye yanacaktı. En sonunda Mehmet Emin Karamehmet projeye tamam dedi ve Turkcell doğdu. Her ne kadar Murat Vargı projenin sahibi ise de yatırımcı Çukurova Grubu finansmanın tamamını sağladığından büyük ortak oldu. Murat Vargı halen Turkcell’in %2,32’sine sahip. Fakat bu hisseler onu Türkiye’de bir dolar milyarderi yapıyor. Murat Vargı, aslında projesine yatırım yapacak birini aramıştı. Murat Vargı’nın yaptığı girişim sermayesi olmasa da iş fikri sahiplerinin elde proje ile dolaşıp finansman aradığı bir ülkedeyiz. Bu girişimciler için alternatif bir finansman modeli de girişim sermayesi.

22 Temmuz 2013 Pazartesi

KOSGEB Yeni Girişimci Destek Programından nasıl yararlanılır? - 2

Bir önceki yazımızdan devam edelim.

8.  Girişimcinin iş fikri ve başvurusunun KOSGEB Girişimcilik Kurulu tarafından uygun bulunması halinde girişimciye desteklenecek gider kalemleri yazı ile bildirilir.
9. Destek sürecinin başlaması için;  Kosgeb internet adresindeki E-KOBİ adresi üzerinden Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi doldurularak KOSGEB Müdürlüğü'ne teslim edilir.10. Girişimci E-KOBİ adresi üzerinden Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu'nu doldurarak talep ettiği destekleri ve evraklarını KOSGEB Müdürlüğü'ne bildirir.
11. KOSGEB Müdürlüğü, herhangi bir belge aranmaksızın İşletme Kuruluş desteği kapsamında İşletmeye 2.000 Tl öder.
12. İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için, KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’nda uygun görülen destek unsurları kapsamında 1. ve 2. Bölge için %60 (kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimci için %80), 3.,4.,5. ve 6. Bölge için %70 (kadın, gazi, şehit yakını ve engelli girişimci için %90) oranında 18.000 TL'ye kadar destek verilir. İşletme Kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine (personel ve kira)  üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL destek verilir.*** Fatura ve ödeme dekontlarında girişimcinin adı-ünvanı, tedarikçinin adı yer almalıdır. Ödeme girişimcinin hesabından satıcının hesabına yapılmalıdır.

19 Temmuz 2013 Cuma

KOSGEB Girişimcilik Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli Dostlar;
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerine katılarak iş kuran girişimcilere 50 Bin TL hibe100 Bin TL'de geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 Bin TL girişimcilik desteği verilmektedir. Girişimciler için Girişimcilik Desteği özellikle ilk yıllarda önem arz etmektedir. Girişimcilikte ilk yıllar pazara kendi duyurma ve kabul ettirme açısından son derece zor geçmektedir. Bu nedenle girişimcilerin KOSGEB Girişimcilik Desteğinden yararlanmaları tavsiye ediyoruz. 2018 yılında yapılan değişiklikler ile destekten yararlanmak çok kolaydır, yazımızın devamında bizlere hak vereceksiniz.

kosgep girişimcilik desteği


Destekten nasıl yararlanılır sorusuna geçmeden destekten yararlanmak için gerekli koşulları paylaşalım.

Girişimcinin Mevcutta tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatörlerde yer alan öğretim elemanı ile başka bir işletmede mevcut bulunan ortaklıktan kaynaklı sigortalılık bu hüküm kapsamında değerlendirilmez

İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, işletmenin başvurusunu sistem üzerinde ilk onayladığı tarih itibari ile son 2 yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, İşletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen Girişimcinin, desteklenecek İşletmede, işletme kurucu ortaklarından olması ve kurucu ortaklık payının en az % 30 olmalıdır.

Şimdi gelin KOSGEB Girişimcilik desteğinden nasıl yararlanılır? Sorusunun cevabını paylaşalım. Aşağıda tüm işlemlerle ilgili adım adım bilgiler verilmiştir. Anlaşılmayan bir bölüm olursa yorumlar kısmına lütfen sorunuzu iletin. İşlem adımları sırasıyla verilmiştir.

1. KOSGEB Girişimcilik Destek Programından yararlanmak isteyen girişimci adayı öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine (UGE) katılarak katılım belgesini almalıdır. Girişimcilik eğitimlerinin ne zaman nerede düzenleneceğine dair bilgiler KOSGEB internet adresi Duyurular > Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Duyuruları kısmında duyurulmaktadır. UGE katılımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Son başvuru tarihi, başvurmak istediğiniz eğitimin başlangıç tarihi itibariyle 5 gün öncesine karşılık gelen tarihtir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 32 saattir. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde tamamlanan eğitimlerde girişimcilik alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

2.  Girişimci işini kurduktan sonra KOSGEB web sitesindeki KOBİ / Girişimci linki üzerinden KOSGEB'e ilk kez kayıt olur. KOBİ Beyannamesi ve Bilgi Dokumanı (Sistemden indirip çıktı alıp kaşe imza yapılacak) istenilen evraklarla birlikte (İmza sirküleri, sicil gazetesi ) KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

3. Girişimci adayı e-devlet kapısı üzerinden KOSGEB Yeni Girişimci Destek Başvurusunu online olarak doldurur ve eklerini (proforma dokumanlar) sisteme yükler. (2018 yılında yapılan bu değişiklik ile başvuru çok kolay bir hale gelmiştir.)

girişimci kosgeb desteği


4. KOSGEB Uzmanı başvuruyu inceler. Başvurunun uygun bulunması halinde başvuru kurula sevk edilir. Aksi durumda başvuru, düzeltme için girişimciye geri gönderilir. Düzeltilecek noktalar girişimciye bildirilir. 

5.  Başvurusu uygun bulunan Girişimci, iş planının görüşüleceği KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kuruluna davet edilir. Girişimci neden bu işi kurmak istediğini, bu konudaki yetkinliklerini, kendini, talep ettiği desteğin gerekçelerini kurula anlatır. Başvurusu KOSGEB tarafından kabul edilen işletmeye resmi yazı ile bilgi verilir. Bu resmi yazıda desteklenecek gider kalemleri destek üst limiti ile belirtilmektedir. Girişimci 30 gün içerisinde taahhütnamesini KOSGEB sistemi üzerinden doldurmak zorundadır. 2018 yılında yapılan değişiklik ile girişimcinin KOSGEB’e sadece ilk kayıt işlemi sırasında evrak teslimi ve sonrasında kurula projesini anlatmak için gitmesi yeterlidir.

6. Girişimci e-devlet kapısı üzerinden;
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Giderleri Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Sabit Yatırım Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Ödeme Başvurusu
·         Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Ödeme Başvurusu
Başvurularını yapar ve sisteme (fatura vb) evraklarını yükler.  Hangi destek kaleminde gider oluştuysa ona göre ödeme başvurusu yapılmalıdır. Bunula beraber taahhütname verildikten sonra 2.000 TL ödeme alabilmek için Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği İşletme Kuruluş Desteği Ödeme Başvurusu yapılmalıdır.

kosgeb girişimcilik destek


Girişimcilik Desteği ile İlgili İlave Bilgiler

Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; 1. ve 2. Bölgeler için; %60 , 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran %70 olup, Girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde bu oranlara % 20  ilave edilir.

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan makine, teçhizat, (En fazla 3 yaş) yazılım ve ofis donanımları için 18.000 TL'ye kadar destek verilir.

 İşletme Kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine (personel ve kira)  üst limiti her ay için 5.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL destek verilir.

Fatura ve ödeme dekontlarında işletmenin adı-ünvanı, tedarikçinin adı yer almalıdır. 

Faturada yer alan kalemler, kurul  kararında yer alan destek unsurları ile birebir örtüşmelidir. Kuruldan önce fiyat teklifi alırken bu konuya azami dikkat göstermeniz gerekmektedir.

Ödeme girişimcinin hesabından satıcının hesabına yapılmalıdır.

Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu KOSGEB personeli, işletmeyi ziyaret ederek girişimcinin destek ödemesi talep ettiği makine, teçhizat, ofis donanımı ve yazılım için Tespit Tutanağı düzenler.

Girişimcinin Vergi dairesi ve/veya SGK’ya borcu olması halinde KOSGEB desteği, ilgili borca mahsup edilir.

 Tedarikçiye ödeme isteniyorsa; girişimcinin SGK ve Vergi borcu bulunmamalıdır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere talep edilmesi halinde Kurul Kararı ile %50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL olur. Ancak her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez.

Sorularınız ve yorumlarınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

E:posta: erhankrkt@gmail.com  

Not: Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da mavi kart numaraları ile bu destekten yararlanabilmektedir. (Gurbetçi vatandaşlarımızın destek süreci hakkında sorularını e-posta ile iletebilirler veya yorumlar kısmına yazabilirler.)


18 Temmuz 2013 Perşembe

İş Kuracak Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri 2018

Değerli Girişimciler/Girişimci adayları;
Girişimcilik, artan geçim sıkıntı, işsizlik, kalifiye, üniversite mezunu kişi sayısındaki artış gibi nedenlerle ekonomi gündemimizde giderek artan artan bir şekilde yer almaya başlamıştır. Girişimciliğin öneminin idrak edilmesi ve işsizliğe çare olarak algılanıp desteklenmesi ülkemizde sevindirici bir gelişmedir. Girişimciliğin artması gerek işsizliğin azaltılmasına gerekse de refah seviyesinin artmasına katkısı büyüktür. Bu nedenle girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ülkemiz ekonomisi açısından hayati önem taşımaktadır.

Ülkemizde KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İŞKUR gibi kurumlar hem girişimcilik faaliyetlerinin arttırılmasını hemde girişimlerin kırılgan geçen ilk yıllarında ayakta kalabilmesini teminen  çeşitli destekler vermektedir. Girişimcilere sunulan destekler yıllar içerisinde değişiklik göstermektedir. Yazımız 2018 yılında yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.


KOBİ Girişim olarak yeterli sermayesi olmayan girişimcilere yol göstermek ve devlet desteklerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla bugünkü yazımızı İş Kuracak Girişimcilere Verilen devlet Desteklerine 2018 ayırdık.


devlet desteği


16 Temmuz 2013 Salı

Ar-Ge Yapmak İçin Gerekenler

Değerli Dostlar;
Günümüzde hemen herkesin ağzından düşürmediği Ar-Ge söylemleri kulağa çok hoş gelse de özellikle KOBİ’ler için zor bir hedeftir. Başarı şansı belirsiz olan ve yüksek maliyetler içeren Ar-Ge faaliyetlerinin kazanımları geç olduğundan KOBİ’ler kıt kaynaklarını bu alanda harcamaktan kaçınma eğilimindedirler. Diğer taraftan bilgi temeli zayıf, sermayesi yetersiz sanayimizden Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarda yoğunlaşmasını istemek ve sonuçlarını kısa vadede beklemek maalesef hayalcilikten öte geçemeyecektir.

arge yapmak15 Temmuz 2013 Pazartesi

Ar-Ge İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Ar-Ge faaliyetleri, ülkelerin zenginleşebilmesi için gerekli ana unsurlar arasındadır. Bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin ülke ekonomilerine katkıları yüksektir. Refah seviyesini gelişmek ülkeler seviyesine çıkarmak isteyen ülkeler Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeli ve desteklemelidir.

Ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin arzu edilen ilgiye ve yoğunluğa uzak olduğu aşağıda sunulan istatistiki veriler ile net bir şekilde ortaya konulmaktadır.

Ülkemizde yüksek teknolojik ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payı %2 iken Çin’de bu oran %28 civarındadır. İhracatımız ağırlıklı olarak düşük ve orta – düşük sektörler tarafından gerçekleştirilmektedir.

8 Temmuz 2013 Pazartesi

İmovasyon nedir?


Değerli Dostlar;
             Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknoloji ve bilim düzeyindeki gelişmişlik farkı giderek artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin bilim ve teknoloji seviyelerine çıkabilmeleri için mevcut seviyeyi yakalamaları ve hatta üzerine çıkmaları şarttır. Bu durum oldukça zordur. Benzetme yapmak gerekirse bu durum favori olmayan bir atletin iyi koşan bir atletin gerisinde yarışmaya başlayarak yarışı kazanmasını beklemeye benzemektedir. Öncelikle yapılması gereken Amerika’nın sadece bir kez keşif edilebileceği gerçeğini kabul edip oyunu kuralına göre oynamaktadır.  
Bu noktada; Profesör Oded Shenkar inovasyonun gelişmiş ülkeler ile arayı kapatmak için tek başına yeterli olmayacağını söylüyor. Shenkar, inovasyon stratejisinin yanında imitasyon (taklit) stratejisinin de kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Bu yaklaşımı da inovasyon ve imitasyonun karışımı olan imovasyon kavramı ile tanımlıyor.
            Ülkemiz ekonomisinde Ar-Ge ve üretim faaliyetleri yetersiz olduğundan işletmelerimiz Ar-Ge üreten, sektörlerinin öncüleri firmalarını izlemektedir. Bu izleme ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünler taklit (imitasyon) edilmektedir. İmitasyon ile sadece Ar-Ge sonucu ortaya çıkmış ürünleri değil hâlihazırda mevcut ürünleri de düşünmeliyiz.  Ülkemiz sanayinde imitasyon yeni bir kavram değildir. Hâlihazırda uygulanan bir stratejidir. Bugün herhangi bir makine imalatçısına gitseniz işe başlangıç noktalarının ithal ettikleri ürünlerin kopyalanması olduğunu duyma ihtimaliniz yüksektir. Hatta bir makine imalatçısının yurtdışında üretilen bir makinenin videosunu 3 ay youtube'dan izleyerek kopyaladığını işittiğimi anımsar gibiyim. Ancak bu taklit etme işini yaparken Çin’in yaptığı gibi yapmadıklarını da söylemeliyiz. İşletmelerimizin ürünleri taklit ederken maliyet düşürücü, teknolojik fonksiyonlar vb. gibi özellikler kattıklarını yani imitasyona inovasyon katarak imovasyon yaptıklarını söylemek mümkündür.
       Taklit stratejisinin kötü bir strateji olmadığı bizim gibi oyuna sonradan dâhil olan ülkeler için faydalı olduğu kabul edilmelidir. İşletmelerimizin taklit içeren ancak kendilerinden de yeni bir şeyler kattıkları yani imovasyon yaptıkları ürünlerin imalatını içeren projeleri devlet kurumları tarafından desteklenmelidir. Hibe destek veren KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumların kaynak sıkıntısı dikkate alınarak imovasyon sonucu ortaya çıkan ürünler öncelikle destek kapsamına alabilir. Örneğin cari açık verdiğimiz makine imalat sektörü gibi.

Bu Makale yararlı oldu mu?

Yorumlarınızı bekliyoruz.3 Temmuz 2013 Çarşamba

KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018

Değerli Dostlar;
Küçük ölçekli işletmelerin ürün ve hizmet sunumunda karşılaştıkları maliyetler kitlesel üretim yapan büyük firmalara göre yüksektir.  Bunun nedeni küçük işletmelerin üretim hacimlerinin düşük olmasıdır. Üretim adetlerinin artmasıyla maliyetlerin azalacağı tezini savunan Ölçek ekonomisine geçiş yapabilmek küçük işletmelerin tek başına yapabileceği bir faaliyet değildir. Küçük işletmeleri bir araya getirerek ortak bir hedef etrafından toplanabilmeleri elbette kamu desteği ile mümkün olabilmektedir.

Bu gerçeğin farkında olan KOSGEB,  Küçük İşletmelerin Ölçek Ekonomisinden faydalanabilmelerine destek vermek amacıyla İş Birliği Güç Birliği Desteğini küçük işletmelerin kullanımına sunmuştur.  İş Birliği Güç Birliği desteği ile KOSGEB, küçük işletmelerin iş birliği güç birliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik iş birliği güç birliği projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 2018 yılında yapılan değişiklikler ile KOSGEB desteklerine başvurular tamamen E-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu değişiklik ile başvuru yapmak ve süreci ilerletmek çok kolay bir hal almıştır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Örnek Proje
KOSGEB İş Birliği Güç Birliği desteğine örnek olarak makine imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüksek teknoloji içeren bir makine imalatını gerçekleştireceği bir projeyi verebiliriz. Örneğimizi açmak gerekirse bir firmanın lazer kesim işlerini gerçekleştirdiği, bir firmanın kaynak, büküm ve toz boya operasyonlarını yaptığı, bir firmanın cihazın yazılımını gerçekleştirdiği, bir firmanın makine montajını yaptığı bir diğer firmanın cihazın tüm testlerini yaptığı bir işbirliği, iş birliği güç birliği desteği için son derece uygun bir ortaklık olacaktır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Ortaklık Modelleri
Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir.
Ayrıca, proje başvurusunda, iş birliği güç birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Desteklenecek Proje Konuları
Hammadde, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, 
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu, 
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, 
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek projeler destek kapsamındadır.

İş Birliği Güç Birliği Desteği Program İçeriği
Proje süresi en az 6 ay, en çok 24 aydır. Proje süresinin % 50 ’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.
Destek üst limiti 1.000.000 TL olup, bu miktarın 300.000 TL’lik kısmı hibe700.000 TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.
Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: Destek üst limiti 1.500.000 TL olup, bu miktarın 300.000 TL’lik kısmı hibe1.200.000 TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.
Proje destek oranı; 1. Bölgede % 50 , 2., 3. ve 4. Bölgelerde % 60 , 5. ve 6. Bölgelerde % 70 olarak uygulanmaktadır.
Geri ödemeli destek için destek miktarı kadar KOSGEB’e teminat mektubu verilir. Geri ödemeler, proje süresinin bitiminden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır.

İş Birliği Güç Birliği Desteğinden Nasıl Yararlanılır?
İşletmelerden bir tanesi e-devlet kapısı üzerinden İş Birliği Güç Birliği destek başvurusu linkine tıklayarak proje formunu doldurur ve proje eklerini online sistem üzerine yükler. (2018 yılında yapılan değişiklik)
KOSGEB projeyi şekil yönünden inceler ve herhangi bir sorun yoksa projeyi kurula sevk eder. (Düzeltilecek kısımlar olması durumunda başvuru sahibi işletmeye bilgi verilir.)
Kurul projesini sunmak üzere başvuru sahibini ve ortakları kurula davet eder. Başvuru sahipleri projenin gerekliliği ve kendi yetkinlikleri hakkında bilgi verir.
Kurul projeyi hedefleriyapılabilirlik, insan kaynağı kapasitesi, sermaye, sektörel ihtiyaçlar vb. göz önüne alarak değerlendirir. Uygun bulunan başvurulara firmaya bildirilir ve 60 gün içinde işletici kuruluşun kurulması ve taahhütname vermesi istenir.
İşletici kuruluş kurulduktan sonra E-devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olur.
Proje izleme dönemlerinde gider kalemleri sisteme yüklenerek KOSGEB’den ödeme talep edilir.
KOSGEB ödeme evraklarını inceleyerek ödemeyi gerçekleştirir. 2018 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile destek ödemeleri de online sistem üzerinden yapılmaktadır.
Kurulacak işletici kuruluş limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekir.

Desteklenecek gider kalemleri;

Proje kapsamında kurulun onay verdiği makine, teçhizat, donanım, yazılım, personel, danışmanlık, eğitim, tanıtım vb. gider kalemleri desteklenir. Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve donanımların yeni olması gerekir.

Değerli okuyucularımız İş Birliği Güç Birliği desteği ile ilgili olarak soru ve yorumlarınız varsa lütfen yorumlar bölümünde paylaşınız. Gün içerisinde cevap verilmeye çalışılacaktır. 

2 Temmuz 2013 Salı

Açık İnovasyon vs Kapalı İnovasyon

Değerli Dostlar;
Bir önceki yazımızda KOSGEB destek programı hakkında bilgi vereceğimi yazmıştım. Bu yazıya geçmeden önce inovasyon ve işbirliği (tedarikçiler, müşteriler ve rakiplar vs) arasındaki ilişkiden bahsetmenin her iki kavramın etkileşiminin önemini vurgulama adına daha uygun olacağını düşündüm. Bu nedenle bugünkü yazımızı inovasyon işbirliği ilişkisi konusuna ayırdım.

Küreselleşmeyle birlikte bilginin ya çok sınırlı dış kaynak kullanımı ile ya da tamamen iç kaynaklar ile elde edildiği kapalı inovasyon sürecini geride bıraktık. Artık işletmeler kendi iç kaynaklarının yanında dış kaynaklar ile de her türlü yeni fikir, yöntem, işgücü ve teknolojiyi bünyesine alarak işletmesine uygulamaktadır.


kapalı inovasyon