Küçük İşletmelerin Rekabet Gücü

Değerli Dostlar;
Bilgiye erişimin kolaylaşması ile pazara sunulan ürün ve hizmetler giderek aynılaşmaktadır (akıllı telefonlar, otomobiller gibi). Bu değişim ile inovatif (yenilikçi ve ticari kazanç getiren) fikirlerin önemi gün geçtikçe artırmaktadır. Bugün bilgi, rekabetin ciddi bir unsuru haline gelmiştir. Bu düşünceden hareketle bilgi üreten yenilikçi işletmelerin geleceğin başarılı yüzleri olacağı açıktır.Diğer taraftan uzak doğu ülkelerinin sahip olduğu ucuz işgücü faktörünü de göz önüne aldığımızda özellikle emek yoğun sektörlerde  rekabet; karlılık ve yeni pazar üretme açılarından feragat etme anlamını taşımaktadır.

Rekabet içerisinde Marka olgusu da göz ardı edilmemelidir. Mikro ve küçük işletmeler için de marka oluşturulması önem taşımaktadır. Ancak marka oluşturma maliyetlerine kapsamlı bir şekilde girilmemesi bu ölçekteki işletmeler için yerinde bir karar olabilir. Ancak her işletme için ufukta kendi markasını oluşturma hedefi olmalıdır.

Rekabet edebilmenin en önemli unsurlarından biri de kaliteli ürün ve hizmeti piyasa koşullarına göre uygun fiyatta tüketicilere sunabilmektedir. Bugün çok uluslu büyük şirketler toplu alım ve üretim avantajına sahip olduklarından  ürün ve hizmetlerini tüketiciye uygun fiyatta verebilmektedir. Bu noktada Küçük İşletmeler tüketiciye özel çözümleri ile büyük firmalarla rekabet edebilir. Bunu yaparken müşteri taleplerine hızlı reaksiyon göstermek çok önemlidir.

Geleceğin başarılı KOBİ ve Girişimcilerinin inovatif düşünce yapısına sahip, maliyet liderliği stratejisi benimsemiş ve kendi markasına yatırım yapan işletmeler arasından çıkacaktır. Bu nedenle KOBİ'lerimiz ve Girişimcilerimiz gelecek projeksiyonlarını oluştururken inovatif ürün/hizmetleri düşük maliyetlerle pazara sunabilme kapasitelerini geliştirmek zorundadırlar.