İş Kurmak mı? İş Aramak mı?

İş Kuracak Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Neden Girişimci Olunur?

KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Girişimcilerin Motivasyonlarını Arttıran Sözler

KOSGEB Fuar Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Dekoratif Ev Yapımı Mum Üretimi Nasıl Yapılır?

KOSGEB Tanıtım Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Kaneviçe ile Girişimciliğe Adım Atın

19 Eylül 2018 Çarşamba

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Nedir? Denetimlerde Nelere Dikkat Edilmelidir?


Değerli Dostlar;
Bugünkü yazımızda Türk Standartları Enstitüsü tarafından firmalara verilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin nasıl alınacağı ve denetimlerde nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler vereceğiz. Öncelikle TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi nedir ve nasıl alınır bu konuyu irdeleyelim.
Hizmet Belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar Hizmet Yeterlilik Belgesine dair aşağıdaki markayı kullanabilir.


Hizmet Yeterlilik Belgesi işletmelere birçok avantajlar getirmektedir. Bu avantajlar aşağıda yer alan şekilde sıralanabilir.

1.    Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
2.    İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
3.    Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
4.    Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
5.    Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
6.    Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
7.    Verilen hizmetin kalitesi artar,
8.    Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
9.    Müşteri fiyat yönünden korunur,
10.    Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
11.    Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
12.    Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

Hizmet Yeterlilik belgesini hangi firmalar alabilir?
  “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa Göre Garanti Kapsamına Giren Ürünleri İmal ve İthal Eden Kuruluşlar “
Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.
•    İhale ile kamu hizmetlerini yapan ve yapmaya talip olan kuruluşlar;
Yemek ,temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar
•    Güvenlik Riski Taşıması Nedeniyle Yasal Zorunluluğu Olan Kuruluşlar   
LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.
•    Sektöründe Kendi Hizmet Kalitesini Müşterilerine Karşı Garanti ve İspat Etmek İsteyen Kuruluşlar
 Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

Hizmet Yeterlilik belgesi nasıl alabilir?
Hizmet Yeterlilik Belgesi sadece TSE temsilciliklerine ve/veya bölge müdürlüklerine TSE internet adresinden temin edilen "Başvuru Formu" ile veya  "online işlemler" bölümünden başvuru yaparak alınabilir. Tüm başvuru formları formları ve diğer detay bilgiler TSE’nin internet sitesinde yer almaktadır.
Değerli dostlar,
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Denetimleri firmaya TSE’den gelen uzman personel tarafından yapılmaktadır. Uzman personelin denetim ile ilgili detaylı bilgiye sahip olduğunu ve denetimlerin oldukça sıkı geçtiğini şimdiden söyleyebiliriz. Denetim personelinin yapıcı olduğunu ve sizleri yönlendirdiğini de ayrıca belirtelim. Dosyanız tam (mutlaka bir HYB klasörünüz olsun) ve evraklar güncel ise herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır.
Makine imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firma için TSE Hizmet yeterlilik Belgesi dosyanızda bulunması gereken evraklar aşağıda yer almaktadır. Farklı sektörler için bu evrakların farklılık arz edeceğini gözden kaçırmayın.

TSE-HYB Dosya İçeriği
1- TS 12311 TS 12361 Standartları (Bu standartlar firmanız tarafından satın alınsın.)
2- Tutanak (Bir sene önceki denetimin tutanağı, ilk başvuru için gerek yoktur.)
3-  Başvuru yetkilisinin imza sirküleri (güncel) – Vergi Levhası – Ticaret Sicil Gazetesi
4- Taahhütnameler (TSE sitesinden taahhütname örneğini alabilirsiniz, taahhütname ithal ettiğiniz ürünlerin teknik servis hizmeti ile ilgilidir.)
5-  Marka tescil belgesi
6-  Yangın tüpünün HYB Belgesi (her yıl güncellenecek)
7-  Topraklama raporu (her yıl güncellenecek)
8-  İş yeri sigorta poliçesi (her yıl güncellenecek – müşteriye ait malları yangın, hırsızlık vb gibi hallerde koruyacak kapsamda)
9-    Kalibrasyonlar (Her yıl)
10-  SGK hizmet dökümü (denetim öncesi son ay alınsa yeterli)
11- İSG eğitimleri (E Devlet işyeri girişinden alınabilir hem İSG uzmanı hem işyeri hekimi onaylı)
12- Teknik çalışanların diplomaları (Makine, elektrik, elektronik gibi)
13- Teknik servis formu (6502 Sayılı kanuna göre azami servis süresi 20 iş günüdür ibaresi ile 90 günden fazla sürede alınmayan ürünlerden firmamız sorumlu değildir ibaresi olsun)
14- Yedek parça fiyat listesi
15- Müşteri memnuniyet anketi (ISO 9001:2015’de yaptığımız.)

Değerli dostlar;
Yukarıda belirttiğimiz evrakların güncel olması ve gerekli testlerin (Topraklama) yapılması durumunda denetimlerde sorun çıkmayacaktır. Denetimlerde karşılaştığınız durumları burada paylaşırsanız tüm okuyucularımız için faydalı olacaktır.

Bu makale yararlı oldu mu?
Yorumlarınızı bekliyoruz.


6 Ağustos 2018 Pazartesi

KOSGEB Gönüllü Uzmanlık Desteğinden Nasıl Yararlanılır? 2018


Değerli okuyucularımız;
KOSGEB, İşletmelerin, üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek vermektedir. Uzmanlık hizmetine ilişkin diğer giderler destek kapsamı dışındadır.

Bu destek, işletmelere hizmet veren Gönüllü Uzmanların;
Konaklama giderlerini (Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 100 TL olup, verilecek hizmet süresinin 1 gece fazlasına kadar desteklenir.)
Ulaşım giderlerini (bulunulan şehirden, hizmet verilecek şehre yapılan yurt içi ekonomi sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri) kapsar.

Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3, en fazla 15 gün olup destek tutarı 2.500 TL’yi geçemez. Gönüllü Uzman ile işletmenin aynı şehir merkezi içerisinde bulunması halinde destek ödemesi yapılmaz.

Gönüllü Uzmanlara ilişkin hizmet sonrası değerlendirmeleri elektronik ortamda takip edilir. Gönüllü Uzmanlara ilişkin her hizmet sonrası işletme tarafından yapılan değerlendirmede, farklı 2 işletmenin gönüllü uzman hakkında olumsuz değerlendirme yapması durumunda, Gönüllü Uzman 1 yıl süre ile yasaklanabilir. Bu destek kapsamında Gönüllü Uzmanlardan alınan hizmetlerde KOSGEB’in mali, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

Gönüllü Uzman Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Kamu veya özel sektörlerde uzmanlık gerektiren en az bir alanda çalışmış ve emekli olmuş, işletmelere gönüllü olarak uzmanlık yapacak kişiler Gönüllü Uzman Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak KOSGEB’e başvuru yapar.
Başvurunun KOSGEB İl Müdürlüklerine yapılması durumunda; uygulama birimi başvuruyu bilgi, belge ve şekil yönünden inceleyerek uygun bulunanları varsa birim görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere ilgili KOSGEB Merkeze gönderir.
Başvuru 3 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından başvuru belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.
Gerektiğinde başvuru sahibi komisyon toplantısına davet edilebilir. Komisyon tarafından, başvurunun kabulüne, reddine veya revizyonuna karar verilir. Değerlendirme sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Komisyon tarafından 70 ve üzeri puan alan Gönüllü Uzmanlara ilişkin bilgiler elektronik ortama girilir.

Şimdi gelin KOSGEB Gönüllü Uzman Desteğinden Nasıl yararlanılır adım adım sıralayalım. Yeri gelmişken söyleyelim 2018 yılından itibaren KOSGEB Desteklerine başvuru ve ödeme talebi çok kolay bir hale gelmiştir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak hangi ilde faaliyet gösteriyorsanız o ildeki KOSGEB Müdürlüğüne istenen diğer evraklarla (sicil gazetesi, imza sirküsü) birlikte teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulur, onaylanır ve taahhütname ıslak imzalı olacak şekilde ildeki KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Gönüllü Uzman Desteği Başvuru Formu doldurulur. Hizmet alımı gerçekleştirilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Gönüllü Uzman Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır.

KOSGEB; 2018 yılında yaptığı değişiklik ile KOBİ Beyannamesi ve Taahhütname dışında artık basılı evrak kabul etmemektedir. Tüm başvurular ve ödeme talepleri sistem üzerinden yapılmaktadır.

Değerli okuyucularımız;
Yazımızın altında yer alan yorumlar kısmına görüş, öneri ve sorularınızı paylaşırsanız gün içerisinde cevap vermeye çalışacağız.

KOSGEB İhracat – Lojistik Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Değerli okuyucularımız;
İçinden geçtiğimiz dönemde (Temmuz – Ağustos 2018) para birimimiz Dolar ve Euro gibi uluslararası para birimleri karşında çok ciddi değer kaybetmektedir. Değer kaybeden para birimimiz özellikle ithalat ağırlıklı çalışan işletmelerimizi negatif etkilemektedir. Buna karşın dövizdeki artış ihracat yapan (ithal girdi oranı az ise) işletmeler için son derece kıymetlidir. İşletmelerin giderleri Türk Lirası cinsinden olduğundan ve TL’deki artış nispeten yavaş olduğundan dövizdeki ani yükselişler ihracatçı firmaları pozitif yönde etkilemektedir. Makro ekonomi anlamında düşünüldüğünde de ihracatın carı çığın finansmanı gibi ülke ekonomisine birçok olumlu etkisi olmaktadır.

İhracatın işletme özelinde etkisini düşünürsek işletmelere birçok olumlu etkisi olduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesi ihracatla birlikte pazar çeşitlendirilmesi yapılması ve işletmenin tek bir pazara bağlı kalmamasını sağlamaktır. Bu durum özellikle yurt içi ekonomik krizlere karşı işletmeleri korumaktadır. Yurt içi satışlarda daralma olduğunda işletmeler yurt dışı satışlara ağırlık vererek işleri sürdürebilmektedir.

Diğer taraftan ihracatçı firmaların yurt dışı müşterilerinin doğru ürün talebi nedeniyle kalite seviyelerinde çok ciddi artış görülmektedir. Aynı şekilde ihracat işletmelerin İnovasyon ve Ar-Ge kapasitelerine olumlu etki yapmaktadır.
Döviz açığı bulunan ülkemizde ihracatı arttırmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedef doğrultusunda KOSGEB, işletmelerin ihracat yapabilmelerine destek olabilmek amacıyla İhracat ve Lojistik Desteği vermektedir.

Şimdi gelin KOSGEB İhracat – Lojistik Desteğinden Nasıl yararlanılır adım adım sıralayalım.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden KOSGEB veri tabanına kayıt olunur ve KOBİ Beyannamesi doldurularak hangi ilde faaliyet gösteriyorsanız o ildeki KOSGEB Müdürlüğüne istenen diğer evraklarla (sicil gazetesi, imza sirküsü) birlikte teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulur, onaylanır ve taahhütname ıslak imzalı olacak şekilde ildeki KOSGEB Müdürlüğüne teslim edilir.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki ya da E-Devlet kapısı üzerinden Lojistik Desteği Başvuru Formu doldurulur.

www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden Lojistik Desteği Ödeme Talep Formu doldurulur, ekler sisteme yüklenir ve onay tuşuna basılır.

KOSGEB; KOBİ Beyannamesi ve Taahhütname dışında artık basılı evrak kabul etmemektedir. Tüm başvurular ve ödeme talepleri sistem üzerinden yapılmaktadır.

KOSGEB İhracat – Lojistik Desteği Şartları
İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir. İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.

Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.

Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 40.000 TL’dir.

Değerli okuyucularımız;
Yazımızın altında yer alan yorumlar kısmına görüş, öneri ve sorularınızı paylaşırsanız gün içerisinde cevap vermeye çalışacağız.

28 Temmuz 2018 Cumartesi

İş Görüşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Değerli dostlar;
İşletme ve girişimcilere yönelik yayınlar yaparken bir taraftan da iş hayatına yeni atılacak veya kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen okuyucularımızı da bilgilendirmek amacındayız. Bu hedef doğrultusunda bugün sizlere, iş hayatında hem işe alım pozisyonunda (insan kaynakları) hem de iş arayan pozisyonda onlarca kez iş görüşmesine/mülakatına katılmış biri olarak "İş Görüşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?" konusunda bilgiler vereceğim. Bu yazıyı okuyan kişilerin iş görüşmelerinde bir adım öne çıkacaklarını şimdiden söyleyebilirim.

Şimdi gelin adım adım İş Görüşmelerinde Dikkat edilecek hususları açıklayalım.

1- İş Görüşmesine Vaktinde Gidin
İnsan kaynakları ile hangi gün ve saatte randevulaştıysanız mutlaka randevu saatine sadık kalmalısınız. Hatta randevu saatinden 15 dakika önce firmada bulunmanızı tavsiye ederim. 15 dakikalık zaman size kendinizi hazırlamak için fırsat verecektir. Firmaların ayrıca talep ettikleri iş başvuru formlarını da görüşmeye erken giderek doldurmanız karşı tarafa da vakit kazandıracağından +1 puan alabilirsiniz. 
Trafik, hastalık vb gibi nedenlerle iş görüşmesine istenilen saatte gidemeyecekseniz mutlaka ama mutlaka firmaya görüşmeye geç geleceğinizi veya o gün için görüşmeye katılamayacağınızı mazeretiniz ile birlikte lütfen bildirin. Bu davranışın karşı tarafta olumlu karşılanacağından emin olabilirsiniz. Bugün birçok İK sorunlusu mazeretsiz görüşmeye gelmeyen adayları bir daha başvuru yapmasını önleyecek şekilde sistem üzerinden yasaklamaktadır.

iş mülakatı

Küçük bir anı: 2007 senesinde TOFAŞ'a iş görüşmesine davet edildim. Saat 5'te gerçekleşecek görüşmeye katıldığım bir toplantının normalden 1 saat uzun sürmesi ve Bursa'da yağan aşırı yağmur nedeni (BursaRay çalışmadı ve taksiler durmadı) ile yaklaşık 1 saat geç kaldım. İş görüşmesi için beklettiğim kişiler beni geç kalmama ilaveten sırılsıklam ve bulunca yüzlerindeki ifadeyi hiç unutamamam.  Sonuç ne oldu siz tahmin edin :)

2- Dış Görünüm
Beyaz yaka pozisyonu için başvuru yaptıysanız iş görüşmesine takım elbiseyle gidin. Saçınız, sakalınız bakımlı (Bayanlar için saçlarını toplamalarını tavsiye ederim.) olmalıdır. Pantolon, gömlek ütülü, ayakkabınız boyalı olmalıdır. Kıyafet, ayakkabı ve kravat uyumuna da dikkat etmeniz gerekmektedir zira insanlar kıyafetleriyle karşılanır karakterleriyle uğurlanırlar.
Mavi yaka için iş görüşmesi yapacaksanız sade, yarı resmi bir kıyafet tercih edebilirsiniz.

3- İstekli Olun
İş görüşmelerinde adayın kendini insan kaynaklarına beğendirebilmesi için sınırlı bir zamanı vardır. Bu zaman içerisinde adayların pozitif, güleryüzlü ve özellikle işe olan istekli tutumları aday için pozitif bir çağrışım yapacaktır. (You must be hungry!) Şansınızı çok zorlamamak kaydıyla küçük espriler yapmanız da olumlu bir hava oluşturabilir. İstekli olmak konusunda motivasyon eksikliği hisseden adaylar 5 dakikanızı ayırıp aşağıda yer alan videoyu lütfen izleyin. Pişman olmayacaksınız.

You must be hungry!


4- Sorulara Sakin ve Tutarlı Cevaplar Verin
İş görüşmelerinde adayları sınamak için bazı tuzak, adayı demotive edici sorular sorulabilir. Örnek olarak; İk yetkilisi "Özgeçmişinizi incelediğimde cv'nizin bu pozisyon için yeterli olmadığını düşünüyorum. Sizi işe almamamız için bir kaç neden söyleyebilir misiniz?" diye bir soru sorabilir. Bu tip sorular adayın kendine olan güvenini ölçmeye yöneliktir. Bu sorulara karşı adayların dikkatli, yapıcı ve pozitif şekilde cevap vermesi önemlidir.  Kendinizden emin cevaplar vermeniz beklenir. (Özgeçmişiniz uygun değilse sizi neden iş görüşmesine çağırsınlar değil mi?)5- Talep ve Beklentileriniz
İş görüşmesine gitmeden önce firma hakkında mutlaka bilgi edinin. Bu size iş görüşmesinde pozitif etki yaratacaktır. Ücret beklentiniz yapacağınız iş, bilgi ve tecrübeniz ile uyumlu olmalıdır.  Kendinizi, yetkinliklerinizi iyi tanıyın ve kendinize bir alt limit belirleyin ve bu alt limitin altına inmeyin. Kararsız duruşunuz karşı tarafta kendinize olan güveninizin yeterli olmadığı şeklinde algılanacaktır. Kafanızda belirlediğiniz rakamın altında bir ücretle anlaşmanız sizi 2 ay sonra tekrar iş arama sürecine başlatacaktır. Bu hem siz hem de işveren için zaman kaybı olacaktır.


İş Görüşmesi ile ilgili bir anı: İş görüşmesine çağırdığım bir aday, ameliyat olduğunu ve kısa süre içerisinde çalışmak için uygun olmayacağını belirtti. Kısa vadede destek olamayacağını belirterek teşekkür etti. Bu içten ve dürüst tavrı beni çok etkiledi. Aradan iki ay gibi bir zaman geçti personel bulamadık aklıma bu arkadaş geldi aradım kendisini ve anlaştık şimdi beraber çalışıyoruz. 

30 Mayıs 2018 Çarşamba

TURKEY Small and Medium Enterprises Support Programs

SME (Small and Medium Enterprises) Definition in Turkey

 SMEs are divided to Micro, Small and Medium enterprises according to Regulation Concerning Definition, Qualifications and Classification Of Small And Medium Enterprises.
o    Micro-enterprises: The category of micro enterprises is made up enterprises which employ fewer than ten persons and which have annual turnover or one of annual financial balance sheet not exceeding one million Turkish Liras.
o    Small enterprises: The category of small enterprises is made up enterprises which employ fewer than fifty persons and which have annual turnover or one of annual financial balance sheet not exceeding eight millions Turkish Liras.
o    Medium enterprises: The category of medium enterprises is made up enterprises which employ fewer than two hundred and fifty persons and which have annual turnover or one of annual financial balance sheet not exceeding forty million Turkish Liras.
In order to benefit from KOSGEB Supports SMEs must be under the limits (Table 1) of number of employees, revenue and net sales.

KOSGEB Support Programs
 General Support Programme
The General Support Programme consists of various supports for the following indicated purposes:
·         Providing SMEs to produce high quality and efficient goods/services,
·         Supporting general enterprise development activities to increase the competitive power and level of SMEs,
·         Developing promotion and marketing activities to increase domestic and foreign market shares of SMEs.
In the scope of the General Support Programme 470.000 TL[1] (90.384 Euro) support is given to SMEs. Support rate is %50.

·      Domestic Fair Support
o    Support Upper Limit is 45.000 TL.
·      Business Trip Support
o    Support Upper Limit is 20.000 TL.

·      Advertisement Support (Advertisement, Catalog and web Mobil Advertisement)
o    Support Upper Limit is 25.000 TL.

·      Matching Support
o    Support Upper Limit is 30.000 TL.

·      Qualified Staff Employment Support

o   Support Upper Limit is 50.000 TL.

·      Consultancy Support
o    Support Upper Limit is 22.500 TL.

·      Training Support
o    Support Upper Limit is 20.000 TL.

·      Energy Efficiency Support
o    Support Upper Limit is 75.000 TL.

·      Design Support
o    Support Upper Limit is 22.500 TL.

·      Industrial Property Rights Support
o   Support Upper Limit is 30.000 TL.

·      Certification Support
o    Support Upper Limit is 30.000 TL.

·      Test, Analysis and Calibration Support
o   Support Upper Limit is 30.000 TL.

·      Independent Auditing Support
o    Support Upper Limit is 15.000 TL.

·      Voluntary Specialized Support
o    Support Upper Limit is 15.000 TL.

·      Logistic Support
o   Support Upper Limit is 15.000 TL.

KOBIGEL Support Programme

Support Upper Limit is 1.000.000 TL.
Within the scope of the KOBİGEL SME Development Support Programme including regional and sectoralbased projects calls 1.000.000 TL support is given to SMEs.

R&D and Innovation Support Programme

Support Upper Limit is 1.500.000 TL.
In order to enhance R&D capacity of SMEs, up to 1.500.000 TL support is given according to R&D Project that prepared by SMEs.

Industrial Application Support Programme

Support Upper Limit is 818.000 TL.
After completed R&D Project succesfully, KOSGEB gives support to SMEs for Commercialise a R&D project, new process, information or service in scope of the Industrial Application Programme.

Emerging Companies Market SME Support Programme

Support Upper Limit is 500.000 TL.
This is the support which is provided for the aim of covering the expenditures of market consultancy, SPK board registration, independent audit service etc. expenditures during the initial public offering of SME’s stocks to be exchanged in Borsa İstanbul Emerging Companies Market.

Technologic Product Promotion and Marketing Support Programme

Support Upper Limit is 150.000 TL.
With the Technologic Product Promotion and Marketing (TEKNOPAZAR) Support Programme, KOSGEB provides support for promotion expenditures for enterprises’ technologic product/ prototype.

Cooperation Collaboration Support Programme

Support Upper Limit is 1.500.000 TL.
SMEs’ cooperation and collaboration projects on co-supply, co-design, co-marketing, co-production, co-laboratory, joint use of machine-equipment and similar subjects are supported.

Credit Interest Support Programme

The Credit Interest Support Programmes are implemented for SMEs which are to use bank loans for operation, investment and export.
o   KOSGEB provides interest support.
o   Maturity of the KOSGEB credit is maximum 48 months and the upper limit can not exceed 300.000 TL per enterprise.

Strategıcal Product Support Programme


Purpose of the program:
o   Localization and nationalization of strategic products with high imports,
o   Increasing use of local inputs in production,
o   The development of technological production capabilities of SMEs,
o   Improving the ability of SMEs and large enterprises to act together,
o   Supporting investments to contribute to the reduction of the current account deficit.
 Project duration and upper limit:
The maximum duration of the project is 36 months and additional time can be given up to 6 months by the decision of the Board. The total upper limit of the support to be given under the program is 5.000.000 TL[1] 1 Euro = 5,20 TL

KOSGEB Destekleri Özet

Değerli okuyucularımız;
Bugün sizlere tüm KOSGEB destekleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak desteklerden nasıl yararlanılabileceği konusunda bilgiler vereceğiz. Büyümek ve firma kurumsal kapasitesini arttırmak isteyen tüm firmaların KOSGEB desteklerinden yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.

KOSGEB'in proje bazlı destekleri firmanızda hem proje yapma kültürünü arttıracak hem de problemleri analitik bir şekilde ele alarak çözmenize imkan sağlayacaktır.

KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLME KRİTERLERİ

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için İşletmenin;
·         Çalışan sayısının 250’nin altında olması,
·   Net Satış Hasılatı ya da Mali Bilanço Toplamından birinin 125 Milyon TL’yi geçmemesi,
·    İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer alması gerekmektedir.

özet destekler

KOSGEB DESTEKLERİ

1-      GENEL DESTEK PROGRAMI
Genel Destek Programı kapsamında İşletmelere 470.000 TL’ye kadar destek ödemesi yapılabilmektedir. Destekleme oranı Ankara İlinde faaliyet gösteren işletmeler için %50 olarak belirlenmiştir. Destekten yararlanabilmek çok kolaydır. Herhangi bir Proje başvurusuna gerek olmayıp sadece başvuru formu ile Desteklere başvurulabilmektedir.

·      YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 45.000 TL’dir.
o    Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 TL/m²,
o    Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 TL/m²’dir.
o    Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.[1]
·      YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.
o    Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin; Konaklama giderlerini, Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri), Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.
o    Yurt Dışı İş Gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 işletmenin programda yer alması gerekir.
·      TANITIM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 25.000 TL’dir.
o    Ürün kataloğu giderlerini (5.000 + 5.000 TL), Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini (7.500 + 7.500 TL), Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri (5.000+7.500 TL) kapsar.
·      EŞLEŞTİRME DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; Danışmanlık (7.500 + 7.500 TL), Organizasyonel (7.500 + 7.500 TL), Daimi Sergi Alanı Hizmetlerine (10.000 TL) destek verilir.
·     NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.
o    İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.
o    2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile öğrenim durumlarına bakılmaksınız en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 1.500 TL,
o    4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 TL,
o    Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 TL’dir.
o    Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.
·      DANIŞMANLIK DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 22.500 TL’dir.
o    İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.
o    Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam-gün olup, destek miktarı 6.000 (altıbin) TL’yi geçemez.
·      EĞİTİM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.
o    Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
o    Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 TL’dir.
·      ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 75.000 TL’dir.
o    İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir.
o    Bu destekten yararlanılabilmesi için, İşletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 TEP olması şarttır.
o    Ön Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 2.500 TL, 200 üzeri TEP için 5.000 TL’dir.
o    Detaylı Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 10.000 TL, 200 üzeri TEP için 20.000 TL’dir.
o    Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 TL’dir.
o    Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 TL’dir.
o    Uygulama Giderleri, KOSGEB tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunan Detaylı Etüt Raporunda önerilen hususlar kapsamında; enerji verimliliği sağlayacak makine teçhizat, donanım ve malzeme ile bunlara ilişkin işçilik/montaj giderleri için verilir. Uygulama Giderleri için verilecek desteğin üst limiti 40.000 TL’dir.
·      TASARIM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 22.500 TL’dir.
o    Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK), Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.
o    Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 TL’dir.
·      SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine ile TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.
o    TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.
·      BELGELENDİRME DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.
o    Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 TL’yi geçemez.
·      TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.
o    İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.
·      BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
o    İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından alacakları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.
o    Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 TL’yi geçemez.
·      GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
o    Üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve finans alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlıklar için Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetler ile ilgili uzmanlara ait konaklama ve ulaşım giderleri için işletmelere destek verilir.
o    Her bir gönüllü uzmanlık konusuna ait toplam hizmet süresi en az 3 , en fazla gün olup destek miktarı 2.500 TL’yi geçemez.
o    Gönüllü Uzman ile işletmenin aynı şehir merkezi içerisinde bulunması halinde destek ödemesi yapılmaz.
·      LOJİSTİK DESTEĞİ
o    Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.
o    Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.
o    Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 TL’dir.

2-      KOBİGEL DESTEK PROGRAMI
Program süresince desteğin üst limiti 1.000.000 TL’dir.
İşletmelerin dönemsel olarak açılan çağrılara yaptıkları Proje Başvuruları KOSGEB tarafından değerlendirilmekte olup başarılı olan projelere aşağıdaki belirtilen şartlarda (Tablo 1) destek verilmektedir. KOBİGEL çağrıları senede 1-2 kere açılabilmektedir. Projesi devam eden işletmeler yeni açılan çağrılara başvuru yapamamaktadır.

Tablo 1 KOBİGEL Destek Programı Limitler
Proje Süresi
En az 6
En Fazla 36 Ay (+6) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek- En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek- En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80

3-      AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Program süresince desteğin üst limiti 1.500.000 TL’dir.
İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon temelinde hazırlayacakları projeler aşağıda belirtilen limitlerde  (Tablo 2) desteklenebilmektedir. Destek başvurusu için biz tarih kısıtlaması yoktur, istenilen zamanda işletmeler başvuru yapabilmektedir. Projesi başarıyla tamamlanan İşletmeler, tekrar başvuru yapabilmektedir. 

Tablo 2 Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Limitler
Destek Konusu
Destek Üst Limiti (TL)
Destek Oranı (%)
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği
30.000 (Teknopark içi) 24.000 (Teknopark Dışı)
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 
ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım 
ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
75
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme   Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurtiçi- yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
25.000


Endüstriyel Uygulama Programına;
o    Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
o    Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
o    Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi İşletmeler başvurabilmektedir.
Aşağıda yer alan Tablo 3’de destek detayları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.
Tablo 3 Endüstriyel Uygulama Destek Programı Limitleri

Destek Konusu
Destek Üst Limiti (TL)
Destek Oranı  (%)
Kira Desteği
18.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)
500.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
75


4-      KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı – Bütçe nedeniyle kapalıdır.
Program süresince desteğin üst limiti 5.000.000 TL’dir.
İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;
o    KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
o    Patent belgesi ile koruma altına alınan,
o    Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
o    Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmelere hazırlayacakları projenin değerlendirilme sonucuna göre destek verilmektedir. Destek kalemleri Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4 KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Limitler


Destek Süresi
Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır

Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz)
5.000.000 TL

Destek Oranları

İşletme Ölçeği
Destek Oranı
(Geri Ödemesiz)
Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler
%70
Yüksek Teknoloji: +%5
%100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Orta ve Küçük İşletmeler
%60
Yüksek Teknoloji: +%5
Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği verilir.


5-     
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
Program süresince desteğin üst limiti 500.000 TL’dir.
Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerine destek olmak amacıyla destek verilmektedir. Tablo 5’te destek detayları görülmektedir.
Tablo 5 Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı Destek Limitleri
Destek Unsurları
Destek Ödemesi Üst Limiti (TL)
Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli 
100.000
75
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
300.000
75
Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli
80.000
75
Hukukçu Raporu Masrafı
10.000
75
SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti
10.000
100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

6-      Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Program süresince desteğin üst limiti 150.000 TL’dir.
Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilerek teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
o    Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL
o    Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL 
Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.
Programın Süresi: 12 (on iki) Ay


7-      İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
Program süresince desteğin üst limiti 1.500.000 TL’dir.
o    Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
o      Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
o      Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
o      Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
  Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek projeler desteklenmektedir.
o    Destekten yararlanabilmek için işletmenin farklı işletmelerle yukarıda yer alan konularda işbirliğine gitmesi gerekmektedir.
Destek Detayları Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Limitleri
Proje Süresi
6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti
1.000.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin: 1.500.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)
Proje Destek Oranı
1. Bölgede %50* 2., 3. ve 4. Bölgelerde %60* 5. ve 6. Bölgelerde %70*

8-      Stratejik Ürün Destek Programı – Çağrı şu anda kapalıdır.
9-      Kredi Faiz Desteği – Faiz desteği şu anda kapalıdır.[1] Destek alanı özel fuarlarda 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.
[2] Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.
* Yerli malı belgesi olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.