KOBİ Girişim - Türkiye'nin KOBİ Platformu

İş Kurmak mı? İş Aramak mı?

İş Kuracak Girişimcilere Verilen Devlet Destekleri

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Neden Girişimci Olunur?

KOSGEB Test Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Girişimcilerin Motivasyonlarını Arttıran Sözler

KOSGEB Fuar Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Dekoratif Ev Yapımı Mum Üretimi Nasıl Yapılır?

KOSGEB Tanıtım Desteğinden Nasıl Yararlanılır?

Kaneviçe ile Girişimciliğe Adım Atın

2 Ocak 2019 Çarşamba

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri

Değerli Dostlar;
             KOSGEB 24.09.2018 tarihinde keskin bir mevzuat değişikliği yaparak 15.06.2010 tarihinden itibaren yürürlükte olan Genel Destek Programını yürürlükten kaldırarak yerine İşletme Geliştirme Destek Programını yürürlüğe koydu.


24.09.2108 tarihinden önce Genel Destek Programı kapsamında başvurusu yapılmış olan destekler için destek süreci devam etmekte olup; bu tarihten itibaren yeni destek başvurusu alınmamaktadır.

Bununla birlikte mevcutta Genel Destek Programı kapsamında destek süreci devam işletme;  İşletme Geliştirme Destek Programına da başvuru yapabilmektedir. Bu durumu bir örnekle açarsak: Mevcutta Genel Destek Programı kapsamına Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nden faydalanan işletme başka bir personelini için İşletme Geliştirme Desteği kapsamında yer alan Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nden faydalanabilir.

KOSGEB bu mevzuat değişikliği ile Genel Destek Programı altında yer alan 15 destekten,
-          Tanıtım Desteği
-          Eşleştirme Desteği
-          Danışmanlık Desteği
-          Gönüllü Uzmanlık Desteği
-          Bağısız Denetim Desteği
-          Lojistik Desteği
desteklerini yürürlükten kaldırılmıştır.

Program süresini 3 yıldan 2 yıla düşürmüş, 2 yıl sonunda işletmenin yeniden programa başvurabilmesi için net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatını program sonunda en az %10 (on) artırmasını şart koşmuştur.

Destekleme oranlarındaki bölgesel farklılıklar ortadan kaldırılmış tüm Türkiye’de destekleme oranı %60 olarak sabitlenmiştir.

DESTEKLER

a)      Yurt içi fuar desteği

KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan fuarlar desteklenmektedir. Ülkemizde de yöresel etkinlik ve fuarlar dışında kalan fuarlar genel olarak KOSGEB tarafından desteklenmektedir. İşletmenin program süresince (2 yıl) en fazla 4 fuara katılımına destek sağlanmaktadır. Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 m²’dir.

Destek üst limiti
a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 TL,
b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 TL,
c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 TL olarak uygulanır.

Genel Destek Programı’ndan farklı yanları
-          Genel Destek Programı’nda desteğe başvuru sınırı yoktu İşletme Geliştirme Programı ile destek başvurusu 4 ile sınırlandırılmıştır.
-          Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına destekleme tutarı 100 TL’den 150 TL’ye Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı için 150 TL’den 250 TL’ye  çıkarılmıştır.
-          IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı destek kapsamına alınmıştır.

b)     Yurtdışı İş Gezisi Desteği
KOSGEB, TOBB ve TESK tarafından organize edilen yurt dışı iş gezilerine işletme sahibi, ortağı veya çalışanının katılımı desteklenmektedir. Gezilerde gidilecek ülkeye göre destek miktarı 3.000 veya 5.000 TL’dir. Genel Destek Programı’ndan farklı olarak dernekler ve meslek kuruluşlarının düzenledikleri geziler desteklenmemektedir.

c)      Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Desteğe ilişkin detaylar
-          Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilmektedir.
-          Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 çalışanı (birer gün SGK’lı olmaları yeterli) olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmamaktadır.
-          İşletme, program süresince (2 yıl) aynı anda 2 eleman için bu destekten yararlanabilir. Program süresince de en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilebilir
-          Başvurusu uygun bulunan işletme 45 gün içerisinde elemanı istihdam etmesi gerekmektedir
-          Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2  yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 TL olması gerekmektedir
-          Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında desteklenmemektedir.
-          Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. (Not: KOSGEB ile SGK arasında yapılan protokol ile KOSGEB uzmanları herkesin SGK dökümünü anlık olarak görebilmektedir.)

Genel Destek Programı’ndan farklı yanları
-          Genel Destek Programı’nda en az 5 çalışan olması şartı bulunmamaktaydı
-          Genel Destek Programı’nda işletme dilediği sayıda destek başvurusunda bulunabiliyordu. Bu programda 4 ile sınırlandırıldı
-          Genel Destek Programı’nda işletme elemanı istihdam edip 30 gün içerisinde KOSGEB’e başvurup destekten faydalanabiliyordu. Artık sadece KOSGEB’den destek onayı alındıktan sonra istihdam edilebilecektir.
-          Genel Destek Programı’nda KOSGEB istihdam edilecek elemanın maaşına karışmıyordu. Bu programa ise alt limitler tespit etmiştir.

d)     Eğitim Desteği
-          İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilmektedir.
-          Her eğitim için en fazla 2.500 TL destek verilmektedir.
-          Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurulmuş ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardır.
-          Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

e)      Enerji Verimliliği Desteği
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilmektedir.

f)       Tasarım Desteği
İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilmektedir.

g)      Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderleri desteklenmektedir. Ayrıca  Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilmektedir.

h)     Belgelendirme Desteği
İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar ve belge başına destek üst limiti 2.500 TL’dir.

i)       Test ve Analiz Desteği
-         İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilmektedir.
-         500 (beş yüz) TL’nin altında olan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır. Kalibrasyon da maalesef destek kapsamından çıkarılmıştır.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programından Nasıl Yararlanılır?

Değerli Dostlar;
KOSGEB, 15.06.2010 tarihiden bu yana yürürlükte olan Girişimcilik Destek Programını 2019 yılından itibaren yürürlükten kaldırarak Girişimciliği Geliştirme Programını yürürlüğe koymuş bulunmaktadır.
Peki bu değişiklikle KOSGEB girişimcilik desteği nasıl oldu?

1.      Desteğe Kimler Başvurabilir?

Yeni kurulacak işletmenin kuruluş tarihinden üç yıl öncesine kadar,  gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması ve tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir
Yeni kurulacak işletmede de girişimcinin en az %50 ortaklık payı olması gerekmektedir.

2.      Girişimciliği Geliştirme destek Programından Nasıl Yararlanırlır?
E-devlet üzerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
Başvurusu yapılması,
32  saatlik (ortalama 4 gün sürüyor) bu eğitimin tamamlanması*,
 İşletmenin resmi açılışının yapılması (Vergi dairesine kayıt ve esnaf/ticaret siciline kayıt),
KOSGEB’e başvuru yapılması.

*Bu eğitimler ilerleyen süreçte Gelenekesel ve İleri Girişimcilik Eğitimi diye ikiye ayrılacak olup; eğitimler online olarak düzenlenecektir.


          3. Destekler
Yeni Programda destek Geleneksel ve İleri Girişimci Programı diye ikiye ayrılmıştır. Geleneksel ve İleri Girişimci Programları’nda ortak olan destek kalemleri:

a.      Kuruluş Desteği
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere 10.000 TL destek sağlanmaktadır.

b.      Performans Desteği
Destek ödemeleri işletmenin çalışan gün sayısına göre belirlenmektedir. İşletme sahibinin kendisi dışında işletmede bulunan SGK’lı çalışanları için destek verilmektedir. Verilen desteklere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır.

Yıllar
1.yıl
2. yıl
Çalışan Gün Sayısı
180-539
540-1079
1080 ve üstü
360-1079
1080-1439
1440 ve üstü
Normal
5.000
10.000
20.000
5.000
15.000
20.000
Genç (30 yaşından gün almamış olan,  kadın, engelli (en az %40), gazi veya birinci derecede şehit yakını
10.000
15.000
25.000
10.000
20.000
25.000

Geleneksel Girişimci Programı kapsamında sadece yukarıdaki destekler verilmektedir. İleri Girişimcilik Programı kapsamında işletmelerin faaliyet konularına göre işletmesine satın alacağı makine, teçhizat ve yazılım için 100.000, 200.000 ve 300.000 TL’ye kadar KDV hariç %75 oranında (eğer makinenin yerli malı belgesi varsa bu oran %90 olarak uygulanmaktadır.) destek sağlanmaktadır.
Geleneksel Girişimci Programı’nda başvurunuzu KOSGEB uzmanları değerlendirirken, İleri Girişimci Programı’nda başvuru 3 kişiden oluşan kurul tarafından değerlendirilmektedir.

4.      Desteğe İlişkin Diğer Detaylar
Girişimci desteğin başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışamaz,
Geleneksel Girişimci Programı kapsamında kuruluş tarihinden itibaren 1yıl içinde kapanan işletmeye ödenen destekler yasal faiziyle birlikte tahsil edilir,
İleri Girişimci Programı kapsamında satın alınacak makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir ve 2 yıl boyunca satılamazlar,
Mevcutta girişimcilik eğitimine katılmış olanlar 01.01.2021 tarihine kadar bu programa başvurabilirler.

1 Ekim 2018 Pazartesi

İşletme Geliştirme Destek Programı Nitelikli Eleman - Personel İstihdam Desteği

Değerli Dostlar;
KOSGEB, Eylül 2018 itibariyle Genel Destek Programı’na yeni başvuru almamaktadır. Genel Destek Programı yerine İşletme Geliştirme Destek Programı uygulamaya alınmıştır. İşletme Geliştirme Destek Programına başvuru aşamaları aynı olup bazı destekler çıkarılmış bazı desteklerin içeriklerinde (kullanım şartları vb) değiştirilmiştir.

Genel Destek Programında yer alan Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Danışmanlık Desteği, Kalibrasyon Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Gönüllü Uzmanlık Desteği ve Lojistik Desteği Yeni Destek Programında yer almamaktadır.

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra yenilenen Nitelikli Eleman İstihdam Desteği hakkında bilgiler verelim.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Destek Limiti ve Destekleme Oranı
Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.
Destekleme oranı %60’tır. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. 

Yeni Mezun: Destek başvurusunda bulunulan tarih itibari ile ön lisans, meslek yüksekokulu veya lisans derecesi ile yükseköğretim kurumundan son 2 yıl içinde mezun olmuş kişidir.

Destek Unsurları
İşletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

Onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 destek başvurusuna onay verilir.

Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmesi gerekir.
Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.

Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu programın Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, işletme ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.

İlk aya ilişkin destek tutarının hesaplamasında nitelikli elemanın işe giriş tarihi esas alınır.

İşletme, destek başvurusunun uygun bulunduğu tarih itibariyle en az 3’er aylık dönemler için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme, programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 aylık dönemin tamamlanması beklemeden destek ödeme talebinde bulunabilir.

Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır.

İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda; asıl işveren konumundaki işletmenin, destek kapsamında istihdam edeceği nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.
Nitelikli eleman için sağlanan destek, program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılır.

Bu makale yararlı oldu mu?
Yorumlarınızı bekliyoruz…

27 Eylül 2018 Perşembe

İnternetten Para Kazanmak: Makale Yazarlığı

Değerli Dostlar;
Tüketime dayalı günümüz dünyasında artan beklenmedik giderler (bir anda artan faturalar, yeni ihtiyaçlar) kişileri daha çok para kazanma zorunluğuna sokuyor. Sabit bir maaşınız var, ne güzel, ancak dönem dönem giderlerinizin artması sizi ek işlere yöneltiyor olabilir ya da iş bulamamışsınız vaktiniz var değerlendirmek istiyorsunuz. Bu ek iş arayışında internetten para kazanma fikri gün geçtikçe artmakta bu konuda arz ve talep noktasında ciddi bir artış olmaktadır.

Bu yazımızda bir hayli eğlenceli ve ev konforunda internet üzerinden yaparak para kazanabileceğiniz bir ek işten bahsetmek istiyoruz. Çok okuyor, biraz da entelektüel yönünüz kuvvetliyse bu ek iş belki de tam size göre. Evet, çok gezerim, çok bilirim, araştırmacı kişiliğim ön plandadır, meraklıyımdır diyenler için tadından yenmez bir iş: Makale yazarlığı. Sizlere bu paylaşımımızda makale yazarlığı nedir? Neler yapar? İnternetten makale yazarlığı yaparak nasıl para kazanılır?  Sorularının cevaplarını vermek istiyoruz. İşin ilginç tarafı da şu an bu yazıyı yazan yazarın da ve sitemizde yazı paylaşan diğer yazarların da yaptığı iş de aynı iş, yani makale yazarlığı.

Şimdi gelin makale yazarlığı neymiş adım adım irdeleyelim.

Makale yazarı nasıl olunur?
Öncelikle makale yazarı olmak için herhangi bir eğitim şartı aranmaz. Konusunda akıcı bir şekilde içerik üretebilen herkes makale yazarı olabilir. Makalede en önemli noktalar makalenin kendine has olması, bilgi içeriğine sahip olması, imla kurallarına uygun yazılmış olmasıdır. Bu özellikleri sağlayan herkes makale yazarı olabilir.

Makale Yazarlığı Nedir?
Günümüz dünyasında en büyük akıl hocamız arama motoru google’dan, aklımıza ne gelirse birbirimizden çok onlara danışıyoruz. Belki de gün içinde en çok yazıyı internetten okuyoruz kim bilir? Peki bu kadar yazıyı, paylaşımı internette paylaşıma kim sokuyor? Tabi ki makale yazarları. Makale yazarları herhangi bir konuda kendi bilgi birikimi ve tecrübesine bağlı olarak özgün içerik üreten kişiler olarak tanımlanmaktadır.

Birkaç örnek…
Bir yazarın tatil anılarını okuyoruz, gideceğimiz yerler için fikir alıyoruz. Hele bu yazar mesela çocuklu ise; çocukları ile tatilde hangi otelleri tercih etti, ne kadar ödedi, çocuklarla zorlandı mı zorlanmadı mı? Bunların cevaplarını sayısız gezi makalesinde bulabilmek mümkün.

Bir yazarın kitap tanıtımını okuyoruz, belki almayı düşündüğümüz o kitap ile ilgili ön bilgi ediniyoruz. Belki çok beğeniyor, kitabı yazarın önerisiyle alıyor ya da kitabın aslında bize pekte hitap etmediğini düşünüyor satın alma işini erteliyoruz.

Teknoloji meraklısı bir yazarın makalesini okuyoruz. Yeni çıkan akıllı telefonların artık tuş kilidi açmak için yüz tanıma kullandıklarını okuyoruz. Yüz tanıma teknolojisini merak edip birde onunla ilgili bir makale aramaya başlıyoruz.

Bazen de sadece hayat üzerine yazan, sorgulayan bize biraz farklı bakmamızı sağlayan bir makale okuyor. Kendimizi sorgulamayı öğreniyoruz. Makale yazarlığı ile ilgili örnekler çoğaltılabilir. Siz de herhangi bir konuda ortalama üstü bilginiz olduğunu düşünüyor bir iki kelam da ben edebilir, insanlara hem faydalı olur hem de ek gelir elde edebilirim diyorsanız belki de bu iş size göredir.

Makale Yazarlığı ile internetten nasıl para kazanabilirim?
İnternette makale yazmak diye arattığınızda birçok yol gösterici site bulabilirsiniz. Bu sitelere üye olup makale başına ücret alabilirsiniz. Bir meyve ismini kendi ticari markası olarak kullanan bir web sitesine üye olursanız metin yazarlığı, senaryo yazarlı, reklam yazarlığı gibi birçok fırsatı görebilirsiniz. İnternette kalite içerik arayan internet kullanıcılarının sayısının artmasıyla makale yazarlığının elde edeceği gelirin de artacağı aşikârdır. Dolayısıyla internetten para kazanma yöntemi olarak makale yazarlığının geleceği parlaktır.

Makale yazmaya yeni başlayanlar için internette karşılaşacağınız ücretler belki düşük olabilir ancak yazmaya başladıkça belli bir seviyeye ulaştığınızda gelirinizi daha çok arttırabilirsiniz. Dergi ve gazetelere makaleleriniz gönderebilir part time olarak gelir elde edebilirsiniz. Makale yazarlığında sabırlı olmanızı da şiddetle tavsiye ederiz zira ilk başlangıçta yazılarınız çok okunmayabilir, zorlanabilirsiniz ve elde ettiğiniz düşük gelir sizi demotive edebilir, bu durumlar asla sizi yıldırmasın. Yazı kaliteniz ve yazı yazma hızınız arttıkça gerek arama motorları gerekse de oluşturacağınız kitleniz size olumlu dönüş yapacaktır. İnternetten para kazanmayı kısa vadeli olarak asla düşünmeyin bu iş ciddi emek ister. Kendinizi geliştiriseniz uzun vadede makale yazarlığı ile internetten hatırı sayılır paralar kazanabilirsiniz.

Önemli bir not: Makale yazarlığı yapmaya karar verdiyseniz acımasız eleştirilere de hazırlıklı olmalısınız. Okuyucuyu her daim memnun etmek güçtür o nedenle eleştirileri kendi eksikliklerinizi görmek için bir ayna gibi kullanın.

Bu makale yazarlı oldu mu?
Yorumlarınızı bekliyoruz.