İşletmelerde Ortaklık Kültürü

Geleneksel işletmelerin inovasyona (yenilikçi düşünce) kapalı olmaları nedeniyle ekonomik kayıpları gün geçtikçe arttırmaktadır. Geleneksel işletmelerin tekrar güçlü konuma gelebilmeleri için yenilikçi düşünce kapasitelerini ve işbirliği faaliyetlerini arttırmaları gerekmektedir. Bu noktada işletmesini ayakta tutabilmek amacıyla bir bakkalın rakibi olan bir başka bakkal ile işbirliği yapması olağan karşılanması gereken bir durumdur.


geleneksel işletme
Ülkemizde ticari ortaklık ve işbirliği konularında işletmelerimiz çok hevesli değildir. Öyle ki “Ortak öküzden buzağı yeğdir.” gibi atasözleri toplumumuzun konuya bakışını bir anlamda özetlemektedir. 

Buna karşın, yaşadığımız coğrafyada işbirliği ve dayanışma kültürünün temelleri 1.200’lü yıllarda kurulan ahilik teşkilatı ile atılmıştır. Dolayısıyla ortaklık ve işbirliği kavramlarının kültürümüzde var olduğunu ancak zamanla ortaklık kültürüne bakışımızda negatif yönlü değişimler olduğunu söyleyebiliriz. (Kapitalist düzenin hep daha fazla kazanç beklentisinin bu değişimde etkisi ne acaba?)


ortaklık kültürü


Konuyu daha anlaşılır hale getirebilme adına ortaklık konusunda bir bakkalın rakibi olan bir diğer bakkal ile ortaklık ilişkisinin nasıl olabileceğini açmaya çalışalım. Bakkalların alım yaptıkları ürünlerin ortak oldukları bir işletme tarafından toptan tedarik edilerek alış fiyatlarında maliyetlerinin düşürülmesi bu ilişkiye somut bir örnek olarak verilebilir. 

Sevindirici bir gelişmedir ki Bursa Bakkalım Aş. bu fikri hayata geçirmiş ender işletmelerden biridir. Bursa Bakkallar Esnaf Odası’nın öncülüğünde 119 katılımcının iştirakiyle kurulan işletmenin müşteri portföyünü odaya kayıtlı-aktif 3.600 işletme oluşturmaktadır. 3.600 bakkal ve market işletmenin sunduğu mal alım birliği, barkod sistemine geçiş,  muhasebe birliği, danışmanlık, sağlık anlaşmaları gibi hizmetlerden yararlanabilmektedir. 

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında desteklenen Bursa Bakkalım Aş. ilki geçen sene yapılan KOSGEB KOBİ Ödülleri yarışmasında İşbirliği Güçbirliği kategorisinde birinci seçilmiştir. Bakkalım AŞ'nin işbirliği alanındaki başarısı bu ödülle tescil edilmiştir.

İşletmelerde işbirliği yapılabilecek alanlar sadece ticari konularla sınırlı değildir. İşbirliği alanlarını; ortak hareket etme ve çalışma koşulları ile ilgili kriter belirleme gibi alanlarla genişletebiliriz. Ortak hareket etme konusunda tüm berberlerin pazar günü kapatması örneğini verebiliriz. (Bazı berberlerin Pazar günü açık bazılarının kapalı olmasının kapalı berberler üzerinde haksız rekabet oluşturmaktadır.) Kriter konusunda da sadece bir esnafın kendini idame edebileceği bir mahallede aynı iş kolunda ikinci esnafın dükkan açmasına izin verilmemesini gösterebiliriz.

Global bir köye dönüşen dünyamızda KOBİ'lerin ayakta kalabilmeleri için işbirliğine giderek ortaklıklara girişmeleri üzerinde durulması gereken bir stratejidir. Bu stratejinin ele alınmadığı durumda KOBİ'lerin yabancı şirketler ile büyük firmalar karşısında  hayatta kalma şansı giderek yok olmaktadır. 

KOSGEB; KOBİ'lerde ortaklık kültürünün geliştirilmesi ve arttırılması amacıyla İşbirliği Güçbirliği Destek Programı ile KOBİ'lere destek vermektedir. Sonraki yazılarımızda İşbirliği Güçbirliği Destek Programı hakkında bilgi vereceğim.

Yorumlar