KOBİ Girişim - Türkiye'nin KOBİ Platformu

İş Kurmak mı? İş Aramak mı?

İş Kuracak Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Neden Girişimci Olunur?

KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Girişimcilerin Motivasyonlarını Arttıran Sözler

KOSGEB Fuar Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Dekoratif Ev Yapımı Mum Üretimi Nasıl Yapılır?

KOSGEB Tanıtım Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Kaneviçe ile Girişimciliğe Adım Atın

5 Mart 2019 Salı

KOSGEB KOBİGEL 2019 Proje Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Değerli Dostlar;
KOSGEB, KOBİGEL Destek Programı kapsamında 2019 yılının ilk çağrısında iki yeni  proje desteğini açıkladı. Özellikle üretim, kalite ve stok kontrol faaliyetlerini internet üzerinden takip etmek isteyen KOBİ'lerin  bu çağrıya başvurmalarını tavsiye ediyoruz. 


kobigel 2019 proje desteği

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:
İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.
 Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:
2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.  
Sadece ticarileştirme (tanıtım -  pazarlama  - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.  İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.
 Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:
1
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3
İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Özellikle kendi iş süreçlerinde dijitalleşmeye geçmek isteyen KOBİ'lerin bu çağrı kapsamında proje hazırlayarak sunmalarını tavsiye ediyoruz.
Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıkları:
1
Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3
İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. 
Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.
İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.  
Başvuru yapabilecekler:
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.  
Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:
Destek oranı %60’tır.
2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz350.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli(teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.
Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL’dir.    
Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. 

Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru:
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Desteklenecek Proje Giderleri

A) Personel Giderleri - 100.000 TL (Geri ödemesiz)
Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. 
Proje Kapsamında en fazla 2’si mevcut, kalanı yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 personel desteklenebilir. 
Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti: 
- Ön Lisans mezunlarına 2.500 TL 
- Lisans mezunlarına 3.000 TL 
- Yüksek lisans mezunlarına 3.500 TL 
- Doktora mezunlarına 4.500 TL

B) Makine-Teçhizat Giderleri: 250.000 Geri Ödemesiz - 600.000 Geri Ödemeli
Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır. 
(Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.)

C) Yazılım Giderleri 100.000 Geri Ödemeli - 100.000 Geri Ödemesiz
Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir) 
Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

D) Hizmet Alım Giderleri 100.000 Geri Ödemesiz
Eğitim giderleri, Danışmanlık giderleri, Proje hazırlama danışmanlığı gideri, Belgelendirme giderleri, Diğer hizmetler,Test ve analiz giderleri

Değerli okuyucularımız;
KOBİGEL 2019 çağrıları kapsamında nasıl başvuru yapılır? Bu destekten yararlanmak için yapılması gerekenler nelerdir? Proje dosyasında nelere dikkat edilmelidir? Sorularının cevaplarını arayalım.

Öncelikle proje hazırlanırken;
Proje temel kurgusu, belirli bir gider ve ihtiyaçtan yola çıkılarak değil, Proje Teklif Çağrısında açıklanan uygun proje konuları ile işletmenin mevcut durum ve hedeflerinin eşleştiğinden emin olunduktan sonra, amaç > hedef > faaliyet > faaliyet ile ilişkili gider sıralaması ile oluşturulmalı ve sonra detaylandırılmalıdır. 

Projenin, net olarak tanımlanmış, açık olarak ifade edilmiş ve okunduğunda farklı anlamlar çağrıştırmayacak bir amacı olmalıdır

PROJE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
• KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programından yararlanmak isteyen işletme son başvuru tarihine kadar, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurur. 
• KOBİ Bilgi Sistemine, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler e-devlet üzerinden girebilir. • Proje Başvuru Formunun metinsel ağırlıklı 2.0 - 2.9 arasındaki bölümler ise sistemdeki linkten indirilecek şablon doküman kullanılarak bilgisayarda hazırlanarak sisteme başvuru eki olarak yüklenir. 
• Proje teklif çağrısında belirtilen başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar. 

Diğer hususlar;
Başvuracak işletmelerin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur.
2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.
Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2018 yılı net satış hasılatını aşamaz.

Proje Süresi En az 6 ay ve en fazla 18 aydır.

Destek programı kapsamında danışmanlık desteği için lütfen bizimle iletişime geçin


E-posta: erhankrkt@gmail.com - bilgi@kobigirisim.net 


2 Ocak 2019 Çarşamba

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri

Değerli Dostlar;
             KOSGEB 24.09.2018 tarihinde keskin bir mevzuat değişikliği yaparak 15.06.2010 tarihinden itibaren yürürlükte olan Genel Destek Programını yürürlükten kaldırarak yerine İşletme Geliştirme Destek Programını yürürlüğe koydu.

destek kobi24.09.2108 tarihinden önce Genel Destek Programı kapsamında başvurusu yapılmış olan destekler için destek süreci devam etmekte olup; bu tarihten itibaren yeni destek başvurusu alınmamaktadır.

Bununla birlikte mevcutta Genel Destek Programı kapsamında destek süreci devam işletme;  İşletme Geliştirme Destek Programına da başvuru yapabilmektedir. Bu durumu bir örnekle açarsak: Mevcutta Genel Destek Programı kapsamına Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nden faydalanan işletme başka bir personelini için İşletme Geliştirme Desteği kapsamında yer alan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nden faydalanabilir.

KOSGEB bu mevzuat değişikliği ile Genel Destek Programı altında yer alan 15 destekten,
-          Tanıtım Desteği
-          Eşleştirme Desteği
-          Danışmanlık Desteği
-          Gönüllü Uzmanlık Desteği
-          Bağısız Denetim Desteği
-          Lojistik Desteği
desteklerini yürürlükten kaldırılmıştır.

Program süresini 3 yıldan 2 yıla düşürmüş, 2 yıl sonunda işletmenin yeniden programa başvurabilmesi için net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatını program sonunda en az %10 (on) artırmasını şart koşmuştur.

Destekleme oranlarındaki bölgesel farklılıklar ortadan kaldırılmış tüm Türkiye’de destekleme oranı %60 olarak sabitlenmiştir.

DESTEKLER

a)      Yurt içi fuar desteği

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan fuarlar desteklenmektedir. Ülkemizde de yöresel etkinlik ve fuarlar dışında kalan fuarlar genel olarak KOSGEB tarafından desteklenmektedir. İşletmenin program süresince (2 yıl) en fazla 4 fuara katılımına destek sağlanmaktadır. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.

Destek üst limiti
a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 TL,
b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 TL,
c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 TL olarak uygulanır.

Genel Destek Programı’ndan farklı yanları
-          Genel Destek Programı’nda desteğe başvuru sınırı yoktu İşletme Geliştirme Programı ile destek başvurusu 4 ile sınırlandırılmıştır.
-          Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına destekleme tutarı 100 TL’den 150 TL’ye Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı için 150 TL’den 250 TL’ye  çıkarılmıştır.
-          IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı destek kapsamına alınmıştır.

b)     Yurtdışı İş Gezisi Desteği
KOSGEB, TOBB ve TESK tarafından organize edilen yurt dışı iş gezilerine işletme sahibi, ortağı veya çalışanının katılımı desteklenmektedir. Gezilerde gidilecek ülkeye göre destek miktarı 3.000 veya 5.000 TL’dir. Genel Destek Programı’ndan farklı olarak dernekler ve meslek kuruluşlarının düzenledikleri geziler desteklenmemektedir.

c)      Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Desteğe ilişkin detaylar
-          Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilmektedir.
-          Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 çalışanı (birer gün SGK’lı olmaları yeterli) olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmamaktadır.
-          İşletme, program süresince (2 yıl) aynı anda 2 eleman için bu destekten yararlanabilir. Program süresince de en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilebilir
-          Başvurusu uygun bulunan işletme 45 gün içerisinde elemanı istihdam etmesi gerekmektedir
-          Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2  yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 TL olması gerekmektedir
-          Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında desteklenmemektedir.
-          Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. (Not: KOSGEB ile SGK arasında yapılan protokol ile KOSGEB uzmanları herkesin SGK dökümünü anlık olarak görebilmektedir.)

Genel Destek Programı’ndan farklı yanları
-          Genel Destek Programı’nda en az 5 çalışan olması şartı bulunmamaktaydı
-          Genel Destek Programı’nda işletme dilediği sayıda destek başvurusunda bulunabiliyordu. Bu programda 4 ile sınırlandırıldı
-          Genel Destek Programı’nda işletme elemanı istihdam edip 30 gün içerisinde KOSGEB’e başvurup destekten faydalanabiliyordu. Artık sadece KOSGEB’den destek onayı alındıktan sonra istihdam edilebilecektir.
-          Genel Destek Programı’nda KOSGEB istihdam edilecek elemanın maaşına karışmıyordu. Bu programa ise alt limitler tespit etmiştir.

d)     Eğitim Desteği
-          İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilmektedir.
-          Her eğitim için en fazla 2.500 TL destek verilmektedir.
-          Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurulmuş ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardır.
-          Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

e)      Enerji Verimliliği Desteği
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilmektedir.

f)       Tasarım Desteği
İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilmektedir.

g)      Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderleri desteklenmektedir. Ayrıca  Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilmektedir.

h)     Belgelendirme Desteği
İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar ve belge başına destek üst limiti 2.500 TL’dir.

i)       Test ve Analiz Desteği
-         İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.
-         500 (beş yüz) TL’nin altında olan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır. Kalibrasyon da maalesef destek kapsamından çıkarılmıştır.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programından Nasıl Yararlanılır?

Değerli Dostlar;
KOSGEB, 15.06.2010 tarihiden bu yana yürürlükte olan Girişimcilik Destek Programını 2019 yılından itibaren yürürlükten kaldırarak Girişimciliği Geliştirme Programını yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. Peki bu değişiklikle KOSGEB girişimcilik desteği nasıl oldu? Madde madde inceleyelim.

iş kurma desteği


            1.Desteğe Kimler Başvurabilir?

İş kuracak girişimcinin, yeni kurulacak işletmenin kuruluş tarihinden üç yıl öncesine kadar,  gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması ve tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir. Yeni kurulacak işletmede de girişimcinin en az %50 ortaklık payı olması gerekmektedir.

2.Girişimciliği Geliştirme Destek Programından Nasıl Yararlanılır?
E-devlet üzerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başvurusunun yapılması,
32  saatlik (ortalama 4 gün sürüyor) bu eğitimin tamamlanması*,
İşletmenin resmi açılışının yapılması (Vergi dairesine kayıt ve esnaf/ticaret siciline kayıt),
KOSGEB’e sistem üzerinden başvuru yapılması.

*Bu eğitimler ilerleyen süreçte Geleneksel ve İleri Girişimcilik Eğitimi diye ikiye ayrılacak olup; eğitimler online olarak düzenlenecektir.


          3. Destekler
Yeni Programda destek Geleneksel ve İleri Girişimci Programı diye ikiye ayrılmıştır. Geleneksel ve İleri Girişimci Programlarında ortak olan destek kalemleri:

      a. Kuruluş Desteği
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 10.000 TL destek sağlanmaktadır.

      b. Performans Desteği
Destek ödemeleri, işletmenin çalışan gün sayısına göre belirlenmektedir. İşletme sahibinin kendisi dışında işletmede bulunan SGK’lı çalışanları için destek verilmektedir. Verilen desteklere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır.

Yıllar
1.yıl
2. yıl
Çalışan Gün Sayısı
180-539
540-1079
1080 ve üstü
360-1079
1080-1439
1440 ve üstü
Normal
5.000
10.000
20.000
5.000
15.000
20.000
Genç (30 yaşından gün almamış olan,  kadın, engelli (en az %40), gazi veya birinci derecede şehit yakını
10.000
15.000
25.000
10.000
20.000
25.000

Geleneksel Girişimci Programı kapsamında sadece yukarıdaki destekler verilmektedir

İleri Girişimcilik Programı kapsamında işletmelerin faaliyet konularına göre işletmesine satın alacağı makine, teçhizat ve yazılım için 100.000, 200.000 ve 300.000 TL’ye kadar KDV hariç %75 oranında (eğer makinenin yerli malı belgesi varsa bu oran %90 olarak uygulanmaktadır.) destek sağlanmaktadır.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL'dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL'dir.
Geleneksel Girişimci Programında başvurunuzu KOSGEB uzmanları değerlendirirken, İleri Girişimci Programında başvuru 3 kişiden oluşan kurul tarafından değerlendirilmektedir.

4. Desteğe İlişkin Diğer Detaylar
Girişimci desteğin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başka bir işletmede SGKlı olarak çalışamaz,
Geleneksel Girişimci Programı kapsamında kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde kapanan işletmeye ödenen destekler yasal faiziyle birlikte tahsil edilir,
İleri Girişimci Programı kapsamında satın alınacak makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir ve 2 yıl boyunca satılamazlar,
Mevcutta girişimcilik eğitimine katılmış olanlar 01.01.2021 tarihine kadar bu programa başvurabilirler.