Esnafların (KOBİlerin) Avantajları

Esnafların yani KOBİlerin; finansmana erişim, tüketici alışkanlıklarının değişmesi, AVM’lerin yaygınlaşması gibi faktörlerin etkisi ile ekonomik kayıplarının arttığını, sürekli kan kaybeder hale geldiklerini önceki yazımızda belirtmiştik.Peki, bu kadar olumsuzluğa rağmen nasıl oluyor da esnaf sayısı bir önceki yıla göre 37 Bin artarak 2 milyonu aşıyor? Demek ki bazı noktalarda sınırlar daralırken, esnafların KOBİ olmalarından kaynaklanan küçük ölçek, hızlı karar verme, esnek ürün/hizmet üretebilme yetenekleri gibi avantajları devam ediyor.

Esnafların genel olarak KOBİlerin avantajlarını sıralayalım;

Tüketiciye Yakınlık: Yerleşim yerlerinde veya yakın noktalarda yer alan esnaflar, bir anlamda tüketicinin elinin altında, kolay ulaşılabilir konumdadır. Hepimiz gazete, ekmek vb almak için AVM’ye veya büyük markete gitmek istemeyiz zira bu hem zaman kaybı hem de maliyetlidir.

Pazarlık İmkânı: Pazarlık yapmak sünnettir. Bunun yanında, pazarlık sonucu indirim yapıldığında hesaplı aldım hissi övünç kaynağıdır. Bu nedenlerle özellikle 30’lu yaşların üzerinde olan tüketiciler için pazarlık vazgeçilmez bir alışveriş unsurudur. Bu nedenle büyük AVM’lerde olmayan pazarlık imkanı müşteriyi bir anlamda dahi olsa esnaflara yöneltmektedir. 

Veresiye: Büyük marketlerde ve AVM’lerde ticaret peşin ya da kredi kartı ile yapılmaktadır. Peşin alım gücü ve kredi kartı olmayan tüketiciler için esnaf işletmelerinin sunduğu veresiye seçeneği hayati önem taşır. Bu şekilde hem müşterinin ihtiyacı karşılanmakta hem de sadakati kazanılmaktadır. Veresiye mal/hizmet verilmesinin toplumsal barışa katkısının olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.  
Tanıdıktan Alışveriş Yapma İsteği: Alışverişin tanıdıktan yapılması, müşteride güven hissi oluşturmaktadır. Ayrıca başkası kazanacağına tanıdığım kazansın düşüncesi de önemlidir. Evde dikiş nakış işleri yapan bir ev hanımı için kumaş aldığı yer genelde aynıdır. Çünkü satıcı-tüketici ilişkisi yıllar içerisinde gelişmiştir. Bizler alışverişte bir kere kazık yeriz ikinciyi yersek onun adı başka olur. O nedenle sağlam temelde oluşturulan satıcı-tüketici ilişkisi esnaflar için elzemdir. 

Esneklik: Esnaflar satış odaklı işletmelerdir. Sonuçta para kazanmak için bu işi yapıyorlar. Uymaları gereken kalite standartları (dış zorunluluklar hariç), formlar, vizyon, misyon öncelikleri olmadığından müşteri taleplerine çok hızlı reaksiyon gösterebilme yeteneğine sahiptirler. Bu da büyük işletmelere oranlara avantaj sağlamaktadır.  
Kıta Kanaat Etme: Esnaflar çok büyük ticari getiri elde etme düşüncesi olmadıklarından büyük işletmelerin genelde olmadığı alanlarda yer almaktadır. Örneğin terzi işinin çok büyüme potansiyeli yoktur (?). O nedenle büyük şirketler ticari getirisi düşük olan bu alanda olmak istemez. Ancak terzi ihtiyacı da bitmeyeceğine göre küçük çaplı terzi esnaflar varlığını sürdürecektir

Esnafların ve KOBİlerin ticari hayatta sahip olduğu avantajları yukarıda özetlemeye çalıştık. Hiç kuşkusuz bu maddelere ekleme yapılabilir. Bu aşamada sizlerin de değerli katkılarının önemli olduğunu ifade etmek isterim. 

Yorumlar