6 Haziran 2013 Perşembe

KOBİ Girişim - KOBİ ve Girişimci Danışmanlığı

KOBİ Girisim; KOBİ'ler ve Girişimcilere yönelik Devlet Destekleri (KOSGEB, TÜBİTAK), Ar-Ge İnovasyon, Verimlilik, Kurumsallaşma Projeleri, Girişimcilere yönelik Girişimci İş Planı yazımı konularında destek vermektedir.


kobi ve girişimci danışmanlığıKOBİ Girişim ekibi olarak; KOBİ ve Girişimcilerin rekabet imkanları, karşılaştıkları güçlükler, finansal kaynaklara erişim kapasiteleri, iş fikirleri, Ar-Ge ve inovasyon kavramları gibi konuları incelemeye, gerektiğinde spesifik konular hakkında uzman kişilerin görüşlerini de alarak bir nebze olsun farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz. 

Küreselleşme ile birlikte sınırların ortadan kalktığı dünyamızda KOBİ'ler ve Girişimciler için rekabet giderek artmaktadır.


Bilgiye erişimin kolay hale gelmesi dünyanın herhangi bir noktasında yer alan ürün veya hizmetin başka bir noktada üretilebilmesine imkan veriyor. Bunun sonucunda ürünler ve hizmetler giderek birbirine benziyor. Aynılaşmanın çok hızlı yaşandığı günümüzde işletmelerin ayakta kalabilmesi gün be gün zorlaşıyor. Gelinen bu noktada geleceğin başarılı işletmeleri tüm süreçlerinde farklı çözümler üreten, bilgiye önem veren inovatif KOBİ'ler ve Girişimciler olacaktır.


Tepkiler:

0 Yorum:

Yorum Gönder